34 prosent sier de vil kjøpe dieselbil, ifølge en undersøkelse Sentio har utført for Nationen. Det signaliserer en betydelig nedgang i salget av dieselbiler.

Av samtlige nye personbiler registrert i oktober hadde 77,0 prosent dieselmotor. Hittil i år er dieselandelen 75,1 prosent, mens den i samme periode i 2010 var 74,2 prosent. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Andel på 75 prosent

- Før 2007 hadde diesel cirka halvparten av markedet, men etter endringene økte den nesten umiddelbart til 75 prosent. Målingen tyder på at vi kan være på vei tilbake til 2006-nivået, sier Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund, til Nationen.

Regjeringen har i flere år stimulert folk til å kjøpe dieselbil fordi utslippene av CO2 fra disse bilene er mindre enn fra bensinbiler. Men etter fokuset på NOx-gasser, har regjeringen gjort kuvendig i synet på diesel.

At bare 34 prosent sier de vil kjøpe dieselbil kommer derfor som en følge av regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2012 om å innføre en NOx-komponent i engangsavgiften.

De farlige NOx-gassene

NOx er en samlebetegnelse på nitrogenoksider som dannes ved forbrenning av fossile brensler. Størsteparten av utslippene kommer fra skips- og veitrafikken.

NO2 er den farligste av NOx-gassene, og hovedutslippet kommer fra bileksos.

Statens Forurensningstilsyn opererer med en øvre grense for akspetabelt NO2-nivå, og grensen overskrides av og til i våre største byer. Men problemer melder seg selv med et NO2-nivå under grensen, ifølge Astma- og allergiforbundet.

Medfører store helseproblemer

At diesel forurenser mer lokalt, gjennom utslipp av NOx-gasser, har vært kjent lenge. En voldsom økning av dieselbilsalget (7 av 10 nye personbiler har dieselmotor), har ifølge Astma- og allergiforbundet medført store problemer og plager for astmatikere og allergikere i de største byene.

NOx-gasser gir større luftveisproblemer for astmatikere og mennesker med kols, i form av tungpustthet, økt medisinering, hoste og flere astmaanfall, ifølge fagsjef Britt Ann Høiskar i Astma- og allergiforbundet. Hun gir den økte andelen av dieselbiler mye av skylden for at problemet er økende.

Cirka 10 prosent av vår voksne befolkning har astma, mens rundt 20 prosent av tiåringene har eller har hatt astma.

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!