En svensk forsker har funnet ut at nøkkelen til god helse er svært forskjellig for menn og kvinner.

Må strekke til

Kvinners helse blir bedre hvis de både strekker til på jobben og rekker å gjøre unna alle pliktene i hjemmet.

Det kvinner gjør må oppleves som viktig og betydningsfullt, og det må også være tid til morsomme fritidsaktiviteter.

Hvis kvinner føler de har kontroll på alle disse områdene, er det godt grunnlag for god helse.

Enkelt oppskrift

For menn er oppskriften enklere: Mestrer menn pliktene på jobben, er helsa også bra.

Forsker Carita Håkansson

BRYT MØNSTERET: Forsker Carita Håkansson tror vi må være flinkere til å bryte ut av de tradisjonelle kjønnsrollene. © Foto: Högskolan i Jönköping

- Kvinner blir stressa og syke om de ikke orker eller får tid til å innfri kravene fra både arbeids- og privatlivet, mens menns helse hovedsakelig påvirkes av arbeidslivet, sier Carita Håkansson, universitetslektor ved Høyskolen i Jönköping, som har forsket på disse kjønnsforskjellene.

Tradisjonelt kjønnsmønster

- Dette tyder på et veldig tradisjonelt kjønnsmønster. Jeg er overrasket. Jeg trodde vi hadde kommet lenger i 2009, sier Håkansson til klikk.no.

Hun tror man må bruke ulike strategier for å fremme god helse hos menn og kvinner.

- Kvinner har enorme ambisjoner på alle områder i livet. Derfor er det viktig at kvinner tillater seg å ha det bra, å hente seg inn og lade batteriene innimellom. Det er viktig for kvinner å spørre seg selv hvem man egentlig gjør alle disse tingene for, sier forskeren.

Menn flinkere

- Menn er dyktigere på å prioritere seg selv og sette av tid til fritidsaktiviteter. Kvinner tar seg bare fri når de føler at de har tid til det.

Menn kan på sin side føle seg dårlige og bli syke av for mye arbeidsstress, og hvis de føler at de ikke mestrer alle kravene som stilles til dem på jobben.

- Når det gjelder menn, kan det være bra å påvirke innstillingen deres hvis man vil oppnå bedre helse. Menn må forstå at det er lov ikke å jobbe overtid og lov ikke å ta med jobben hjem. Det er lov å ta pappapermisjon og bruke tid med familien. Menn krever mye av seg selv i arbeidslivet, sier Carita Håkansson.

Økt bevissthet

Hun tror ikke nødvendigvis at det er medfødt at vi går inn i tradisjonelle kjønnsmønster.

- Jeg tror vi må ha en økt bevissthet på å bryte dette tradisjonelle kjønnsmønsteret, sier hun.

FULL KONTROLL: Kvinner må strekke til både på jobb og i hjemmet for å få god helse og føle seg vel.

FULL KONTROLL: Kvinner må strekke til både på jobb og i hjemmet for å få god helse og føle seg vel. © Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bekrefter tidligere forskning

Ulla-Britt Lilleaas er professor ved Universitetet i Agder og forsker ved Universitetet i Oslo. Hun har i flere år forsket på helse blant kvinner og menn.

- Denne forskningen bekrefter noe av det jeg har kommet fram til tidligere, sier Ulla-Britt Lilleaas til klikk.no.

Hver sine problemer

- Noen kvinner føler så stor omsorgsbyrde at de kan få kroniske smertetilstander. Menn på sin side kan sette jobben foran egen helse, og ender med å gå til legen så sent at det ikke er noe mer å gjøre med sykdommen, sier forskeren.

Hun tror at forskjellene kommer av alle forventningene man har til kvinner og menn i samfunnet. Både i hverdagen og når vi blir syke.

Menn føler på forsørgeransvaret og føler at de må tjene mest mulig penger.

Kvinnene føler det er naturlig, men også en rett at de tar seg av hus og hjem.

Kvinnene er også de som tar ansvaret og sender mannen til legen når han blir syk.

Langt igjen til likestilling

- Vi tror vi har kommet langt med likestillingen, men det er mye som gjenstår. I mange bedrifter legges det fortsatt opp til at mannen skal være på jobben, mens det er kvinnene som tar permisjon for å ta vare på barna og hjemmet.

- Det man må jobbe med for å bryte kjønnsmønsteret er blant annet at vi i større grad må ha aksept for at menn kan være hjemme med barna, men at kvinnene også må bidra mer på inntektssiden for å få det til å gå rundt, sier Lilleaas.

Les også:

De beste rådene mot søvnløshet

15 grunner til å spise jordbær

Ser gjennom en tann

Les mer på:

Klikk Helse

Klikk Samliv

Klikk Foreldre

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!