Boligkjøp

Sørg for å gjøre grundig forarbeid

Budfristen er kort, så du er nødt til å gjøre en skikkelig hjemmelekse.

BOLIGKJØP: Forbrukerrådet mener den lovpålagte budfristen er for kort. Et godt forarbeide sikrer at du ikke legger inn et bud du ikke  har økonomi til.
BOLIGKJØP: Forbrukerrådet mener den lovpålagte budfristen er for kort. Et godt forarbeide sikrer at du ikke legger inn et bud du ikke har økonomi til. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Uten sidestykke er boligkjøpet den største handelen du foretar deg, men det er også det kjøpet hvor du har kortest betenkningstid. Kun et halvt døgn nattestid om du har uflaks.

Dette mener Forbrukerrådet er et paradoks og vil at politikerne skal endre på det.

- I dag er det slik at bud må "stå" til klokken 12 dagen etter siste visning, uttaler fagdirektør bolig hos Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, til klikk.no.

- Dermed må boligkjøpere levere bud i rimelig tid før dette for å være sikre på at budet kommer i betraktning, og dermed har de bare tiden mellom da visningene sluttet den ene kvelden til neste morgen for å gjøre overveielser.

- Mange har en slags formening om at budrunden starter kl. 1200 dagen etter visning. Men den starter faktisk aldri da. Det er da den slutter!, poengterer han på sin blogg.

- Derfor mener vi at det bør være en full dag mellom visningen og innleveringen av bud, og at politikerne bør justere forskriften som regulerer dette, fordi det gir boligkjøpere en større mulighet til å områ seg. Og for selgeren er det selvsagt svært uheldig hvis interesserte boligkjøpere dropper å legge inn bud på boligen fordi de ikke rakk å lese alt eller var praktisk forhindret fra å delta i budrunden allerede fra neste morgen, utdyper Bartholdsen.

Forbrukerrådet mener en regelendring kan innføres i løpet av ønsker tre til fire måneder, om det er politisk vilje til det.

Ingen politisk støtte

Støtte fra sittende regjering kan Forbrukerrådet imidlertid ikke regne med. Statssekretær Kjetil Lund mener at reglene slik de er i dag fungerer etter måten bra.

- Fortsatt er det slik at etter siste visning får de interesserte i ro og mak bokstavelig talt sove på saken. Da kan de legge opp strategi og finne sluttbud. Denne tiden bør være nok, sier han til klikk.no.

Lund understreker at Finansdepartementet nylig fastsatte endringer i eiendomsmeglingsforskriften med krav om at budrunder må være skriftlige.

- Skriftlig dokumentasjon i budrunden vil bidra til en tryggere prosess for forbrukerne ved kjøp og salg av fast eiendom. Det kan også bidra til å senke tempoet i budrundene.

- Ha finansieringen klar på forhånd

KRITISK TIL AKSEPTFRISTER: Forbrukerrådet og Thomas Bartholdsen mener at boligkjøperne har for kort frist på seg til å legge inn i bud.
KRITISK TIL AKSEPTFRISTER: Forbrukerrådet og Thomas Bartholdsen mener at boligkjøperne har for kort frist på seg til å legge inn i bud. Foto: FOTO: Kjell Håkon K. Larsen

Men inntil politikerne får tenkt seg om, er anbefalingen fra Forbrukerrådet at man som boligkjøper sørger for å være mest mulig forberedt til budrunden.

- Vi opplever at boligkjøperne har svært dårlig tid til rådighet, så her handler det først og fremst om å ha finansieringen klar, fremhever Bartholdsen og råder boligkjøpere til å ta kontakt med aktuelle banker og innhente et lånetilbud.

- Med et finansieringsbevis i hånden har man en langt større kontroll på hvor stort bud man kan gi og hvor langt man kan strekke seg i en eventuell budrunde. For det er også slik at meglerne ikke er særlig glade for finansieringsforbehold i budene.

Bartholdsen råder videre boligkjøpere til å tenke godt gjennom egne behov og ønsker, orientere seg om prisene i området der man ønsker å kjøpe og lese all informasjon som gis.

- Dessuten er det viktig å ta høyde for sannsynlige oppussingskostnader.

- Selgervennlig lovverk

Bartholdsen sier at deres krav om forlenget frist handler om å gi kjøperen en anstendig tid til å sjekke ut viktige forhold ved boligen og å ordne finansieringen sin, samt å kunne spørre ved uklarheter, kontakte fagfolk ved usikkerhet og kunne vurdere alternativer.

Akseptfristen

Det er eiendomsmeglerforskriftens paragraf 6-3 som regulerer forholdet omkring akseptfrist. I den står det følgende: "I forbrukerforhold skal oppdragstaker ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag.

Nærmere forklart betyr det at dersom den som gir bud har sagt at budet mitt «står» kortere enn 1200 første dag etter visningen, så har eiendomsmegleren ikke lov til å orientere selgeren om at et slikt bud er kommet inn. Eiendomsmegleren vil da normalt forklare dette til budgiveren. Og i ordinære tilfeller vil da en som har gitt bud, akseptere at kortere enn kl. 1200 går ikke og så forlenge sin egen frist.

Men selv om kjøper ikke kan legge inn bud med kortere frist enn hva loven sier, står selger likevel fritt til å akseptere et hvilket som helst bud før denne fristen.

Kilde: Forbrukerrådet og Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff)

- Det som er kritisk er at du som kjøper kommer på visninger om kvelden, får mye informasjon om de ulike boligene du ser på og skal ta stilling til alle salgsoppgaver og alternativer bare over natten. For om morgenen ringer gjerne megler for å høre om du er interessert, fremhever han.

- Vår oppfatning er derfor at du ikke bare skal ha natten på seg, men også en hel dag på bestemme deg.

Han fremholder videre at de oppfatter lovverket i dag som selgervennlig, blant annet i forhold til kjøpers undersøkelsesplikt.

- Og for oss er det et ytterligere argument for at kjøper bør få god tid på seg til å gjøre nødvendige undersøkelser og tenke igjennom sitt eventuelle boligkjøp. Den korte fristen blir derfor også problematisk fordi det kan sette kjøper i en situasjon hvor han eller hun må ta sjanser og gjøre et kjøp på mangefullt grunnlag.

Bartholdsen mener at dette understrekes tydelig av at eierskifteforsikringsselskapene forteller om at det klages på hvert femte boligkjøp.

- Vi mener fristen er tilstrekkelig som den er

Eiendomsmeglerbransjen har en annen oppfatning enn Forbrukerrådet. Deres forståelse er at kjøper ikke vil tjene på om fristen forlenges én dag.

- Vår erfaring er at fristen slik den er satt i dag fungerer tilfredsstillende, og vi har hittil ikke fått noen klager fra boligkjøpere som opplever at fristen er for kort. Det er i tillegg vårt inntrykk at de fleste kjøperne kommer forberedt og allerede har klarlagt finansieringen før de går på visning, sier fagsjef for Oslo og Akershus hos Eiendomsmegler 1, Line Rollve Røstad, til klikk.no.

- Det vi erfarer at folk opplever vanskelig, er de korte fristene som settes når budrundene først kommer i gang. Men dette er jo frister som settes av budgiverne ene og alene.

Rollve Røstad mener videre at en forlenget, lovpålagt frist vil føre til at flere kjøpere går direkte på selger når det gjelder attraktive objekter.

- Og det opplever vi som uheldig, fordi selger blant annet ikke får sjekket finansieringen i samme grad.

Ifølge daglig leder i Eiendomsmeklerforetakenes forening (Eff), Hanne Railo, er det allerede en økende tendens til at kjøperne går direkte på selger, og at kjøpet avgjøres uten at megler i vesentlig grad har vært med i forhandlingene.

- Så vi tror at en lengre frist ikke vil ha noen betydning, fordi det likevel til syvende og sist er selger som avgjør. Bestemmelsen slik den er utformet legger bare begrensninger på budgiver, mens selger står helt fritt til å akseptere et bud når som helst i prosessen, utdyper hun overfor klikk.no.

Vær grundig på visningen

Det er kjent at det ikke bare er de rent praktiske og basale behov som avgjør et boligkjøp, men også sosiokulturelle faktorer spiller inn, som beliggenhet, bomiljø og forventninger.

- Vårt råd til boligkjøperne, i tillegg til klargjøring av finansiering, er at man går igjennom sine preferanser, sjekker ut hva man er på jakt etter, forteller Bartholdsen.

På sine nettsider har Huseiernes Landsforbund satt opp en liste over råd til dem som skal kjøpe bolig. Ett av rådene handler om å være grundig på visningen.

"Som kjøper har man en plikt til å se seg grundig om ved en forundersøkelse av huset. Forhold som oppdages eller burde vært oppdaget på visning kan ikke senere påberopes som mangel. Selger kjenner eiendommen best, og plikter å opplyse om alt han vet som kan være av betydning", skriver de.

Vær oppmerksom på faresignaler

Huseiernes råder videre til å lese taktspapirer og prospekter grundig. For selv om takstene ikke er veldig informative sier de noe om byggeår og byggeskikk.

"Vær oppmerksom på hvor stort fradrag takstmannen gjør i eiendommens verdi for alder, utidmessighet og lignende", utdyper de og trekker frem faresignaler man bør være oppmerksom på:

"Kommer du over forhold som kan tyde på at noe er alvorlig galt, plikter du som kjøper å foreta en nærmere undersøkelse. Får man opplyst at det er "noe fukt målt i baderomsvegg", plikter man som kjøper å avdekke forholdet, og kan ikke anføre som en mangel siden at hele badet måtte settes i stand".

Ta med fagperson

Det gjengse rådet når det gjelder visninger er at man tar med seg en fagperson på visningen. NITO Takst råder til å ta med en takstmann på visning, om man har en slik tilgjengelig.

- Det er faktisk svært sjelden at kjøper tar med seg en takstmann på visning, og det forundrer meg litt at det er så få som gjør det med tanke på hvilken stor investering det er å kjøpe seg bolig. Det vil definitivt være en ekstra sikkerhet for kjøper, men samtidig så reduserer det klagemulighetene til kjøper i etterkant, uttaler daglig leder i NITO Takst, Kai-Haftor Olsen, på forbundets nettsted.

Ifølge Huseiernes har boligkjøper ikke plikt på seg til å ta med fagperson på visning.

"Med mindre selger uttrykkelig har stilt krav om det, eller det er gjort alarmerende funn, skriver de.

Skriftlighet

Thomas Bartholdsen mener at dersom det dukker opp spørsmål etter visningen, så bør kjøper sende disse på e-post til megler.

Denne skriftligheten fremheves også av Huseiernes, fordi det i ettertid ofte blir diskusjoner om hvilke opplysninger selger ga på visningen: "Spør du for eksempel selger om det er mye støy fra motorveien i nærheten, og får forsikringer om at den praktisk talt ikke er hørbar, kan det være greit å ha det skriftlig".

Bare ett bud av gangen

Forholdet til offentlige planer trekkes også frem av Huseiernes, og rådet er å sjekke med plankontoret i kommunen. For selv om megler plikter å gjøre oppmerksom på endelige offentlige planer, vil det være prosjekter som ikke er endelig vedtatt.

Til slutt gir organisasjonen et tydelig råd om bare å legge inn ETT bud. "Bud er bindende, og du kan risikere å bli sittende med to eiendommer. Det kan bli dyrt", advarer de.

Les også:

Betal håndverkerne over nettbanken

Hvem betaler når husdyret ditt gjør skade?

Tusenlapper å spare på strøm, boliglån og forsikring

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning