Fjernstyring til flere maskiner

Har du et nettverk med flere enn én PC bak en ruter og vil bruke Tilkopling til eksternt skrivebord for å fjernstyre mer enn en av maskinene utenfra, kan det bli noe komplisert. Funksjonen Tilkopling til eksternt skrivebord i XP bruker port 3389 som standard for å ta imot tilkoblinger. Det betyr at ruteren må stilles inn for å føre tilkoblinger på port 3389 videre til den maskinen på nettet som skal kontrolleres.

Publisert Oppdatert

Dette fungerer altså ikke uten videre med flere maskiner bak ruteren. Imidlertid kan du få det til om du endrer portnummeret på den enkelte maskinen, men da må du en snartur inn i registeret for å få gjort det. Bruk registereditoren (velg kjør på startmenyen og skriv inn regedit). Her går du til nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Terminal Server \ WinStations \ RDP-Tcp. Scroll nedover til du finner PortNumber, som du forandrer fra 3389 til porten du ønsker. Så går du inn i ruterens innstillingspanel og velger riktig port til riktig datamaskin. For å koble til med Tilkopling til eksternt skrivebord må du deretter skrive inn det nye portnummeret med et kolon foran.

Har du ikke Windows XP, men bruker for eksempel VNC, kan du endre portnummeret direkte i programmet. Ellers er fremgangsmåten den samme.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning