RENGJØRING TAKSTEIN

Slik vedlikeholder og vasker du takstein

Sjekkliste for vedlikehold av ulike typer tak.

VASKE TAKSTEIN: Vet du hvordan du vedlikeholder og rengjør ulike typer tak, eller om det er tid for å skifte ut taket? Foto: gettyimages.com.
VASKE TAKSTEIN: Vet du hvordan du vedlikeholder og rengjør ulike typer tak, eller om det er tid for å skifte ut taket? Foto: gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Vet du hvor ofte og hvordan du vedlikeholder taket ditt? Blikkenslager Geir Nagel mener at folk bør ta en sjekk av taket minst en gang i året.

- Det er den eneste måten å finne ut om alt er i orden på. Sørg bare for å være forsiktig, sier han.

Ett viktig sjekkpunkt for alle typer tak er pipa, alle beslag og gjennomføringer. Pipa skal ikke ha puss- eller fugesprekker, og beslaget må sitte inne i sporet. Løse mørtelfuger må krasses ut, og erstattes med elastisk fugemasse.

Sjekk særlig nøye på oversiden av pipa og luftehatter der vanntrykket er størst. Dersom det ligger en blyplate eller andre gamle beslag der, må disse sjekkes. Bruk gjerne en kniv eller et stemjern og pirk forsiktig i skjøtene slik at du ser at det er tett. Husk at vannet mer enn gjerne trekker oppover dersom det ikke er tett mellom to skjøter.

Tak mot tak: Har du to tak som møtes, bør du sjekke at vannet renner riktig ned på beslaget og at beslaget er tett, særlig i alle skjøter.
Tak mot tak: Har du to tak som møtes, bør du sjekke at vannet renner riktig ned på beslaget og at beslaget er tett, særlig i alle skjøter. Foto: Foto: Produsenten

Vindskier

Vindskiene er de bordene som avslutter taket på hver av kortendene. Takpappen eller undertekkingen skal være ført opp på vindskien med en trekantlekt på undersiden, slik at det blir en jevn overgang. Er ikke pappen ført langt nok opp her, vil det komme vann inn på enden av undertaket. Vannet kan vandre fra enden og langt inn på taket.

Selve vindskiene er også utsatt for råte. Særlig den nederste delen som ender ved takrenna. Her er det endeved på bordene som suger vann, pluss at vindskien er eksponert for vann fra begge sider. Likeledes er vindskibordet som ligger på toppen utsatt. Det skal beskytte vindskien mot vann. Her skal det være et beslag på toppen, og det må ha god nok bredde. Sjekk at beslaget holder tett. Er det råtne bord eller dårlige beslag, må du bytte. Bruk gjerne impregnerte bord.

Les også: Slik isolerer du taket ditt

Tak mot tak

Området der et tak møter et annet er utsatt. Da snakker vi om tilbygg, arker eller takoppløft. Har du takstein, skal det ligge ulike typer beslag i skjøten. Først gjerne en gradrenne, så fortsetter vannet ned på en skottrenne. Området i starten av gradrenna er utsatt. Her skal vannet renne fra steinen og ned i renna. Sjekk at vannet finner riktig vei og at alle skjøter og overganger er tette. Skal du bytte beslag eller lage nye, kan du enten ta med det gamle til blikkenslageren eller ta bilder og mål som du sender dit.

Mal takrennene

Har du husket å rense takrennene? Er alt rent og pent, sjekker du at overflatebehandlingen er hel. Da snakker vi først og fremst om innsiden av rennene. Er den ikke det, er det lurt å male innsiden. Se også at hullet til nedløpet er stort nok. En vanlig feil er å lage det for lite under monteringen.

Skjøter og endestykker er et svakt punkt på takrenner. Selv om det ofte sitter pakninger der, legger som regel blikkenslageren på ekstra tetting, og ellers i skjøter der det kan trenge inn vann.

Skjøten på nedløpsrøret bør vende ut, ikke inn mot veggen. Blir det sprekker i skjøten, unngår du at vannet spruter inn på veggen, i tillegg til at det er mye lettere å oppdage.

Takpapp/shingel

- Ser du sprekkdannelser i overflaten av shingel, eller spikere som kommer opp, kan det være tegn på at du må legge singeltaket på nytt. Det samme gjelder hvis taket er veldig tørt og sprøtt, understreker daglig leder i Nor-Dekk, Tom Jenkins.

Ser du løse tunger, bør du lime dem ned med en gang. Da forlenger du takets levetid.

Området i overgangen mellom papp og renne er særlig utsatt for vanninntrengning. Her skal pappen ha skikkelig feste til beslag og undertak. Er det dårlig feste, renner vannet over kanten på pappen og trekker deretter opp og inn på undertaket i stedet for å renne ned i takrenna.

Vaske takstein

Først og fremst må du sjekke og bytte ødelagte steiner. Dersom det er mose eller annet, skal dette vaskes av. Ikke bruk en høytrykksspyler til denne jobben.

Lurer du på om taksteinene fortsatt gjør jobben, kan du sjekke dem etter en skikkelig regnværsdag. Dersom det er fukt på baksiden er det et tegn på at de er modne for utskiftning. Har du i tillegg snøfangere på taket, kan det oppstå gnissing mellom snøfangerlabber og takstein, slik at steinen lett kan sprekke. Dette bør du sjekke nøye.

Platetak

Er platetaket ditt så gammelt at det er spikret, må du ta en sjekk på alle spikrene. De har en lei tendens til å slippe taket, slik at pakningen under spikerhodet blir utett. Bank ned spikeren, eller bytt med en skrue.

Skjøtene på langsidene av platene er også utsatt etter hvert som platene siger litt ned på midten. Særlig om det er trapesform på bølgene. Da åpner gjerne skjøten seg litt, slik at det kan trenge inn vann. Da er det lurt å sette sideomleggingsskruer med 40 cm avstand slik at du får presset skjøten sammen.

På platene med trapesform er det ofte slik at vannet blir hengende litt ned mot takrenna. Da legger du en trebit i bunnen av bølgen, og gir et rapp med hammeren slik at den blir bøyd litt nedover. Da slipper vannet lettere. Sjekk også om overflatebehandlingen nederst er dårlig. I så fall må du skrape bort alt løst og male.

Les også: Har du egentlig valgt riktig farge på huset?

Bordtak

Tak med bordtekking krever ifølge Byggforsk lite vedlikehold under normale forhold. Børst det rent for løv og skitt. Etter noen år kan det bli sopp- og mosevekst, spesielt på tak som står nært inntil trær. For å hindre tilgroing og dårligere avrenning, bør bordene overflatebehandles. Krymping og svelling i trematerialene gjør at det kan bli sprekker i omlegget mellom bordene. Ettertrekking av spiker og etterstramming av skruer kan derfor være påkrevd for å hindre at store vannmengder presses inn på undertaket.

Hvilken type overflatebehandling du skal bruke, avhenger av type bord som er brukt og hvordan de er behandlet. Vanlige intervaller for behandling er gjerne fem år.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning