Har du planer om å skifte ut din gamle peisovn, enten fordi du har lyst på en med tydelige designkvaliteter eller kanskje fordi du har en klar ambisjon om å redusere dine klimautslipp. Kan hende det handler om begge deler. Uansett står du foran et valg med flere faktorer, som kan bli lettere om du får støtte til å installere den nye ovnen.

Utfordringen din er at det ikke er så mye støtte å få, og hos statens egen pådriver for energiomlegging gis det ingen støtte til ved- eller peisovner.

- Vedovner gir vi ingen støtte til, fordi vi vurderer dette markedet til å være velfungerende. Tidligere ga vi støtte til installering av pelletsovner, men det tok vi ut av tilskuddsordningene for noen år siden, fordi vi etter flere år med støtte ikke registrerte noen økt etterspørsel etter den type ovner, forteller kommunikasjonsrådgiver hos Enova, Evy Aspheim, til klikk.no.

Det eneste Enova kan gi støtte til hvor ildsteder inngår, er vedovner og pelletsovner med vannkappe (som varmer opp vann til varmeanlegg og tappevann), og dersom disse inngår i et prosjekt med overgang fra fyring med fossil olje i oljekjel.

Enkelte kommuner gir støtte

Klikk.no har kontaktet de større byene kysten rundt, og av dem er det bare Oslo som har støtte.

Men det betyr ikke at det ikke finnes støttemuligheter. Ifølge en oversikt fra Enova gir følgende kommuner støtte til utskifting av ildsteder: Oslo, Ål, Hemsedal, Elverum, Flå og Løten.

I disse kan du få støtte på noen tusenlapper til installering av en rentbrennende vedovn eller oppgradering av det ildstedet du allerede har.

I tillegg har flere kommuner hatt støtte, men har avviklet den, blant annet som følge av anstrengt kommuneøkonomi.

Satt av fond til tilskudd

For noen år siden gikk flere hallingdals- og valdreskommuner sammen om en klima og energiplan som blant annet skulle redusere klimautslippene i de to dalførene.

- I forbindelse med planen etablerte vi et fond som skulle gi støtte til installering av blant annet rentbrennende vedovner, forteller ordfører i Flå kommune, Tor Egil Buøen, til klikk.no.

- Vi vil dele ut tilskudd så lenge fondet eksisterer, men det er ikke så mange som benytter seg tilbudet.

Et tilsvarende fond er også noe som finnes i Ål og Hemsedal.

- Ønsker mer satsning

Ifølge Norsk Bioenergiforening (NoBio), som er en interesseorganisasjon for norsk bioenerginæring, burde det vært flere støtteordninger for de som ønsker å ta i bruk vedfyring..

- Vi mener det burde gis støtet fra det offentlige til instillasjon av vedfyrte ildsteder. Ikke nødvendigvis fordi det koster så mye å kjøpe en vedovn, men fordi det kunne være et insitament til å installere andre energikilder enn bare elektrisitet, sier energipolitisk rådgiver i NoBio, Hege Holte Nielsen til klikk.no.

- Det vil også være positivt rent klimamessig, fordi vi vet at rentbrennende vedovner slipper ut langt mindre svevestøv, såkalt NOx, enn eldre ovner.

Holte Nielsen legger til at et større antall vedovner i norske boliger vil kunne innebære en lavere belastning på strømnettet på særlig kalde dager.

Vedovner som beredskap

Også hos bransjeorganisasjonen Norsk varme, som jobber for å stimulere folk til å bytte fra gammel til ny ovn, skulle man gjerne sett mer satsning fra myndighetens side.

- Vi mener myndighetene i større grad burde stimulere til omstilling til mer rentbrennende ildsteder sier styreleder Merethe Halvorsrød til klikk.no.

Hun forteller at nye vedovner reduserer svevestøvutslipp med inntil 90% i forhold til gamle ovner.

- I tillegg utnytter nye ovner veden langt bedre enn gamle ovner, og det betyr igjen at de gir langt mer energi, opp mot dobbelt så mye.

Halvorsrød legger til at i tider med ekstremvær og hyppige strømavbrudd er vedovnen viktig som beredskap dersom strømmen skulle gå.

- Vedfyring er også en avgjørende tilleggskilde til oppvarming når strømnettet belastes på det meste. På de aller kaldeste dagene ville strømnettet brudt sammen dersom vi ikke hadde supplert med vedfyring.

Ifølge Norsk Varme finnes det inntil 2 millioner gamle ovner i Norge.

Les også:

Tenn på fra toppen

Hva kan du om ved og vedfyring?

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!