overbygd terrasse

Bygg terrassetaket selv

Bruker du klare takplater i terrassetaket slipper du unna regnet. Samtidig som det blir lyst og fint.

OVERBYGD TERRASSE: Bruker du takplater som er
gjennomsiktige, blir det både tørt og lyst
under utetaket. Platen som er brukt her
heter Plastmo JumboLite /opal.
OVERBYGD TERRASSE: Bruker du takplater som er gjennomsiktige, blir det både tørt og lyst under utetaket. Platen som er brukt her heter Plastmo JumboLite /opal. Foto: Foto: Produsenten
Publisert Oppdatert

Et tak over terrassen kan du bygge som en frittstående konstruksjon, eller du kan binde det sammen med hytta.

Har du bygget en treterrasse allerede, er et tak et naturlig byggetrinn nummer to.

Ta høyde for tung snø på terrassetaket

Først og fremst er det viktig at du ikke sparer på dimensjonene.

Dette er en konstruksjon som kan utsettes for store belastninger, og da snakker vi om snø.

I denne beskrivelsen har vi tatt utgangspunkt i en snølast på 250 kg pr. m², selv om snøen normalt vil gli av tak med glatte plastplater, i alle fall ved brattere helling enn 18 grader. Er snølasten mer enn 250 kg pr. m², må dimensjonene på selve taket økes.

Dette gjelder ikke stolper og lekter, som er solide nok.

FUNDAMENTET: Les avsnittet nedenfor nøye så går du mot et sikrere tak.
FUNDAMENTET: Les avsnittet nedenfor nøye så går du mot et sikrere tak. Foto: ILLUSTRASJONER: Øyvind Lie

Fundamentering av terrassetak

Med solid fundamentering unngår du at konstruksjonen blir skjev og ustabil. Dersom du ikke undersøker spesielt, bør du gå ut i fra at grunnen er telefarlig. Spesielt er det viktig å gjøre en skikkelig jobb her om du skal binde konstruksjonen til selve hytta.

Det er i utgangspunktet to prinsipper som sikrer telefri fundamentering. Det er enten å grave fundamentene ned til frostfri dybde, eller å benytte grunn fundamentering med markisolering.

SPERRENE legges med ca. 60 cm avstand. De skal ha en dimensjon på 48 x 98 mm ved et spenn på rundt 2 m, 48 x 123 mm for 2,5 m, 48 x 148 mm for 3 m og 48 x 173 mm for spenn over 3,5 m. Sag dem slik at avslutningen i fronten blir loddrett. Sag også små hakk i sperrene, slik at de ligger godt an på toppsvillene både foran og bak. Sperrene festes med stikkspiker til toppsvillen eller med bygningsbeslag, dersom det er værutsatt.

DRAGERNE eller bærebjelkene må tilpasses avstanden mellom stolpene. Opp til 2,5 m er det tilstrekkelig med 48 x 198 mm. Er spennet mer enn 2,5 m, spikrer du sammen 2 stk. 48 x 148 mm. Er spennet mer enn 3 m, spikrer du sammen 2 stk. 48 x 173 mm.

STOLPENE bør være minst 98 x 98 mm. Vil du unngå sprekker, som det gjerne blir i grove materialer, kan du spikre sammen 2 stk. 48 x 98 mm. Da er det enkelt å lage opplegg for bærebjelken, ved å la den ene stolpedelen være litt kortere enn den andre. Du kan eventuelt lage doble stolper, for eksempel 2 stk. 48 x 148 mm som festes på hver side av bærebjelken. En kloss under drageren, i nederkant og midt på stolpen, gjør stolpen stiv og binder det hele sammen.

VINDSKIENE, her 19 x 13 mm, legges doble, slik at dekkbordet blir liggende like over platene, men først høvles øverste kant av så den stemmer med takvinkelen. Dermed blir det regntett, og dekkbordet foran kan lett tilpasses dekkbordet på siden.

LEKTER: Bruk kraftige lekter, for eksempel 36/48 x 48 mm, lagt med 60 cm avstand. Lekteavstanden kan variere litt for de ulike tekkematerialene, sjekk med leverandøren. På vindutsatte steder bør lekter, sperrer og toppsvill forankres med beslag.

Les også: Inspirasjon til innredning på terrasse

BORDTAK: Dette er et tak der det er brukt impregnerte bord.
BORDTAK: Dette er et tak der det er brukt impregnerte bord. Foto: Foto: Produsenten
TAK OVER TERRASSE: Her er ulike typer tak du kan bygge over terrasse. FOTO: Produsenten.
TAK OVER TERRASSE: Her er ulike typer tak du kan bygge over terrasse. FOTO: Produsenten.

Tretak over terrasse

Bordtak leveres i lengder 3 - 6,3 meter. De er høvlet på fire sider med en spesialprofil som gjør at over- og underligger får 30 mm overlapp med en innbygget dreneringskanal. Pris: fra kr 340 pr. kvadratmeter.

Treshingel produseres i forskjellige profiler og størrelser.

Alle har det til felles at de er kileformet fra ca. 0,5 cm til 2,5 cm tykkelse. Bredden er 11 cm, lengden er 35-6 0 cm. Treshingel kan legges med ulike mønstre og profiler. Tidligere ble denne tekkemetoden hovedsakelig benyttet på tak, og den ble kalt både flistak og spontak.

I dag forbinder folk flest spon og flis med noe helt annet, og treshingel er derfor et mer forklarende navn på disse tradisjonsrike takene.

Pris standard rektangulær treshingel: kr 744 pr. kvadratmeter, Eilo tre

Bordtak: Dette er et tak der det er brukt impregnerte bord. Her brukes det også andre impregneringsmetoder, i tillegg til kjerneved.

Treshingel 1: Her har hvert spon rektangulær form.

Treshingel 2: Her har hvert spon spiss form.

Treshingel 3: Her har hvert spon skråskåret avslutning (Rena cut).

Les også: Slik vasker du terrassen

PLASTTAK: De klikkes sammen uten borehull og skruer.
PLASTTAK: De klikkes sammen uten borehull og skruer. Foto: Foto: Produsenten

Plasttak over terrasse

Plastmos terrassetakplater brukes på terrassen over uterom og andre overdekninger uten krav til isolering. På lukkede løsninger, slik som utestuer, økes risikoen for kondens. Da kan du vurdere termotakplater.

Pris verandatakplater: kr 643 pr. m²

Pris termoplater 16 mm: kr 588-643 pr. m²

Fastlock Uni er et ettlags plasttak fra Icopal.

Platene kan bøyes om du ønsker. De klikkes sammen uten borehull og skruer. Montering på lektene kan gjøres med synlig eller skjult montering. Platene er fremstilt av polykarbonat, et materiale med god kuldebestandighet, lang nedbrytningstid og stor slagstyrke. Du kan velge mellom hvite og klare, og nyttebredde er 20 cm. Leveres i lengder fra 3,5 meter til 6 meter.

Pris: ca. kr 333 pr. kvadratmeter.

METALLTAK: Aluminium veier kun halvparten av stål. Foto: Produsenten.
METALLTAK: Aluminium veier kun halvparten av stål. Foto: Produsenten.

Metalltak over terrasse

Lakkerte takplater får du i både aluminium og stål. Fordelen med aluminium er at de veier kun halvparten av stål. Platene finnes i et utall fargevarianter, og i matte og blanke utgaver.

Pris: ca. kr 90 pr. kvadratmeter.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning