Sjekk når barnet skal være hjemme fra barnehagen

Foreldre leverer syke barn i barnehagen

Ansatte finner Paracet-rester i barnas bleie. Foreldrene sier ingenting.

SYKE BARN: Noen foreldre respekterer ikke barnehagens regler ved sykdom, og unngår å fortelle at barnet har spydd, eller hatt feber samme morgen.

SYKE BARN: Noen foreldre respekterer ikke barnehagens regler ved sykdom, og unngår å fortelle at barnet har spydd, eller hatt feber samme morgen. Foto: Illustrasjonsfoto: Istockphoto,com

Publisert Oppdatert

Høst og vinter betyr nye runder med forkjølelser, snørr, feber og diaré for de fleste småbarnsforeldre.

Barnehageansatte opplever gjerne en oppsving i sykdom i perioden november til mars.

- Her er det spesielt slutten av november og desember som er ille. Da trekker vi mer innendørs, og barna går tettere på hverandre, sier Lise Bjørkli, styrer ved Trollskogen barnehage på Raufoss.

Barnelege tror bruk av hånddesinfeksjon i barnehagen kan redusere antall sykedager.

Dobbelt så vanlig hos barnehagebarn

Forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlige hos yngre barnehagebarn i forhold til barn som ikke går i barnehage.

Mage- og tarminfeksjoner er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn.

I tillegg forekommer det stadig mindre utbrudd i barnehager av blant annet hodelus, brennkopper og ulike utslett. Utslett på barnekroppen kan være vanskelig å tolke. Her er tips for hvordan du skiller utslettene fra hverandre.

Feber er nei, nei, nei

Har du sendt et sykt barn i barnehagen?

«Har du noen gang gitt barnet Paracet og sendt det i barnehagen?» s purte vi på Facebook, og fikk en voldsom respons fra foreldre. Her er et lite utvalg:

«Blir det nødvendig med Paracet for å sette ned feber, slik at jeg får mulighet å gå opp til eksamen - fordi det ikke er mulig å få barnevakt, så kommer jeg til å gjøre det. Dessverre! Ikke med lett hjerte, men på studiene er det ikke noe som heter sykedager».

«Jeg jobber i barnehage og vi merker fort effekten når foreldre ikke holder barna hjemme i 48 timer etter oppkast/diaré. For to år siden hadde vi omgangssyken gående i barnehagen i hele 3 MÅNEDER! Grunnen til dette var at foreldrene sendte barna tilbake i bhg etter 24 timer.»

«48-timersregelen etter omgangssyke overholder vi alltid. Likeså lar vi barna ha en feberfri dag hjemme dersom de har vært syke. Men snørr, hoste og surklete hals er ingen grunn til å holde unger hjemme - da hadde jeg knapt kommet meg på jobb i vinterhalvåret. Minste barnet får lett høy feber natterstid dersom immunforsvaret jobber med noe. Det første barnehageåret var jeg eller mannen min rett som det var hjemme med unge i superform, tross temperatur om natta. Nå lar vi allmenntilstanden hans om morgenen bestemme, og har langt færre sykedager.»

«Er ungene syke, er de hjemme. Må innrømme at 48-timers regelen har jeg nok ikke alltid fulgt, men 24 timer minst etter siste diaré-bleie før de er tilbake.»

Foreldre kan hevde at barnet ikke har kastet opp på to dager, så forteller barnet selv at det har spydd samme morgen. Barn har livlig fantasi, men de lyver sjelden om det å kaste opp.

Men når skal barnet holdes hjemme, og når er det greit å sende barnet i barnehagen?

Og hvis barnet har feber eller omgangssyke, hvor mange dager skal man være hjemme før man sender den lille i barnehagen igjen?

De fleste barnehager har klare regler rundt dette.

En vanlig regel er at barn skal være feberfri i 24 timer før de kommer tilbake i barnehagen.

Det er også vanlig å ha regelen om at barn med akutt diaré og oppkast må holdes hjemme minst to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Den gjelder selv om barnet kun kaster opp én gang, og foreldre er i tvil om det virkelig dreier seg om omgangssyke.

Men nettopp disse to helt klare reglene opplever mange barnehager at en del foreldre ikke tar på alvor.

Finner paracet-rester i bleiene

Marthe Barvik er styrer i Glomfjord barnehage i Meløy kommune.

Hun har mange års erfaring fra ulike barnehager, og har flere steder opplevd at foreldre har gitt febersyke barn Paracet om morgenen, for så å levere i barnehagen.

Eller så forteller barna selv at de har «fått medisin» tidlig om morgenen.

Barvik vet også at mange barnehageansatte opplever at unger selv uoppfordret forteller at de har spydd samme morgen. Likevel er de i barnehagen noen timer senere.

Risikerer omgangssyke i månedsvis

- Foreldre skal alltid holde barnet hjemme etter at det har kastet opp, selv om det barnet bare spyr én enkelt gang. For man vet aldri. Det kan være omgangssyke, sier Barvik, som kommer med følgende hjertesukk:

- Jeg skulle ønske at foreldre respekterte reglene for feber, diaré og oppkast. De er der for en grunn.

De som sender barna for tidlig i barnehagen etter sykdom, gjør seg selv en bjørnetjeneste, mener barnehagestyreren.

Kommer barnet for tidlig tilbake i barnehagen etter omgangssyke, risikerer man at smitten går i en evig runddans. Det kan også føre til bemanningsproblemer og gå ut over barnehagetilbudet.

- Det er svært viktig å holde seg til 48 timers-regelen. Det er en påkjenning for både store og små når omgangssyken ikke gir seg. I verste fall kan det ta flere måneder før barnehagen blir kvitt smitten, sier Barvik.

Lyver om oppkast

Janita Rye, pedagogisk medarbeider i en barnehage på Vestlandet, har ved flere anledninger opp gjennom årene erfart at foreldre ikke alltid snakker helt sant når de hevder at barnet har hatt 48 timers karantene etter siste runde med oppkast eller diaré.

- Foreldre kan si at barnet ikke har kastet opp på to dager, så forteller barnet selv at det har spydd kvelden før eller samme morgen. Da ringer vi gjerne foreldrene for å høre om dette stemmer, eller tar det opp med en gang om foreldrene ikke har gått fra barnehagen enda. Barn har livlig fantasi, men de lyver sjelden om det å kaste opp, mener Rye.

Også Ryes barnehage har regelen om at barn skal holdes hjemme i to døgn etter at de har blitt symptomfrie etter oppkast. Det gjelder også om foreldrene mener at barnet ikke har omgangssyke.

- Noen barn spyr bare én gang, selv om de har omgangssyke. Så vi ønsker at barna holdes hjemme av hensyn til smittefaren, sier Rye.

Retningslinjer ved sykdommer I

Feber: Temperatur mer enn 37,5 grader om morgenen og 38 grader på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør holdes hjemme til det er feberfri.

Forkjølelse: Den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå i barnehagen hvis allmenntilstanden tilsier det.

Hoste og andre luftveissymptomer: Et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake i barnehagen hvis allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste.

Kikhoste: Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir pasienten vanligvis smittefri fem dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme i denne perioden. Ved behandling senere vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehagen dagen etter igangsatt behandling.

Influensalignende symptomer: Kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake i barnehagen når feberen er borte og hvis allmenntilstanden tilsier det.

Diaré med eller uten brekninger: Barn med akutt diaré må holdes hjemme og kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. I de fleste barnehager gjelder samme regel også ved oppkast.

Øyekatarr: Barnet kan gå i barnehagen ved mild til moderat øyekatarr. Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Retningslinjer ved sykdommer II

Meslinger: Kan vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter opptreden av utslett dersom allmenntilstanden ellers er god.

Brennkopper: Kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll.

Vannkopper: Må bli hjemme til blemmene har tørket ut.

Ørebetennelse: Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake i barnehagen hvis det ikke har feber og hvis allmenntilstanden tilsier det.

Hodelus: Hvis det oppdages hodelus hos barn i barnehagen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Barnet kan fortsette i barnehagen som normalt, men må så raskt som mulig begynne på lusekur.

Barnemark/spolmark og ringorm: Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos ett barnehagebarn.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Vanskelig å vurdere

Lise Bjørkli, styrer ved Trollskogen barnehage, har full forståelse for at det kan være vanskelig for foreldre å vite når de skal holde barna hjemme og når det er greit å sende dem i barnehagen.

- Jeg skjønner at det kan være vanskelig å vurdere noen ganger. Barna kan være litt tufs den ene dagen, men i fin form den neste etter en god natts søvn. Og hvis barna kaster opp er det ikke alltid lett å vite om det er omgangssyke på vei, eller bare noe barnet har spist, sier Bjørkli.

Bjørkli mener kommunikasjon og gjensidig respekt er viktig. Hun setter stor pris på at foreldrene snakker med barnehagepersonalet hvis de er i tvil.

- Hvis det er et tvilstilfelle, og barnet er litt tufs, vil vi gjerne vite om det. Da kan vi følge ekstra med, og for eksempel måle temperaturen utover dagen. Og så kan vi ha en litt lavere terskel for å ringe foreldrene hvis barnet blir dårligere i løpet av dagen, sier Bjørkli.

Barnehagestyreren legger til at alle barn er forskjellige, og at det er viktig å se hvert barn individuelt i tvilstilfeller.

Skal være friskt nok til å delta i aktiviteter

Meera Grepp er seksjonsleder for folkehelsearbeid i helseetaten, Oslo kommune. Hun har noen enkle retningslinjer for når barn skal holdes hjemme.

- I utgangspunktet er det barnets allmenntilstand og eventuell feber som avgjør om barnet kan gå i barnehage eller være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldrenes skjønn, sier Grepp, og legger til:

- Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen. Og temperatur mer enn 37,5 grader om morgenen regnes som feber.

Øyekatarr er ok

I tillegg kommer hensynet til de andre barna i barnehagen, så lenge en sykdom fortsatt er smittsom.

Dette gjelder for eksempel diaré, der barnet skal holdes hjemme i to døgn etter at de er blitt symptomfrie.

Og brennkopper, der barnet må være hjemme til utslettet har tørket inn.

Øyekatarr er vanlig hos små barn.

Tidligere måtte barna være hjemme fra barnehagen hvis de hadde øyekatarr. Men dette er det slutt på.

- Ved vanlig øyekatarr kan barnet gå i barnehage. Ved øyekatarr med rikelig med puss, bør lege kontaktes og barnet holdes hjemme til det har vært hos legen, sier Grepp.

Umulig å hindre smitte

Vanlige forkjølelser og alt det fører med seg av snørr og hoste, er heller ingen grunn til å holde barnet hjemme, om barnet ikke har feber.

Erfaringer har vist at strenge regler for å stenge syke barn ute fra barnehagen har begrenset effekt på smittespredningen.

En av grunnene er at barnet kan være syk og smitte andre før det får symptomer selv.

Når sykdommen først bryter ut, kan det være for sent.

Dessuten er det nesten helt umulig å hindre at smitte sprer seg i barnehagen. Barn er barn, og deres generelle adferd fører til at smitte lett sprer seg fra den ene til den andre.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag