Slik bytter du bank

Du får de bankrentene du fortjener

Nordmenn er dårlige til å bytte bank, og derfor er renten høyere enn den burde være.

SÅ ENKELT: Bankkundenes vilje til å skifte bank for å få lavere rente er dårlig, selv om det bare skal et par tastetrykk til for å spare flere tusen kroner.
SÅ ENKELT: Bankkundenes vilje til å skifte bank for å få lavere rente er dårlig, selv om det bare skal et par tastetrykk til for å spare flere tusen kroner. Foto: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Mest sannsynlig har du et boliglån, og nesten like trolig har du beholdt den samme banken i mange år uten å vurdere å bytte. Men samtidig handler du kanskje i den butikken som har de laveste prisene. Så hvorfor bytter du ikke bank når det kan være flere tusenlapper å hente? Ved ikke å bytte bidrar du til å opprettholde status quo i markedet og redusere konkurransen i markedet. På lang sikt er ikke du som bankkunde tjent med det.

NRK.no skrev i 2011 at forbrukerne taper rundt 10 milliarder på ikke å være mer bevisste på bankbytte. Ifølge professor ved Handelshøyskolen i Berge, Trond Døskeland, skyldes dette blant annet det som er kjent som endringsvegring.

- Det er veldig rart at folk som ellers er opptatt av salg og tilbud, glemmer pris når det gjelder banken, uttalte han til nettstedet. Men Døskeland er ikke overrasket over denne endringsvegringen.

- I forskningen er det et kjent fenomen. Dersom ting virker overveldende og komplisert, tenker folk at det nok er best å bare fortsette med det som er kjent. Dette vet selvsagt bankene, og det tjener de svært godt på.

- Ta markedsmakten

Aftenposten skrev 20. mars om hvordan svak konkurranse mellom bankene gjør at rentenivået er høyere enn det burde være. Aftenposten beskriver blant annet en situasjon hvor de små bankene følger med markedsledere som blant annet DnB.

- Rentene i det norske bankmarkedet settes i stor grad av noen få, store aktører, med DNB i spissen. Resten følger bare etter, uttaler BI-professor Arne John Isachsen til Aftenposten.no.

Daglig leder i Finansportalen, Elisbaeth Realfsen, er ikke i tvil om hva forbrukerne bør gjøre i forhold til de store aktørene i bankmarkedet.

- Ta i bruk forbrukermakten. Det er vårt sterkeste våpen, sier hun til klikk.no.

Og hos Hueseiernes Landsforbund er de svært lite tilfreds med situasjonen i bankmarkedet. De har liten sans for DnBs beskrivelse av et spleiselag.

- Det fins ikke noe spleiselag som strever med å møte myndighetenes krav om økt kjernekapital i bankene. Du og jeg betaler gildet. Disse pengene forsvinner ikke. De tilfaller eierne uavkortet, og eierne er blitt mye rikere på vår bekostning, uttaler administrerende direktør Peter Batta til klikk.no.

Forhandle først, så bytte

Ifølge Elisabeth Realfsen er det enkelt å bytte bank for den som ønsker det, og på Finansportalen.no vil man finne en inngående beskrivelse av hvordan du skal bytte bank.

Og det får hun støtte på av sentralbanksjefen, som uttalte følgende under pressekonferansen til rentemøte sist torsdag:

- Det er mulig å skifte bank, og det er ikke veldig vanskelig, sa han til aftenposten.no.

Det man imidlertid bør gjøre først er å forhandle med banken, for å forsøke å få ned renten på utlån (og eventuelt innskuddsrenten opp).

"Hvor mye du kan spare på å bytte bank avhenger av hvor gode betingelser du har i dag, hvilke betingelser du kan få ved å bytte eller ta i bruk flere bankforbindelser og hva det vil koste deg. Men sjansen er stor for at det vil lønne seg for deg å be banken du har om bedre bankbetingelser eller bytte bank for en eller flere banktjenester", skriver de.

Dersom du etter å ha hatt møte med din nåværende bank konkluderer med at de ikke kan gi deg gode nok betingelser, blir neste steg å bytte bank. Ifølge Finansportalen er det noe din nye bank gjerne hjelper deg med. I Finansportalen vil man også finne en tjeneste som heter Bytt bank.

Nesten gratis å bytte bank

Den som ønsker å flytte boliglånet sitt til en annen bank med lavere rente, kan gjøre dette nesten kostnadsfritt.

Det er to gebyrer som kan påløpe. Det ene kommer du ikek unna, mens det andre slipper du om du bytter til riktig bank.

Staten krever deg for tinglysningsgebyr ved transport av pantedokumenter far en bank til en annen. Men dette gebyret er ikke større enn 200 kroner dersom låneforutsetningene ikke endres.

"Det lavere gebyret gjelder ved refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsettere, og samme panteobjekt. Dersom det ved flytting av lånet foretas økt opplåning, eller det settes inn flere pantsettere/kausjonister eller det etableres tilleggspant eller lignende, skal det betales ordinært tinglysingsgebyr", skriver Kartverket på sine sider., men legger til at gebyrreduksjonen ikke gjelder for pant i borettslagsandeler.

Det andre gebyret som eventuelt tilkommer, er etableringsgebyret. Mange banker har imidlertid nullet ut dette gebyret.

- Og dersom du bruker Finansportalens rentebaramoter, vil et eventuelle gebyrer være innregnet i den effektive renten, forklarer Elisabeth Realfsen.

Fokus på de andre banktjenestene

Rådet fra Elisabeth Realfsen er at man ikke barer fokuserer på utlånsrenten ved boliglån når banker skal vurderes.

- Hva man skal fokusere på, vil være avhengig av hvilken livsfase man er i. For unge i etableringsfasen vil renten på banklånet være avgjørende, mens for dem som har passert 50 vil sannsynligvis innskuddsrenten ha størst betydning. Og i alle livsfasene vil også de såkalte dagligbanktjenestene ha betydning, sier hun.

- Og i den sammenheng er det ikke noe i veien for å ha flere bankforbindelser. Man kan for eksemple han én bank for boliglånet, én for langtidssparing og én for daglig bruk, som for eksempel lønnskonto.

Ikke opptatt av å ha lavest rente

DnB har fått mye kritikk for sitt såkalte spleiselag, samtidig som de beskyldes for å benytte myndighetenes kapitalkrav til å øke renten mer enn nødvendig. Ifølge Finanstilsynet er DnB den desidert største banken i markedet, med en markedsandel på 35 prosent.

Skal man tolke etter Finansportalens rentebarometer, kan det synes som om banken ikke bruker sin posisjon til å gi sine kunder den beste renten. For et lån på 2 000 000 innenfor 60 prosent av verditaksten, kommer banken langt nede på listen (vel og merke dersom man hverken er medlem i Akademikerne eller kvalifiserer for ungdomslån).

Og når det gjelder bankinnskudd når heller ikke banken opp. For et innskudd på 500 000 kroner tilbyr banken en rente på tre prosent, mens de beste kan gi tett oppunder fire prosent.

- Det er ikke plassering på listene som er viktigst for oss, men at vi er konkurransedyktige totalt sett. På toppen av listen er det mange lån med spesielle vilkår, for eksempel knyttet til førstehjemslån eller miljøhus, uttaler kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide til klikk.no, som mener at antallet nye godkjente boliglån beskriver en konkurransedyktig bank.

- I fjor var det over 100.000 familier som valgte å låne penger til bolig hos oss, og det viser at vi totalt sett er konkurransedyktige.

For komplisert å bytte bank

Forsker hos Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Lisbet Berg, tror ikke gode konkurransebetingelser er tilstrekkelig til å få folk til å bytte bank (for boliglån). En av forklaringene på den manglende elastisiteten i markedet er det hun kaller consumer attention deficit syndrome (CADS).

- Det betyr rett og slett at forbrukerne ikke har kapasitet til å holde seg informert og oppdatert på alle de markedene de må forholde seg til i hverdagen, uttaler hun til klikk.no og tror at mange er opptatt av andre ting enn sin bankøkonomi.

- Derfor holder de seg med sin dyrere bank år etter år. De foretrekker å spare gjennom å være 'gode forbrukere' på andre områder.

Hun tror at bankkundene kan vurdere sin bankforbindelse på grunnlag av andre forhold enn rentebetingelsene.

- Dersom man opplever at den aktuelle banken ikke tar samfunnsansvar og blir for grådige på egne vegne, vil det kunne føre til at kundene blir forarget og søker til Finansportalen for å finne en rimeligere bank.

Berg forteller at hun pleier å si til alle de som ikke er spesielt opptatt av sin bankøkonomi, at det gjelder å finne en bank som ikke forskjellsbehandler sine kunder. Altså holde seg unna banker som gir vilkår til sine aktive kunder, som på sett å vis subsidieres av bankens passive kunder.

- Bytt bank til nettbank med gode og like betingelser for alle. Det er lønnsomt og enklest på sikt.

- Det er kun bankene som tjener på at kundene ikke er aktive

I et brev i mars i år til finansminister Siv Jensen fremhever Huseiernes Landsforbund (HL) det de opplever som en manglende konkurranse i bankmarkedet. "...... men fastholder at stadig flere forhold tyder på at konkurransen mellom bankene i Norge er svakere enn ønskelig", skriver de blant annet i brevet. Hadde konkurransen mellom bankene vært større, mener HL at renten på blant annet boliglån ville vært lavere. "Alt skal i sin helhet finansieres av lånekundene", argumenterer de i forhold til de økte kapitalkravene bankene har fått.

Et forhold som vil kunne ha betydning for fastsettelsen av rentene, er kundenes vilje til å bytte til den banken som tilbyr den beste renten.

- De eneste som tjener på at kundene ikke er aktive er bankene, utdyper førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Charlotte Østegaard, overfor klikk.no.

- Jeg tror kundene er forsiktige med å skifte bank, fordi de opplever at det er kostnader forbundet med å bytte, i form av undersøkelser som skal gjøres for å finne den beste banken og skjemaer som skal fylles ut.

Østergaard opplever også at den norske økonomien er med å forklarer hvorfor kundene i liten grad beveger seg mellom bankene.

- Siden det er gode tider i Norge, har kundene lite behov for å finne den laveste renten, fordi de likevel ikke har noen problemer med å betale den renten de har.

Les også:

Boligkjøpet er dyrere en du har regnet med

Betal håndverkerne over nettbanken

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning