Lekkasje i tak

Sjekk taket for lekkasjer selv

Taket bør sjekkes to ganger i året. Dette skal du se etter.

SJEKKPUNKT: Mose er i utgangspunktet ikke skadelig for taket, men den kan bidra til oppsamling av fuktig som kan føre til følgeskader, særlig dersom den ligger i kontakt med treverk. Om vinteren kan mose føre til frostsprengning.
SJEKKPUNKT: Mose er i utgangspunktet ikke skadelig for taket, men den kan bidra til oppsamling av fuktig som kan føre til følgeskader, særlig dersom den ligger i kontakt med treverk. Om vinteren kan mose føre til frostsprengning. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Er du sikker på at taket er i orden, at det ikke er noe som må gjøres med det? De fleste er kanskje det, i hvert fall har de ikke merket lekkasjer innendørs. Men når det drypper inne har skaden allerede skjedd, og de økonomiske konsekvensene kan bli langt større enn om du hadde utbedret skaden helt i starten.

En taksjekk er derfor noe du bør gjøre jevnlig, men erfaringene viser at mange har et avslappet forhold til taket sitt.

- Mitt inntrykk fra egne erfaringer er at folk tar takene sine med ro, sier seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Knut Noreng, til klikk.no.

Ifølge en undersøkelse gjort av Nucleus for Byggmakker kom det frem at 30 prosent av de spurte sjekker taket sitt hvert år, mens 12 prosent aldri sjekker det. 550 personer hadde svart i undersøkelsen.

- Vår anbefaling er man bør sjekke taket sitt jevnlig og ikke bare takbelegget og takstenen men også beslag og andre kritiske punkter.

I Byggforsk sitt detaljblad 744.201, Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg, anbefales det at taket sjekkes både vår og høst.

Stort vedlikeholdsbehov på taket

Ifølge teknisk sjef hos Icopal, Vidar Jacklin, er det deres oppfatning at rundt 40 prosent av norske tak er modne for et større vedlikehold.

- Og halvparten av disse har et akutt vedlikeholdsbehov, forteller han til klikk.no.

- Mye av dette kan tilskrives dårlig vedlikehold og manglende ettersyn. Med et jevnt vedlikehold ville man unngått mange av disse skadene.

Han forteller at han sitt virke har vært oppe og inspisert tak som ikke er kontrollert på over 15 år.

- En ting er skaden på selve taket, enda større konsekvenser blir det imidlertid dersom det blir fuktskader på konstruksjonen under. Da kan det være snakk om reparasjoner på et par hundre tusen kroner.

Kritisk med hull i værhuden

KRITISK PUNKT: Overgangen mellom tak og pipe kan være et kritisk punkt og noe man bør sjekke hvert år.
KRITISK PUNKT: Overgangen mellom tak og pipe kan være et kritisk punkt og noe man bør sjekke hvert år. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.
SJEKKPUNKT: Beslagene på taket bør også sjekkes jevnlig for rust eller andre skader.
SJEKKPUNKT: Beslagene på taket bør også sjekkes jevnlig for rust eller andre skader. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

Ifølge Byggforskseriens blad 700.110, Byggskader, kan nesten 15 prosent av skadene på boligens klimaskjerm (yttervegger og tak) henføres til taket.

Blant annet dreier det seg om lekkasjer rundt takvindu og skorstein, skader på taktekkingen og defekte takrenner.

Videre viser det seg at nesten 80 prosent av de totale skadene skyldes fuktig.

- Taket representerer klimaskille mellom innvendig og utvendig klima, og derfor er det helt avgjørende at man sjekker taket for å avdekke om det er hull i værhuden, eller andre skader som for eksempel knust eller av avblåst taksten, utdyper Noreng.

- En slik sjekk er også viktig fordi kvaliteten på undertaket, det som er under det ytterste takskiktet og er men å skulle være en dobbel sikring, kan variere.

De som har taksten på taket, vil kunne se undertaket ved å løfte opp en eller to takstener.

Dette skal du se etter på taket

For en legmann vil en taksjekk stort sett begrense seg til en visuell kontroll, og da kan det være et godt utgangspunkt å se etter skader på taktekkingen, løv og rusk i takrennene og overganger mellom tak og piper.

Ifølge Noreng får man gjerne en indikasjon på at noe er galt med taket.

- Det kan blant annet være innvendige drypp eller det kan være synlige skader utvendig. Så dersom intet av dette finnes, kan man anta at taket er i orden.

Vidar Jacklin trekker frem beslagene som et viktig sted å sjekke.

- Det man bør se etter er om beslagene ligger ordentlig på eller at de ikke har begynt å ruste. Og så må man selvfølgelig bytte knuste taksten, om man har dette som belegg på taket. På flate tak bør man sjekke slukene og se at de ikke er tette.

Mose på taket

Mange huseiere vil erfare at det vokser mose på taket, men det er ulike oppfatninger av hvor mye skade mosen kan gjøre.

TAKSJEKK: Rådet fra fagfolk er at man sjekker taket sitt hver vår og høst, og at man sørger for å utbedre eventuelle skader så fort som mulig, slik at følgeskader unngås.
TAKSJEKK: Rådet fra fagfolk er at man sjekker taket sitt hver vår og høst, og at man sørger for å utbedre eventuelle skader så fort som mulig, slik at følgeskader unngås. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

- Gjennomgående vil ikke mosen i seg selv kunne skade taket, men det kan likevel være en ulempe å ha den på taket, fremhever Noreng.

"Mosen bidrar til å holde på fuktigheten, og kan derfor øke faren for frostsprengning på tegl", skriver medlemsbladet til Huseiernes Landsforening, Hus&bolig, på sine nettsider.

- Generelt er mose et estetisk problem, men dersom den for eksempel blir liggende i kontakt med treverk kan det oppstå råte, utdyper Vidar Jacklin.

Noreng råder til å være forsiktig med mekanisk fjerning av mose, fordi dette kan skade belegget.

På kulturvernnettstedet Bygg & Bevar gir man følgende råd for å fjerne mose: "Fukt opp området med vann, gjerne tilsatt vaskemiddel eller mosefjerner. Bruk hansker når du jobber med sterke kjemikalier. Større mengder mose fjernes med skurebørste, vann og hendene".

Men hold vannslangen unna taket!

"Mose skal aldri spyles bort med vann under høyt trykk. Du risikerer at vannet kommer inn i takkonstruksjonen og gjør mer skade", skriver de videre på nettstedet.

Byggmakker har laget en veiledning for hvordan man skal vedlikeholde taket sitt. Der råder man til å kjøpe en kobbertråd eller -bånd hos en blikkenslager. "Strekk tråden eller båndet langs mønet fra gavl til gavl og slik at den er i kontakt med taket. Da skjer det en prosess med regnvannet, som gjør at mose og alger ikke så lett fester seg", beskriver de.

- Det første stadiet til mose vil være et lysegrønt skjær på takbelegget, dersom man fjerner dette umiddelbart vil man kunne utsette vedlikeholdet med mange år, fremhever Jacklin.

Takrennene

I forbindelse med taksjekken, bør også takrennene få en omgang med et vaktsomt øye. Tette og dårlige takrenner kan bli en unødvendig og uønsket kostnad.

- Vårt råd er at beslag og takrennene bør sjekkes hvert år, sier Noreng.

SJEKKPUNKT: Takrennen bør kontrolleres like ofte som taket, og eventuelt rask og rusk fjernes.
SJEKKPUNKT: Takrennen bør kontrolleres like ofte som taket, og eventuelt rask og rusk fjernes. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

Vidar Jacklin råder også til å kontrollere nedløpsrørene.

- Sjekk at rørene er hele og at vannet renner uhindret unna.

- Tenk sikkerhet ved taksjekk

Det å sjekke taket som privatperson er noe man skal tenke godt igjennom før man gyver løs.

- Man bør tenke personsikkerhet, sier Noreng.

- Det kan få store konsekvenser om man ofrer sikkerheten for å spare penger.

Utbedring av skadene

Dersom man finner skader som må utbedres, må dette bedømmes med hensyn på egen kompetanse og sikkrhet.

- Det bør vurderes ut fra kompleksitet og sikkerhet sammenlignet med hvor mye kompetanse man har selv, fremhever Knut Noreng.

- Har det en viss kompleksitet og personsikkerhet er det det beste å kontakte fagfolk.

Spørsmål å stille på en visning

- Hvor gammelt er elektrisk anlegg og er det nylig foretatt kontroll?

- Er alt elektrisk arbeid utført av elektriker og har selger kvitteringer for utført arbeid?

- Hvor gamle er badene? Har selger kvitteringer for utført arbeid?

- Er taket godt nok isolert? Istapper er ofte et tegn på dårlig isolert tak.

- Hvor gammel er papp/sten på taket? Levetid er på ca. 20-40 år.

- Hvor gammel er utvendig avløpsledning?

- Hvor gammel er dreneringen?

- Har det vært fukt- eller råteskader?

- Har det vært tilbakeslag fra avløpsledning?

- Har det vært skadedyrangrep i form av maur, mus eller rotter?

- Hvor gamle er isolerglassvinduene? Antatt levetid er 15-20 år.

- Hvor mye isolasjon er det i tak og vegger? Spiller en rolle ift energibruk.

Kilde: DNB Eiendom/Skadeforsikring

På sine nettsider gir Takentreprenørenes forening tips til hvordan man skal forholde seg dersom det blir nødvendig å søke profesjonell bistand.

Det første rådet er at man skaffer seg oversikt over arbeidet som må gjøres. For deretter å ta kontakt med en fagperson. Ofte er dette blikkenslager.

"Det vanligste er å ta kontakt med et lokalt firma for at de skal komme på befaring og gi et overslag over hvor mye jobben koster og tidsrammene", skriver de videre.

Les også:

Vedlikehold av tak

Slik legger du takshingel

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning