Barselpermisjon

Ikke glem jobben mens du har permisjon

Dette sikrer deg en god overgang etter barseltiden.

TILBAKE ETTER PERMISJON: Gleder du deg? Gruer deg? Begge deler er vanlig, for visst er det deilig å komme tilbake til kolleger, men samtidig bekymrer mange seg for at jobbhverdagen kan komme som en kalddusj. Tar du noen enkle grep før og under barseltiden, blir det mye enklere.

TILBAKE ETTER PERMISJON: Gleder du deg? Gruer deg? Begge deler er vanlig, for visst er det deilig å komme tilbake til kolleger, men samtidig bekymrer mange seg for at jobbhverdagen kan komme som en kalddusj. Tar du noen enkle grep før og under barseltiden, blir det mye enklere. Foto: Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Publisert Oppdatert

Tips for en god tilbakekomst

  • Avtale med arbeidsgiver i god tid når en skal begynne, (behov for reduksjon av stilling, - og for hvor lenge? ), mulighet for fleksibel arbeidstid
  • Behov for ammetid, hvor lenge og når denne skal tas
  • Avtal med partner rettferdig fordeling av hus og omsorgsoppgaver. Det er ugunstig for kvinnen å sitte med mest.
  • Tilfredsstillende barnetilsyn når en er på jobb

Kilde: Marit Alstveit

- Å bli mor og å bli forelder, gir nye oppgaver. Hverdagen blir travlere. Studien min viser at kvinnene blir mer effektive og strukturerte i hvordan de løser sine oppgaver. Men om kvinnen skal ta alle oppgaven alene, viser andre studier at parforholdet vil lide. Kvinnene blir mindre tilfreds med partneren, sier universitetslektor Marit Alstveit ved Universitetet i Stavanger (UiS) til Kvinneguiden.

Hun har forsket på tilbakekomst til jobb etter fødselspermisjon, og vet at det kan være en utfordring å komme tilbake til jobb etter permisjonstiden. Ikke bare med tanke på arbeidsoppgaver og kolleger, men også i forhold til partner.

Far må forberedes

- For å bevare et godt parforhold bør paret ha avklart hvordan de fordeler hus og omsorgsoppgaver i hjemmet når kvinnen skal tilbake i jobb. Min studie viste at hvis far var hjemme med barnet når mor vendte tilbake i jobben, bekymret mor seg mindre om hvordan barnet hadde det. Altså var det greiere å gå tilbake til jobb da, sier Alstveit.

- Også for dem som ikke har far hjemme, er det viktig å fordele ansvar i hjemmet. Arbeidsfordelingen bør være tydelig, og hvis det blir for mye, bør man vurdere å redusere kravene i hjemmet, sier hun.

- Oftest blir kvinnene sittende igjen med mest, noe som er ugunstig for forholdet.

Kan bli forbigått

- Mange nybakte mødre mister kontakten med arbeidsgiveren mens de er i permisjon. De føler også at de er til bry når de tar turen innom jobben i permisjonstiden, har Alstveit uttalt til Forskning.no.

Likevel bør du forsøke å holde kontakten, ellers kan du lett bli forbigått ved endringer som angår deg, i både positiv og negativ forstand.

"En arbeidstaker kan også oppleve å bli forbigått karrieremessig i løpet av permisjonstiden. Eksempelvis at en annen kollega får stillingsendringen arbeidstaker selv hadde forventet å få, men som det ikke ble noe av fordi arbeidstaker er i permisjon når prosessen ble gjennomført", skriver Advokatfullmektig Anette Bjørlin Basma på Magma.no.

"En arbeidstaker i permisjon skal derfor tas i betraktning på lik linje med andre aktuelle kandidater ved vurdering av stillingsendringer. Slike endringer/forfremmelser kommer gjerne på bakgrunn av lengre tids arbeid i virksomheten, og arbeidsgiver vil som oftest ha et godt vurderingsgrunnlag også på kandidaten som er i permisjon."

Begrens deg

Alstveit tror det er gunstig å ha kontakt med arbeidsplassen i permisjonstiden på flere måter, både for kvinnen som profesjonell, og som mor.

- Imidlertid er permisjonen til for at barnet skal få omsorg av sine nære omsorgspersoner, at båndene mellom barnet og omsorgspersonene skal utvikles. Samt at kvinnen skal restituere seg etter svangerskap og fødsel og finne frem til hvordan være en god mor, bli kjent med barnet, sier hun.

Kontakten som avtales mellom arbeidsplassen og kvinnen må ikke forstyrre dette, så derfor bør det være opp til kvinnen, understreker hun.

- Men om hun ønsker å følge med på hva som skjer, kan hun for eksempel være med på mailsystemet, få sakslister til personalmøter, bli invitert til lunsj eller andre tilstelninger på jobben. På større arbeidsplasser kunne det gjerne vært slik "barselstreff" med foreldre i permisjon - for det gjelder ikke bare kvinnene, men også menn i permisjon.

Sikre stillingen - avtal på forhånd

Både Alstveit og Basma mener det er lurt å avtale så mye som mulig på forhånd.

- Før permisjonen bør du ha avklart med arbeidsgiver hvordan du ønsker å ha det når du kommer tilbake. Samtidig må det være en fleksibilitet i dette, det er ikke alltid ting går som planlagt. Men om arbeidsgiver klarer å signalisere at de ser frem til at du kommer tilbake, at du er verdifull ansatt, vil det kunne ha betydning hvordan man prioriterer og planlegger sin karriere videre, sier Alstveit.

Hennes studie viser at de fleste kvinnene har noe kontakt med arbeidstedet i permisjonstiden, men at dette oftest er initiert av kvinnen og på hennes premisser.

- Ingen hadde gjort noen formelle avtaler om kontakt. I løpet av permisjonstiden, innen kvinnene skal tilbake i jobb, hadde flere skiftet arbeidsplass - gjerne til en arbeidsplass som var nærmere familien eller som lettere lot seg kombinere med barnehagens åpningstider.

Kan hindre depresjon

Å være i permisjon kan for noen oppleves som å bli "avskåret" fra omverden, å være i sin egen lille boble. En stor del kvinner kan føle seg litt 'lost', og kjenne på ensomhet.

- Faste avtaler med arbeidsplassen kan redusere følelsen av ensomhet, og være med å hindre depresjon i barseltiden.

Fødselsdepresjon må ikke forveksles med "barseltårer" eller "babyblues", en følelse av tristhet og nedstemthet som rammer rundt 80 prosent av alle nybakte mødre. Karakteristiske tegn er at du føler deg mislykket og utilstrekkelig, og kanskje begynner du å lure på om det er noe galt med deg som person siden du ikke er glad.

- Det kan være lurt å snakke med noen om hvordan du har det. Si det som det er, at ting føles både håpløst og vanskelig. Slike følelser er ikke noe å ha dårlig samvittighet for, forteller helsesøster Veslemøy Ruud til Barn i Magen.

Utvikler seg som ansatte

Alstveits studie viser at til tross for at mange kvinner føler seg splittet mellom jobb og hjem, og bekymrer seg både for om de gjør en god nok jobb og for barnets trygghet og helse, hadde de en positiv utvikling etter at de fikk barn.

- Å være tilbake i jobb, opplevde de fleste som godt, men samtidig strevde kvinnene med å føle seg som en god nok mor, og undret på om de hadde gjort det beste valget for barnet ved å gå tilbake i jobb. Overfor kolleger var kvinnene vare for hva de måtte mene om dem. Kvinnen ønsket å være til å kunne stole på, - økt fravær på grunn sykdom hos barnet eller en selv, kunne for dem oppleves som en belastning.

- Samtidig opplevde kvinnene større trygghet i seg selv, som det å mestre det ukjente ved å bli mor hadde gitt dem. Samt at deres oppøvde varhet for barnet, syntes også å bli overført på jobb til økt varhet overfor kollegers behov.

Les også:

Multitasking gjør deg dummere

Test: Hva kan du om kroppspråk?

Ja, du dømmes etter kleskodene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning