- Altfor mange mødre med fødselsdepresjon får ingen hjelp, sier Kari Slinning, psykolog i Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse.

Slinning er en av flere fageksperter som har jobbet med programmet Mamma Mia, et nytt nettsted i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening. Målet er at Mamma Mia skal være et supplement til helsestasjonen og andre helsetjenester, for å styrke mor og barns helse.

I dag opplever så mange som 10 til 15 prosent av nybakte mødre å få en fødselsdepresjon. Det vil si at opptil 9000 mødre og deres barn hvert år får en vanskelig start på forholdet sitt.

Ingunn var en av dem - tvangstanker gjorde henne livredd for å skade barnet sitt, men hun våget ikke å si det til noen. 

- Hovedårsaken til at de ikke får hjelp er både at det ikke er noe system for å undersøke mors psykiske helse på helsestasjoner, og fordi det er et stigma rundt fødselsdepresjon. Nybakte mødre skammer seg over at de ikke opplever den umiddelbare lykken over å ha fått barn, og at de ikke føler kontakt med barnet sitt, sier Slinning.

Mange nybakte foreldre føler seg også usikre og alene med et stort ansvar, og at det forventes at de skal kunne klare alt på egen hånd.

Vil ikke ta medisiner

Fødselsdepresjon kan kjennetegnes ved en vedvarende nedstemthet, at man ikke klarer å føle kontakt med eller glede over barnet og føler seg mislykket og ensom. Tankene er negative rundt både en selv og barnet, og ofte føler man seg sviktet av partneren.

Mange tør ikke å dele de mørkeste tankene med sine nærmeste. Fødselsdepresjon er ulik i styrke, men for mange er det helt nødvendig å få hjelp for at depresjonen ikke skal bli tyngre og i verste fall sette både mors og barns liv og helse i fare. Man kan også unngå tilbakevendende depresjon ved å få hjelp.

- Mange kvinner kvier seg for å oppsøke hjelp fordi behandlingen i dag er medikamentell, og en ammende kvinne vil ikke ta medisiner som kan skade barnet. Men det er mye hjelp å få som ikke handler om medisiner, sier Slinning.

Fakta om Mamma Mia

Mamma Mia er et nettbasert program som skal hjelpe mor og barn til å få en bedre start sammen.

Programmet eies av og er utviklet med økonomisk støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fageksperter fra blant annet Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse står bak innholdet.

Mamma Mia starter når man er gravid i uke 22 og varer til barnet er seks måneder.

Programmet er gratis og tilpasset travle kvinners liv. Hver øvelse tar om lag ti til femten minutter, og kvinnene kan velge selv når de vil logge seg på.

Øvelser til selvhjelp

Psykolog Silje Marie Haga har også jobbet med Mamma Mia. Nettstedet er bygget opp som et program hvor man får veiledning og kunnskap gjennom informasjon, råd og øvelser helt fra man er gravid i uke 22 til barnet er seks måneder gammelt. I starten handler det om hvordan den gravide kan få kontakt med barnet i magen, hvordan kvinnen kan forberede seg på å bli mor og knytte bånd til barnet gjennom informasjon og øvelser.

- En av øvelsene i starten av programmet er at den gravide kan sitte stille og kjenne etter liv i magen - og på den måten blir kjent bevegelsesmønsteret til barnet, når det er våkent og når det sover. At hun tidlig forstår at barnet er et eget individ med sitt eget søvnmønster, sier Haga.

Kvinnen får vite hva som skjer med barnet fra uke til uke inne i magen, og kunnskap og øvelser går hånd i hånd gjennom hele programmet. Øvelsene er hentet fra positiv psykologi, blant annet pusteøvelser for å oppleve oppmerksomt nærvær.

Når kvinnen er gravid får hun epost en gang i uken, mens hun etter fødsel får tre til fire eposter i uken. Øvelsene i programmet tar omlag 10 til 15 minutter å utføre, og programmet legger vekt på at dette er positive øvelser for mor, som kan unne seg å ta vare på seg selv til det beste for henne og barnet.

Den gravide eller nybakte moren kan selv velge når hun har tid til å logge seg på og bruke programmet. Hun kan også gå tilbake og gjennomføre øvelser hun har gjort tidligere, eller lese informasjon om for eksempel barnets utvikling i magen eller ammeteknikk.

Parforholdet er viktig

- Det er tre hovedtemaer programmet bygger rundt: Mors egen psykiske og fysiske helse, barnets utvikling fra 0 til 6 måneder og parforholdet. Parforholdet har stor betydning når det gjelder utvikling av fødselsdepresjoner og mors psykiske helse generelt, derfor er dette vektlagt, sier Haga.

Far har også mulighet til å logge seg på og få informasjon og øvelser. Mange fedre opplever også graviditet, fødsel og barseltid som en stor endring i livet.

- Vi la spesielt vekt på parforholdet i programmet vårt fordi undersøkelser viser at dette betyr mye for mors psykiske helse. Vi har blant annet fått godkjent et opplegg fra Modum bad, som går på hvordan man kan snakke sammen og lære å krangle konstruktivt. Det handler om å fortelle hverandre hva som foregår siden mor og far har to ulike opplevelser av denne tiden, sier Kari Slinning.

- Far kan også bli bevisst på at han kan hjelpe mor mye ved å gjøre ganske små ting. Ofte er det kanskje bare en time for seg selv om dagen som skal til for at mor har det mye bedre, fortsetter hun.

Vil bevisstgjøre mor og far

Slinning forklarer at målet er at mor, men også far, skal bli bevisst hvordan hun har det, hva hun trenger for å få det bedre, og hvordan hun selv og andre kan hjelpe henne til å gjøre hverdagen bedre.

- I perioden etter fødselen vil hun bli spurt i programmet hvordan hun har det, med tre graderinger: Bra, ikke så bra, dårlig. Om hun svarer ikke så bra, vil det komme forslag til hvordan hun kan tenke, hvilke spørsmål hun kan stille seg for å skape en bevisstgjøring rundt sin egen situasjon. Programmet vil oppfordre henne til å snakke med sine nærmeste om det som er vanskelig, sier Slinning.

Om kvinnen svarer at hun har det dårlig, vil programmet følge henne opp med telefonnumre og linker til hvor hun kan få hjelp.

- Neste gang hun logger seg på vil hun bli spurt om hvordan hun har det, og hva hun har gjort for å få det bedre. Hun vil også bli oppfordret på en omsorgsfull måte til å oppsøke hjelp - og på den måten håper vi at flere kvinner faktisk oppsøker hjelp. Vi ønsker å normalisere vanskelige følelser etter fødsel uten å bagatellisere dem, avslutter Slinning.

Les hele saken