Håndverkere og betaling

Betal håndverkerne over nettbanken

Betaler du kontant, kan du risikere å bli ansvarlig for håndverkerens eventuelle skattelureri.

MEDVIRKNING TIL SKATTESNUSK: Betaler du en håndverker mer enn 10 000 kroner kontant, og vedkommende ikke betaler pliktig moms, kan du bli dømt for medvirkning til momsunndragelse.
MEDVIRKNING TIL SKATTESNUSK: Betaler du en håndverker mer enn 10 000 kroner kontant, og vedkommende ikke betaler pliktig moms, kan du bli dømt for medvirkning til momsunndragelse. Foto: FOTO: Lou Oates/ThinkStock
Publisert Oppdatert

Trenger du en håndverker, og kan hende er du allerede i gang med å søke på nettet? Da tenker du kanskje at du skal forsøke å slippe unna med en lavest mulig regning?

Men dersom du betaler kontant, kan vinningen gå opp i spinningen.

Aftenposten skriver om hvordan ni personer på Konnerud utenfor Drammen endte opp med å måtte betale håndverkerens momsunnlatelse.

"Kundene, som har betalt til sammen 605.000 kroner kontant, får nå en tilleggsregning på 81.900 kroner fra staten", skriver avisen.

- Betaler du over 10 000 kroner kontant vil du kunne bli medansvarlig for håndverkeres skatte- og avgiftsunndragelser. Dette betyr at den skatten og momsen som håndverkerne unndrar, vil vi kreve inn overfor de kundene som velger å betale kontant. For å unngå dette medansvaret må betalingen skje over bank, sier underdirektør i Skattedirektoratet, Henry Larsen, til klikk.no.

Ingen god grunn for kontantkrav

Larsen understreker at det kun er unndragelsene knyttet til ditt eget oppdrag du kan bli ansvarlig for.

Generelt ser han ingen grunn til at håndverkere skal kreve kontant betaling.

- Betal aldri kontant. Det er ingen gode grunner for at håndverkere skal kreve kontant betaling. Få en ordentlig faktura på beløpet og betal via bank til et kontonummer oppgitt på fakturaen, understreker han og fremhever videre at det å ringe på dører og tilby sine tjenester er ikke vanlig for seriøse firma.

- Når noen gjør dette, så vær ekstra påpasselig. Undersøk priser på egenhånd og inngå kontrakt. Sjekk at firmaet du vurderer står i foretaksregisteret og merverdiavgiftsregisteret. Har et firma merverdiavgiftspliktig omsetning på over 50 000 kr i året skal det være registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Problemer med reklamasjon

I tillegg til at du havner i skattemyndighetenes søkelys, vil kontant betaling også gjøre det vanskeligere for deg dersom du skal reklamere.

"Manglende skriftlig dokumentasjon kan gjøre at du blant annet får problemer med å klage på arbeidet i ettertid. Sikre deg dokumentasjon på kjøpet ditt ved å betale via bank", skriver Skatteetaten på sine hjemmesider.

I tillegg vil du bidra til å luke unna useriøse virksomheter i markedet.

"Betaling via bank øker sporbarheten av transaksjonen og gjør det vanskeligere for useriøse næringsdrivende å skjule omsetningen sin", utdyper Skatteetaten.

Betaler for svart arbeid

Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund anser det for å være svart arbeid i de tilfellene hvor håndverkeren ikke betaler inn merverdiavgift, selv om forbruker er i god tro.

- Dersom håndverkeren ikke betaler skatt og merverdiavgift, så dreier det seg jo om svart arbeid , selv om man mottar en faktura som tilsynelatende ser riktig ut. Det betyr ikke at forbrukeren nødvendigvis gjør noe straffbart. Er beløpet på under kr 10 000 vil du nok slippe unna reaksjoner hvis du har vært i aktsom god tro. Men ettersom det er en regel om at alle beløp over kr 10 000 skal betales via bank, kan det være et godt prinsipp å betale alle fakturaer fra håndverkere over bank, uansett beløp.

Kan bli dømt for medvirkning til momsunndragelse

Høyesterett avsa i 2010 en dom over en hytteeier som hadde benyttet seg av svart arbeid. Han ble dømt til ubetinget fengsel i 21 dager.

- Det er min oppfatning at tilsvarende kan gjelde for dem som betaler en håndverker kontant, sier advokat Odd Rune Torstrup til klikk.no. Han var forsvarer i den aktuelle saken.

- For selv om du tror at du betaler for hvitt arbeid, vil det likevel anses som forsettlig om du betaler kontant. Det handler om det jussen beskriver som dolus eventualis, en situasjon hvor du forstår at det er en mulighet for at håndverkeren, ved å kreve kontant betaling, opererer svart, og hvor du likevel velger å godta kontantkravet. Man aksepterer rett og slett stilltiende følgene ved å betale kontant.

Dette bekreftes også av Henry Larsen i Skatteetaten.

- Dersom forholdet blir politianmeldt, kan man bli tiltalt.

Ingen stor problematikk

Hos Huseiernes Landsforbund har de fått svært få henvendelser angående denne problematikken.

- Men det er interessant at skattemyndighetene nå begynner å fokusere på dette.

4000 skattefritt

Ifølge nettstedet handlehvitt.no kan man betale en privatperson opp til 4000 kroner skattefritt for arbeidet utført i hjemmet. Handlehvitt.no er et samarbeid mellom myndighetene og de store næringslivsorganisasjonene for å gjøre det enklere for forbrukerne å handle hvitt.

Men følgende krav må være oppfylt for at du skal kunne betale 4000 skattefritt:

  • Arbeidet skjer i hjemmet, på bilen eller hytta
  • Du betaler som privatperson, utgiften føres ikke på et firma
  • Du avtaler direkte med den som jobber for deg
  • Den som jobber for deg har ikke firma i samme bransje

Det er ingen begrensning på hvor mange personer du betaler fribeløpet til i løpet av ett år.

Beløp over 4000 vil kunne bli ansett som lønnsutbetaling og må innberettes til myndighetene. Men dersom det er mindre enn 60 000 kroner slipper du unna med en forenklet innberetning, som blant annet innebærer at du ikke skal betale arbeidsgiveravgift.

Les også:

Dette ser håndverkerne etter på visning

Slik unngår du krangel med håndverkeren

Her er tipsene du trenger for å finne riktig rørlegger

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning