Trafikkulykker og uoppmerksomhet

Dette gjør at du krasjer

Ny studie viser at 80 prosent av ulykkene med bil skyldes uoppmerksomhet.

FARLIG MOBILBRUK: Å snakke i mobilen øker risikoen for ulykker med 30 prosent. Trykker du derimot på den, er risikoen tredoblet sammenlignet med når du fokuserer på veien.

FARLIG MOBILBRUK: Å snakke i mobilen øker risikoen for ulykker med 30 prosent. Trykker du derimot på den, er risikoen tredoblet sammenlignet med når du fokuserer på veien. Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Publisert Oppdatert

Den amerikanske undersøkelsen har registrert hva som har skjedd i 100 forskjellige biler over en tidsperiode på mer enn ett år. Til sammen var det da snakk om 241 sjåfører som kjørte over 3,2 millioner kilometer i løpet av studien.

Det er amerikanske NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) som sammen med transportinstituttet ved det prestisjefylte Virginia Tech-universitetet som har gjennomført studien.

Etter å ha analysert data fra over 42.000 timers kjøring, fant forskerne ut fæølgende:

Nesten 80 prosent av ulykkene og 65 prosent av nestenulykkene skyldtes at føreren hadde vært uoppmerksom i løpet av de siste tre sekundene før ulykken.

Til sammen var de 241 sjåførene innblandet i 82 ulykker, 761 nestenulykker og drøye 8000 såkalt kritiske situasjoner.

Mindre risikoadferd

Ettersom studien ble gjennomført ved hjelp av sensorer og kameraer som registrerte akkurat hva førerne foretok seg, tror trafikksikkerhetsforsker hos TØI, Fridulv Sagberg, at resultatene kanskje har blitt påvirket av dette.

- Vi har ingen studier som har tatt i bruk denne typen utstyr i Norge, men vi har spurt førere som har vært innblandet i ulykker om de har vært uoppmerksomme. I disse tilfellene har det vist seg at mellom 20 og 30 prosent selv mener uoppmerksomhet var grunnen til ulykken, sier han.

Sagberg peker på at siden førerne i USA ble overvåket med kameraer, vil førerne sannsynligvis i større grad avstå fra høyrisikoatferd som ekstrem fart og andre bevisste avgjørelser.

Da står man igjen med distraksjoner som man nødvendigvis ikke er like bevisst på, og andelen ulykker som skyldes disse øker.

Ni ganger høyere risiko

FIRE GANGER RISIKOEN: Å være trøtt gjør at risikoen for ulykker minst firedobles, viser resultater fra den amerikanske studien.

FIRE GANGER RISIKOEN: Å være trøtt gjør at risikoen for ulykker minst firedobles, viser resultater fra den amerikanske studien. Foto: Foto: Pål André Skogen

De viktigste årsakene til uoppmerksomhet bak rattet er, ikke overraskende, fikling med andre ting, som mobilbruk, og trøtthet.

- Denne viktige studien viser de potensielt farlige konsekvensene som kan følge av uoppmerksomhet i trafikken. Det er avgjørende at sjåførene alltid er konsentrert om kjøringen, sier lederen av NHTSA, Jacqueline Glassman.

Etter den første undersøkelsen gikk forskerne grundigere til verks, og analyserte resultatene for å finne ut hvilken risiko som var forbundet med forskjellige aktiviteter.

Da fant de ut at det desidert farligste du kan gjøre, er å strekke deg etter noe som rører seg. Det nidoblet risikoen for at det skulle skje en ulykke eller en nestenulykke.

Trøtthet var neste faren på lista, da det minst firedoblet risikoen. De noterer seg også at dette kan være sterkt underrapportert i politiets statistikker.

De neste plassene på lista innehas av det å se på noe utenfor bilen (3,7 ganger), lesing, sminking og trykking på telefonen (3 ganger) og snakking i håndholdt telefon (1,3 ganger).

Ser til siden

At det å se på andre ting utenfor bilen er forbundet med en så stor risiko, forklarer Fridulv Sagberg med at disse tingene ofte befinner seg på siden av veien.

- Ved andre distraksjoner kan man til en viss grad fortsette å se rett frem, sier han. Forskeren forteller også at det å se bort fra veien i mer enn to sekunder øker faren for at noe skjer dramatisk - og det er mer sannsynlig når man ser på ting ved siden av veien.

De personene som ofte bedriver aktiviteter som tar oppmerksomheten bort fra veien løper større risiko for å bli innblandet i ulykker, sier forskerne som gjennomførte studien. De poengterer imidlertid også at det er vanskelig for sjåføren å avgjøre når det er trygt å ta øynene bort fra veien, da hindringer kan oppstå plutselig. Da vil ikke bilføreren ha noen som helst tid til å reagere på situasjonen som oppstår.

Les også:

Fordelene og ulempene med chiptuning

Vi har testet 574 biler - finn din!

Disse bilene har minst blindsoner

- Piggdekk er sikrest

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning