MUGGSOPP

Du kan ha muggsopp i huset uten at du vet det

Dette bør du se - og lukte - etter.

MUGG: Fuktighet gir muggsopp, av og til synlig - som her. Da er den lett å oppdage. Men om den er skjult i vegg, tak eller gulv må du begynne å lete.
MUGG: Fuktighet gir muggsopp, av og til synlig - som her. Da er den lett å oppdage. Men om den er skjult i vegg, tak eller gulv må du begynne å lete. Foto: gettyimages.no
Publisert

Muggsopp oppstår når fuktnivået i materialer eller i luften er for høy. For å unngå muggsoppskader, er det derfor viktig at boligen holdes tørr.

I tillegg til lekkasjer i tak, fra rørbrudd og fuktinntrengning fra grunnen, så er kondens en vanlig årsak til fuktproblemer.

- Kondens skyldes luft som kjøles ned mot kalde flater, og er derfor et større problem her hos oss enn i varmere land, forklarer Bjarte Sæthre, eier og daglig leder hos Humid AS.

Kondens

I eldre boliger som er dårlig isolert kan det være problemer med kondens.

Dette oppstår på de kaldeste flatene, det vil si bak senger, sofaer og andre møbler som er plassert mot yttervegg, eller det kan ses som kondens på vinduer.

- Kondensproblemer er veldig vanlig i leiligheter i gamle bygårder og i sokkelleiligheter. Kaldloft er også en del av boligen som ofte er utsatt for fukt og muggsoppskader, sier Sæthre, og utdyper:

- Dette ses som regel som svart misfarging på innsiden av takflaten. Noen ganger er det også hvit, hårete vekst. Dette skyldes som regel dårlig lufting eller at det lekker varm fuktig luft fra boligrom og opp på kaldloftet. Denne vil kondensere mot den kalde overflaten.

Les også: Denne kommer om du er dårlig til å lufte rommet

Den mest opplagte måten muggsoppskader oppdages på er ved at en ser misfarging på overflater.

Dette er ofte de skadene som er lettest å oppdage, og enklest å utbedre. Som regel er de knyttet til dårlig ventilasjon og høy luftfuktighet, i kombinasjon med kalde flater.

- Slike skader kan ofte utbedres ved en grundig rengjøring, gjerne med litt klorin i vaskevannet, men det er viktig å gjøre noe med årsaken til skadene slik at problemet ikke kommer tilbake, sier Sæthre, og forteller at også lukt er en indikasjon på at det er muggsoppskader i boligen.

Lukt

- Lukten kan minne om den gamle potetkjelleren til besteforeldrene, men det kan også være en lukt som man ikke nødvendigvis forbinder med mugg.

En del materialer lukter kraftig når de fuktes opp. Dette gjelder blant annet sponplater som kan ha en nesten kvalmende lukt.

Dette er som regel skader som er skjult i vegger, gulv eller tak og krever fagmessig undersøkelse og utbedring.

Å sjekke boligen for fukt kan betraktes som en helårsoppgave. Imidlertid så er det enkelte årstider som kan gi bedre indikasjoner på et problem.

- Eksempelvis er det gunstig å sjekke kjeller på våren i forbindelse med vårløsning, frost i bakken og overflatevann; Det kan gi signaler om sviktende drenering eller mangelfull fuktsikring av grunnmur. Videre så er også høsten, når det er mye nedbør, en god tid for å sjekke både kaldloft og kjeller. Da vil utettheter ofte synliggjøres, forteller Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Les også: Dette dekker ikke husforsikringen din

Ekspertråd:

 • Kontroller husets ytre ( alt fra kledning og murverk til vinduer og dører)
 • Rens takrenner, sjekk at taknedløp er hele og uten sprekker
 • Sjekk at vann fra taknedløp og kondensvann fra varmepumpe ledes bort fra boligen.
 • Ikke la jord i blomsterbedet ikke ligger høyere enn grunnmursplaten.
 • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i alle rom og at alle ventiler er åpne og rene.
 • Ikke tørk klær i oppholdsrom. Gjør det på badet med lukket dør.
 • Ha en glippe på 5 cm mellom møbler og kald yttervegg.
 • Rens sluket minst en gang i året.
 • Sjekk kaldloftet for fukt og misfarging på undersiden av taket hver vinter.
 • Lagrer du ting i kjelleren burde de stå luftig og ut fra vegg.
 • Se etter saltutslag i kjelleren. Det er hvit og hårete og betyr at det er fukt i veggen.

Kilde: Bjarte Sæthre, daglig leder og eier, Humid AS og Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring

Muggsopp vokser

- Muggsopper kan oppdages med lukt eller synlig vekst. Oppleves kun lukt, så kan det være problematisk å både finne ut hva, hvor, hvorfor og dermed de tiltak som er nødvendige. Registreres vekst, så er det viktig å finne årsak, og tiltak spenner fra en overflatevask til i verste fall å bytte ut deler av konstruksjon og materialer, påpeker Stormoen.

Det første en bør prøve å gjøre er å lokalisere hvor lukten kommer fra.

Ofte klarer en å finne frem ved å bruke nesen. Finn først hvilket rom det kommer fra, lukk alle dører og ta ett og ett rom. Deretter er det om å gjøre å finne hvilken del av rommet.

- Lukt langs lister, bak hyller og andre møbler. Noen ganger er det enkle årsaker som muggvekst på en murvegg. Andre ganger er det mer komplekst, og en trenger å få sjekket inne i konstruksjoner, sier Sæthre.

- Er man litt fingernem, så kan man åpne veggen selv og se og lukte, men ofte kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med fagfolk. Med god kompetanse og godt fuktmålingsutstyr kan de kartlegge problemet ved å foreta fuktmålinger inne i konstruksjonen. Da slipper du å rive mer enn nødvendig, råder han.

Mulige helseplager

- Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom fukt og helseplager. Det er store individuelle forskjeller i hva slags plager dette kan gi, og det er også store individuelle forskjeller i om det gir helseplager i det hele tatt, sier Sæthre.

Han forteller at en stor del av de henvendelsene de har er fra kunder som opplever helseproblemer og lurer på om det er knyttet til inneklimaet i boligen.

- Vi anbefaler ofte da å se om det hjelper å bo et annet sted noen dager. Det kan gi en første indikasjon på om det er boligen eller andre forhold som er årsaken til helseplagene.

Les også: Luften du puster inn kan inneholde mugg

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning