Dette snakker dere om på mors seksukerskontroll

 • Fødselen
 • Renselse
 • Søvn
 • Eventuelle plager i underlivet
 • Hemoroider
 • Sex og samliv
 • Trening
 • Knipeøvelser
 • Amming
 • Mors psykiske helse
 • Tilværelsen som nybakt mor
 • Prevensjon
 • Kroniske sykdommer som bør følges opp

Kilde: Lege Kari Løvendahl Mogstad

- Seksukerskontrollen foregår hos fastlegen. Dette er jo legen til både kvinnen og barnet som er født, sier allmennlege Kari Løvendahl Mogstad.

Hun forteller at noen, som har gått til en fast jordmor gjennom hele svangerskapet, drar til jordmor i stedet og avslutter med denne kontrollen. 

- Men i og med at dette også er starten på livet etter fødselen, mener jeg at det er viktig og naturlig at fastlegen foretar etterkontrollen, eller postpartumkontrollen som den kalles, sier Mogstad.

Viktig kontroll

Seksukerskontrollen er en fin anledning for kvinnen til å snakke med legen om fødselen og hvordan den gikk.

- Ved å møte kvinnen får legen dannet seg et inntrykk av hvordan hun har det, og om hun mestrer situasjonen som nybakt mor, legger Løvendahl Mogstad til.

Ved en slik kontroll snakker dere blant annet om fødselen, søvn, hvordan det går med renselsen etter fødsel, og om hun har smerter i underlivet.

- Fastlegen foretar også eventuelt en gynekologisk undersøkelse dersom kvinnen er usikker på hvordan det står til "der nede". Legen kikker da på sting og tar eventuelt en celleprøve dersom det er lenge siden sist. Jeg syns også det er viktig å snakke om at det faktisk er vanlig å slite med hemoroider etter fødsel, sier hun.

Støtte og hjelp

Det er også vanlig å ta opp temaer som knipeøvelser, og forsøke å motivere til å komme i gang med trening som passer etter forholdene.

- Amming er også et tema det er naturlig å snakke om, for det er mange som sliter med ammingen i begynnelsen. Særlig etter at det er blitt så kort liggetid ved barselavdelingene, sier Mogstad.

Hun legger til at det også er viktig for legen å gjøre seg opp et inntrykk av hvordan den nybakte moren har det psykisk.

- En del ferske mammaer sliter med depressive tanker og kjenner dårlig mestring av rollen sin. Det er viktig at disse kvinnene blir støttet og beroliget med at det er helt normalt å kjenne seg sliten og maktesløs innimellom, og at det er vanlig at man ikke kjenner så mye til den såkalte morslykken som de kanskje hadde forventet, sier hun.

Dette sjekkes på babyens seksukerskontroll

 • Hjertet
 • Indre organer
 • Om blikket er festet
 • Om barnet responderer på lyd
 • Om barnet kan løfte hodet i mageleie
 • Om babyen kan snu hodet begge veier

Kilde: Helsesøster Tone Aanderaa

Råd om sexlivet

Sex og samliv er også et naturlig tema på seksukerskontrollen.

Ofte vil det også skrives ut prevensjon, eller man planlegger å sette inn spiral noen uker senere.

- En god del kvinner gruer seg for å sette i gang sexlivet, og da kan det hjelpe å få noen råd og trygges i at det er normalt å ha et slik, sier Mogstad.

Dersom kvinnen har kroniske sykdommer fra før, følges også disse opp. Kanskje har noe endret seg i løpet av svangerskapet.

- For at både mor og barn skal være bedre sikret en god og kontinuerlig oppfølging, mener jeg at det er viktig å komme til en slik kontroll, sier hun.

Kan komme før

Kjenner du at du sliter med noe, er det imidlertid ingen grunn til å vente til det er gått seks uker.

Legen tar gjerne i mot besøk etter for eksempel fire uker hvis du ønsker å komme tidligere, og barselkvinner skal prioriteres dersom de kommer på døren.

- Svangerskap og fødsel er sjelsettende begivenheter i folks liv, og det er en viktig del av helselivet også, sier Mogstad.

Hun forteller at du som regel ikke vil bli innkalt til seksukerskontrollen, men at du gjerne blir anbefalt å kontakte legen for å bestille deg time mens du er på barselavdelingen.

- Vi leger pleier også å minne folk på det når de er på siste svangerskapskontrollen før fødselen, og også jordmødre som har kvinner til svangerskapskontroll skal nevne dette, sier hun. 

Kontroll for babyen

Også babyen skal få en sjekk av både lege og helsesøster etter seks uker, men denne kontrollen finner gjerne sted på helsestasjonen.

Likevel synes Mogstad at det er veldig hyggelig om babyen er med når mor kommer til kontrollen sin.

- Vi har jo ofte fulgt opp magen i mange måneder, og vi skal være lege for dette barnet i årene fremover, sier hun.

På sin egen seksukerskontroll på helsestasjonen skal babyen først til legen.

- Her undersøkes barnet rent fysisk. Legen lytter på hjertet, kjenner på indre organer, sjekker om blikket er festet og kontrollerer om barnet responderer på lyd, sier privatpraktiserende helsesøster Tone Aanderaa.

Etter denne lille legesjekken, går dere videre til helsesøster for en konsultasjon. Som regel varer denne i 20 minutter.

Besøk hos helsesøster

- Helsesøster sjekker om barnet fester blikket ved å se på en person noen sekunder uten å vike med blikket. Hun ser også om barnet klarer å løfte hodet i mageleie, sier Aanderaa.

Hun legger til at dette er noe du bør la barnet trene på flere ganger om dagen. Barnet blir da sterkere i nakken, noe som er viktig når det skal begynne å krabbe.

Det er også viktig for barnets motoriske utvikling at det kan snu hodet til begge sider. Helsesøster vil derfor undersøke om barnet har en favorittside, og eventuelt gi råd om hvordan det kan trenes til å bli symmetrisk.

- På denne kontrollen er det også naturlig å snakke om hvordan fødselen gikk og hvordan den nye hverdagen er. Dere prater da gjerne om amming eller mating med flaske, søvn, rutiner og hvordan mor har det fysisk og psykisk, sier helsesøsteren.

Les hele saken