Vennskap i barnehagen

Han vil henge med de "kule"

Barnehagebarn vet hvem som er de "kule" fra toårsalderen, viser omfattende studie.

INSTINKT? Allerede som toåringer ser barn hvem som er populære og ikke blant sine jevnaldrende, og tiltrekkes de "kule" barna.

INSTINKT? Allerede som toåringer ser barn hvem som er populære og ikke blant sine jevnaldrende, og tiltrekkes de "kule" barna. Foto: Foto: juhansonin på Flickr.com. Noen rettigheter reservert.

Publisert Oppdatert

Vennskap med jevnaldrende skal ikke undervurderes, selv om barna er små.

- Barna danner vennskap så fort de kommer i en gruppe med jevnaldrende, for eksempel fra de er ett år gamle, sier Anne Inger Helmen Borge, professor i utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Hun leder en omfattende og unik studie av vennskap blant mer enn 500 småbarn, basert på intervju med barna selv. Barna er blitt intervjuet hvert år siden 2006, og de var mellom to og seks år da studien startet. De barna som opplever hverandre som venner, er ikke nødvendigvis de samme som de voksne tror leker best sammen.

Share

Gjensidig vennskap

Nesten alle norske barn går nå i barnehage. Mange er under to år når de begynner å være sammen med andre barn i mange timer hver dag. Relasjonene som oppstår når barnet velger sine egne venner, er noe annet enn relasjonene til søsken og andre familiemedlemmer.

Når barna er gamle nok til å peke på andre barn, vil de begynne å velge og selv bli valgt eller bortvalgt, ifølge Borge.

Forskerne skiller mellom ekte vennskap og popularitet. Ekte vennskap er først og fremst gjensidig. Å være populær har mer med sosial status i gruppa å gjøre.

Barna vet tidlig hvem som er populære, og de vil gjerne leke med populære barn, selv om de ikke oppfatter dem som venner. Når barna selv bli spurt, svarer de at de mest populære er flinke til å dele, trøste og hjelpe hverandre.

Språk er viktig

Det er ikke opplagt klart hva som avgjør hvem som danner vennskap med hverandre, men det kan for eksempel handle om samme alder, kjønn, at de liker de samme aktivitetene, eller at foreldrene er venner.

Det kan også ha betydning at barna ligner hverandre og opplever trygghet og tillit i hverandres selskap, ifølge forskeren.

For å kunne danne vennskap, er det viktig med gode språkferdigheter, i tillegg til evnen til å regulerer følelser.

- Nesten alle barn danner vennskap, men sosialt sjenerte barn er litt senere enn andre, fordi de har færre erfaringer sammen med jevnaldrende, sier Borge.

Studien viser at sosialt sjenerte barn har noe dårligere språk og færre venner. De er også noe mindre populære enn andre barn. Likevel ser det ut til at at vennene kommer når språket blir bedre.

Studien viser dessuten at 28 prosent av barna har minst én gjensidig bestevenn. Både bestevenner og andre venner er stort sett av samme kjønn. Noen er mer ettertraktet som venn enn andre. Sju prosent av barna blir pekt ut som venn av seks eller flere barn.

Les mer om verdens største undersøkelse om småbarns vennskap her.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning