Boliglån

Slik finner du det beste boliglånet

Finansagenter tar jobben med å finne det rimeligste boliglånet.

LÅNEFORMIDLERE: Dersom du ikke selv ønsker å gjøre jobben med å skaffe boliglån, kan en låneformidler være til hjelp. Men det er viktig å klargjøre hvilke forutsetninger denne jobber under.
LÅNEFORMIDLERE: Dersom du ikke selv ønsker å gjøre jobben med å skaffe boliglån, kan en låneformidler være til hjelp. Men det er viktig å klargjøre hvilke forutsetninger denne jobber under. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: ThinkStock
Publisert Oppdatert

Planer om å ta opp boliglån og gjerne vil ha lavest mulig rente, men synes det er mye jobb å kontakte flere banker for å sjekke prisene? Da finnes det hjelp både på nettet og hos såkalte lånformidlere. De siste kan du imidlertid finne bak forskjellige benevnelser, som finansagent, boliglånsagent, lånemegler og låneagent.

For deg som forbruker er det bruken av lånformidlere som krever mest årvåkenhet, blant annet er det viktig å være klar over hvilke forutsetninger de opererer under.

Nettjenester stadig viktigere

Alternativet til finansagenter er å bruke nettet for å finne frem til de beste lånetilbudene. I dag finnes det hovedsaklig to portaler som gir deg oversikt over aktuelle finansieringsinstitusjoner, Finansportalen.no og Penger.no.

Den første er en ikke-kommersiell tjeneste levert av Forbrukerrådet. Penger.no er et samarbeid mellom Finn.no og Dine Penger. I tillegg finnes det flere såkalte boliglånskalkulatorer, og de henter hovedsaklig sine data fra Finansportalen.no. Det eksisterer også nettbaserte anbudstjenester for finanstjenester.

- Slike nettbaserte tjenester vil spille en stadig større rolle i hvordan forbrukere forholder seg til ulike finansleverandører. Det er også grunnen til at Forbrukerrådet har satset på portalutvikling på flere markeder, forteller fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, til klikk.no.

- Forbrukere kan tjene mye på å bruke protalene, men de må i hovedsak stå for forhandlingene selv. Disse tjenestene er primært et gjør-det-selv verktøy.

- Lånformidlere kan være tidsbesparende

Låneformidlere og låneportaler

Fordel ved bruk av låneformidlere

  • Hjelper med låneprosessen
  • Nært samarbeider med ulike finansieringsinstitusjoner
  • Sørger for at du alltid har best rente fra lånegiver

Låneformidlere opererer under flere ulike betegnelser, så som: Finansagent, boliglånsagent, lånemegler og låneagent

Finansagenters virksomhet reguleres av Finansavtalelovens kapittel 6.

Fordel ved bruk av låneportaler

  • Kostnadsfri tjeneste
  • Gir deg umiddelbar oversikt over markedet

Lånformidlere på sin side vil i større grad kunne bistå under låneprosessen, men disse tar også betalt for sine tjenester, enten som honorar fra låneyter eller fra deg som lånesøker.

- Det kan være tidsbesparende å bruke finansagenter, og noe av det de gjør er å forhandle frem individuelle avtaler, forteller fremhever Jensen.

- Men dersom du vurderer å bruke en finansagent, er det viktig å avklare hvor vedkommende henter inntektene sine fra. Er det du som forbruker som betaler, eller får vedkommende provisjon fra den banken lånet formidles i fra.

Tre ulike typer låneformidlere

Ifølge Jensen i Forbrukerrådet er det hovedsakelig tre roller låneformidlerne innehar.

- Vi har lånemeglere, som er upartiske mellommenn. Og så har vi finansagentene, som er lånetilbyders medhjelper. Til slutt er det finansrådgiverne, som er lånesøkerens medhjelper.

Alle disses virksomhet reguleres av Finansavtalelovens kapittel 6. Der heter det blant annet om finansrådgiverne:

"Rådgiveren plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta klientens interesser uten tanke på utenforliggende hensyn".

Jensen mener det ikke vil være enkelt for en normal forbruker å skille mellom disse tre typene.

- Vi må ta utgangspunkt i at den vanlige forbruker ikke nødvendigvis kjenner rollene personen på den andre siden av bordet fyller.

Långivers forlengede arm

Finansagentenes rolle er den som i det store og hele er sterkest knyttet opp mot lånetilbyderen.

- Finansagenter tilbyr hovedsakelig lån på vegne av banker og finansieringsforetak, forklarer kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet til klikk.no.

I tillegg til å formidle rene boliglån, opptrer finansagenten også som en formidler i andre sammenhenger, slik blant annet TT Finans skriver på sine sider:

"Som finansagent for (....) skal vi besørge å forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler, og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene".

- Vi motiveres av å ta de vanskelige sakene

30 til 40 prosent av de kundene som kommer til Finans Partner AS og Arild Frøseth har fått avslag enten i egen bank eller andre banker på sine lånesøknader.

- Grunnen til at vi klarer å skaffe dem lån er at vi har opparbeidet stor tillit overfor våre samarbeidspartnere gjennom mange år, og at vi har ressurser til å gå nøye gjennom hver enkelt kundes økonomiske situasjon. Vi setter oss ned med dem og vurderer hva som er mulig og ikke, og i de tilfellene hvor det er helt tydelig at kunden ikke har mulighet til å ta opp lånet sender vi heller ingen søknad til banken, forteller han til klikk.no.

- Og ofte er denne tilliten avgjørende i saker som ligger på vippen. Vi motiveres av å ta de vanskelige sakene. I tillegg har vi våre egne kredittlinjer som vi jobber gjennom.

En finansagent får sine inntekter gjennom provisjoner fra de finansieringsinstitusjonene de samarbeider med.

- Vi lever av honorarene, derfor blir ikke kunden mer lønnsom for oss om de betaler mer enn markedsrenten, fremhever Frøseth og legger til at motsatte ofte er tilfellet.

- Mange kunder kommer til oss og har dårligere rentebetingelser enn de burde hatt. I tillegg har vi et langsiktig perspektiv på vårt kundeforhold, slik at vi hele tiden søker å gi låntageren de beste betingelsene i forhold til våre samarbeidspartnere.

Opplysningsplikt

Fordi finansagenten har en så sterk knytning opp mot finansieringsinstitusjonene, påhviler det også vedkommende en tydelig informasjonsplikt.

"I motsetning til en lånerådgiver, som plikter etter beste evne å ivareta kundens interesser, vil en finansagent kun presentere deg som kunde for produkter fra de finansieringsselskapene finansagenten har inngått avtaler med", skriver Finansportalen på sine nettsider.

En av informasjonspliktene en finansieringsagent har, er derfor å opplyse om hvilke låneinstitusjoner de representerer.

- Finansinstitusjonene skal ha en avtale med sine agenter og det skal fremgå av finansagentens markedsføring hvilke(n) finansinstitusjon (er) de representerer. Finansinstitusjonene er pålagt å føre lister over sine agenter. Listene skal finnes på finansinstitusjonens hjemmeside, utdyper Singstad.

- Avklar meglerens lojalitet

Jensen mener at noe av det viktigste man kan gjøre ved bruk av låneformidlere er å stadfeste deres lojalitet.

- Den enkleste måten å avklare dette på er ved å spørre hvor inntektene til "rådgiveren" kommer fra. For finansagenter regelverket at de ikke skal honoreres av andre enn kunden.

Lånemeglerne på sin side kan sammenliknes med eiendomsmeglere, ved at de begge har plikt til å være upartiske.

- Lånemeglere kan honoreres av både låneselger og forbrukeren. For forbrukere vil det være en fordel å velge lånemeglere som honoreres av dem selv, fordi da er man sikret lojaliteten til megleren, utdyper Jensen og fremhever at dersom man velger en lånemegler som honoreres av låneyter og som kanskje i tillegg også lever av provisjon, risikerer man å bli utsatt for et salgspress.

- Det er jo ikke det forbrukere har behov for. Forbrukere trenger god og nøytral hjelp.

Forbrukerportalens råd er at man ikke skal betale for de tjenestene en låneformidler tilbyr.

Sjekk mot nettjenestene

Og når man får tilbudet fra en låneformidler, er rådet fra Jensen at man sjekker tilbudet opp mot de tilbudstjenestene som finnes på nettet. Dette er først og fremst Penger.no og Finansportalen.no.

I den sammenheng skal man være oppmerksom på at Penger.no, som er et samarbeidsprosjekt mellom Finn.no og Dine Penger, er en kommersiell tjeneste som kun henter betingelser fra sine tilknyttede partnere.

- Tilbudene som brukerne får kommer fra de bankene som Penger.no har samarbeid med, forklarer Henrik Faller i Finn.no overfor klikk.no.

Har droppet finansagenter

Ifølge Jorge Jensen har bruken av finansagenter avtatt. DNB er en av de bankene som fortsatt benytter seg av slike agenter.

- Vi har agentavtaler som dekker forskjellige produktområder, blant annet eiendomsmeglere og banker, hvor vi tilbyr både eiendomstjenester og eksempelvis valutalån der den aktuelle banken ikke har dette produktet selv, men kjøper det av oss. En annet kjent område er bilforhandlere hvor kunden er opptatt av hvilken bil han skal ha og synes det er greit å ordne lånet samtidig som han kjøper bilen. For banken betyr det at vi kan tilby våre produkter til et bredere kundespekter ved å levere billånet gjennom bilforhandleren, forklarer informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen til klikk.no.

Nordea på sin side har valgt å slutte med finansagenter.

- Vi har ønsket å satse på våre egne rådgivningsressurser, forteller kommunikasjonsrådgiver Jørgen Lønnquist til klikk.no og understreker at en kunde ikke ville ha fått bedre betingelser gjennom en finansagent enn om han eller hun hadde gått direkte på en av deres rådgivere.

Les også:

Boliglånet er din sosiale inngangsbillett

Slik takler du gjelda

Finn boliglånet som passer deg

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning