Unngå sot i peisen

Nå kan dette være helsefarlig

Kombinert med sprengkulde og eksos, kan feil vedfyring gi dårlig luftkvalitet.

HELSEFREMMENDE PEISKOS: - Fyring med helt eller delvis stengt spjeld medfører som regel alltid dårligere forbrenning og mer utslipp av skadelige stoffer. Sørg for å kjøpe inn en ovn som passer til ditt varmebehov, tipser Morten Seljeskog i SINTEF.
HELSEFREMMENDE PEISKOS: - Fyring med helt eller delvis stengt spjeld medfører som regel alltid dårligere forbrenning og mer utslipp av skadelige stoffer. Sørg for å kjøpe inn en ovn som passer til ditt varmebehov, tipser Morten Seljeskog i SINTEF. Foto: FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Tips til riktig vedfyring

 • Bruk tørr ved
 • Bygg bålet riktig
 • Tenn fra toppen
 • Sørg for god trekk
 • Fyre få og korte, intense perioder
 • Unngå å fyre med helt eller delvis stengt spjeld
 • Ikke brenn plast, avfall, impregnert materiale
 • Bytt til en ny, rentbrennende ovn om du har mulighet

Kuldeperioden vi nå er inne i fører til høy luftforurensning i flere byer, noe barn, eldre og mennesker med astma og andre lungesykdommer er spesielt sårbare for.

Når sterk kulde kombineres med lite vind, dieseleksos, oppvirvling av støv og vedfyring, fører det til dårlig luftkvalitet.

Feil vedfyring fører nemlig til blant annet langsom opptenning og lav temperatur, noe som gjør at utslippet av svevestøv blir mangedoblet.

Men peiskos trenger vi nå i kulda. Så det gjelder å fyre på en måte som gir mindre utslipp av klimagasser og sot.

Fyrer du riktig, kan nemlig du spare både din egen helse og miljøet.

Hvis du bruker fuktig ved, blir sot- og partikkelutslippene 10-30 ganger høyere enn om du bruker tørr ved.

Sjekklista er å bygge bålet riktig, tenne fra toppen og ha god trekk. Dette gir lavere utslipp av klimagasser og sot.

Ifølge TEK 10 (Direktoratet for byggkvalitets tekniske krav til nye byggverk) skal ikke utslipp av partikler fra ovnen overstige ti gram per kilo forbrent ved. Alle nye ovner som produseres i dag, skal være innenfor reglene, men du må søke om å få installere gamle ovner.

- Eldre ovner, produsert før 1998, produserer fem-seks ganger flere partikler enn nye ovner, så her blir det mye forurensning. Bytter du fra gammel ovn til ny, kan du få pengestøtte fra kommunen, sier Merethe Slensvik Halvorsrød, styreleder i Norsk varme.

Det er heller ikke alle kommuner som har denne støtteordningen, så du bør sjekke om din kommune gir støtte til installering av rentbrennende vedovn.

Gir dårlig inneklima

Fukt, radon, matos, muggsopp, stearinlys og røkelse kan være med på å skape dårlig inneklima i boligen din. På samme måte kan også vedfyring være en utfordring. Når du fyrer i peisen produseres det gasser og partikler som kan irritere luftveiene og forverre astma og allergier.

DÅRLIG INNEKLIMA: Når du fyrer i peisen produseres det gasser og svevepartikler som kan irritere luftveiene og forverre astma og allergier.
DÅRLIG INNEKLIMA: Når du fyrer i peisen produseres det gasser og svevepartikler som kan irritere luftveiene og forverre astma og allergier. Foto: FOTO: Getty Images.

Det er mye du selv kan gjøre for å få et godt inneklima i din gamle bolig. Men både peis og stearinlys kan være en utfordring for inneklimaet.

Peisfyring fungerer bedre med rentbrennende ovner, men vil lett gi svevepartikler som kan gi helseplager.

Det er derfor viktig å sørge for god lufttilførsel slik at peisen har god trekk.

- Du bør unngå å ha et lager av ved med muggsopp og uønskede partikler innendørs. Ta kun inn den veden du trenger per dag. Pynteveden i vedkassa kan du være mer nøye med, og håndplukke fra vedstabelen i boden. Det kan være lurt å støvsuge vedkubbene først, har Kai Gustavsen, seniorrådgiver og yrkeshygieniker i Norges Astma og Allergiforbund tidligere uttalt til Klikk Bolig.

Helsefarlige gasser

Morten Seljeskog, forsker i Sintef Energi, forteller at det ved alle typer forbrenning dannes det helsefarlige gasser i visse perioder av forbrenningsprosessen. Hvis du har et gjengrodd røykrør eller nesten tett skorstein kan deler av disse gassene sive inn i rommet.

- Kullos, karbonmonoksid, er blant annet en slik gass, som i ganske små mengder kan føre til kvelning. Da er det lite igjen av peiskosen. Brenner du for eksempel plast, avfall, impregnert materiale dannes det mer skadelige gasser som siver ut både til rommet og i nærmiljøet, opplyser Seljeskog.

Tenk på naboene

Han råder boligeiere til å tenke på nærmiljøet og sine nærmeste naboer.

- Det kan være mennesker med astma eller lignende plager. Sørg for at i hvertfall din ovn og din skorstein, er i en slik stand at det ikke er deg det står på hvis disse menneskene plages av røyk og lukt i nabolaget.

For å unngå at det blir ukomfortabelt varmt bør du ha korrekt ovnsstørrelse og fyre få og korte intense perioder.

Husk også på at nyere hus er bedre isolert enn eldre hus og at det ikke er sikkert at du behøver fylle på med ved så ofte. Det er bedre å skaffe seg en litt mindre ovn tilpasset varmebehovet i ditt hus. Da vil man kunne fyre ovnen i færre og kortere intense perioder med ovnens spjeld i normalposisjon uten at det går ut over varmekomforten.

- Fyring med helt eller delvis stengt spjeld medfører som regel alltid dårligere forbrenning og mer utslipp av skadelige stoffer til miljøet. Sørg for å kjøpe inn en ovn som passer til ditt varmebehov, tipser Seljeskog.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

Bygg bålet riktig

Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2 - 3 opptenningsbriketter øverst.

 • Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.
 • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Kilde: Norsk Varme.

Tenn fra toppen

Tenn fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

 • Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.
 • Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Kilde: Norsk Varme.

Sørg for nok luft

KORTREIST VED: Merethe Slensvik Halvorsrød, styreleder i Norsk Varme, anbefaler forbrukerne å velge norsk, kortreist ved.
KORTREIST VED: Merethe Slensvik Halvorsrød, styreleder i Norsk Varme, anbefaler forbrukerne å velge norsk, kortreist ved. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images.

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen.

 • Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt.
 • Først når ildstedet er varmt etter ca 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
 • Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Kilde: Norsk Varme.

TENN FRA TOPPEN: Du må starte med å bygge bålet riktig. Du bør tenne fra toppen for å få rask varme i brennkammeret og trekk i skorsteinen.
TENN FRA TOPPEN: Du må starte med å bygge bålet riktig. Du bør tenne fra toppen for å få rask varme i brennkammeret og trekk i skorsteinen. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images.
FYRE I PEISEN: Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får
nok luft til forbrenningen.
FYRE I PEISEN: Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning