Røykerne dør for Norge

Statens avgiftspolitikk på tobakk står ikke tilbake for ran på åpen gate. Vi Menns røykeregnskap anslår at statens nettoinntekt beløper seg til drøyt 10 milliarder kroner&

FOREBYGGING: Det er flere gode grunner til å stumpe røyken. Forebygging av magesår er en av dem.
FOREBYGGING: Det er flere gode grunner til å stumpe røyken. Forebygging av magesår er en av dem. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert
DYR RØYK: Statens tjener fett på våre røykevaner.
DYR RØYK: Statens tjener fett på våre røykevaner.

Neste gang du hører noen klage og sutre over sigarettrøyking, at røykerne er noen helvetes sosiale utskudd som på vaklevorne røykebein stabber omkring og rett som det er legger beslag på hundretusenvis av helsekroner for å rette opp skamferte lunger, rufsete blodårer og utslitte hjerter& så husk dette:

I dag røyker 21,7 prosent av befolkningen mellom 16 og 74, og i fjor betalte de 9,3 milliarder kroner i avgifter - merverdiavgift inkludert.

Ifølge Sosial-og Helsedirektoratet beløper utførte hjerteoperasjoner seg til 485 millioner kroner årlig I løpet av samme tid: 350 millioner kroner til behandling av lungekreft. Summert: 2,3 prosent av de samlede helsekostnadene her til lands.

Friskuser og tjukkaser

Overstående er sykehusbehandling som kan relateres til røyking. Mange som hjerteopereres har aldri røkt en sigarett, men de kan ha arvet skrøpelige gener.

Eller det kan være tale om kasus som kan se tilbake på en mange år lang karriere som blandingsmisbruker av produkter fra Gilde, Tine, Maarud og Nidar sjokoladefabrikk.

Røykernes belaster med andre ord ikke sykehusene i overdreven grad. Men de sponser operasjoner og sykehusbehandling av en hel bøling høyt kolesterolholdige tjukkaser som bare ligger og drar seg på en sofa - i en røykfri stue.

Eller de sponser sunne friskuser som trener så hardt at de må innlegges en uke på sykehus for belastningsskader før fylte 40.

6700 røykere dør hvert år i Norge. Gjennomsnittlig ryker de ut av livet 11 år før ikke-røykerne. Hvilket betyr at mange av de sunne friskusene med sine gamle og utslitte kropper hensleper sin siste år på sykehjem - der de koster 350 000 kroner årlig. Og kanskje må de innom sykehuset tid om annen - for litt kreftbehandling, eller nyrerøkt.

Lønnsom død

Helt siden Røykeloven ble vedtatt i 1988 har det pågått en sammenhengende hetskampanje mot røykerne, som angivelig forpester lufta mer enn vogntog og gjør svære innhogg i helsebudsjettet. Noen har til og med gått så langt som å hevde at røykere bør nektes adgang til behandling for selvpåførte helseplager, i det minste betale en egenandel.

La oss si at en røyker er 20 år, og frisk og fin. Da tar det mange år før vedkommende merker noe særlig til plager og skader av røykingen.

Men om hun begynner å kjenne røykhosten i 45-årsalderen, har hun betalt 485 906 avgiftskroner. Dette beløpet vil naturligvis være høyere om 25 år - sett hen til prisstigning og fremtidig kroneverdi.

Hvis hun slutter å røyke, reduserer hun i stort monn sannsynligheten for røykerelatert sykdom og påfølgende belastning av helsebudsjettet - hvilket betyr at staten har tjent så mye penger på denne personen at det nærmest er å betrakte som ran på åpen gåte.

Men det beste regnestykket sett fra statens side er at røykeren går over ende på vei hjem fra jobb og dør før hun treffer asfalten - rett før pensjonsalder.

Således slipper staten å betale 160 000 kroner for bypassoperasjon, pensjon, hjemmehjelp og sykehjemsplass. I stedet kan staten hygge seg med alle pengene denne røykeren traust og trofast har betalt hver dag i 40 år.

VI MENNS RØYKEREGNSKAP

Ifølge alle instanser Vi Menn har kontaktet, deriblant Folkehelseinstituttet og Sosial - og Helsedirektoratet, er det aldri blitt gjort beregninger som viser forholdet mellom statens inntekter på tobakk og utgiftene forbundet med bruk av tobakk.

Vi Menn har gjort et overslag. Det må nevnes at våre tall på statens utgiftsside er beheftet med usikkerhet, og må tas med forbehold.

STATENS INNTEKTER

(millioner kroner- merverdiavgift ikke medregnet)

Avgifter på tobakk: 6821,8

Staten sparer penger på at 6700 røykere dør hvert år. Røykere taper gjennomsnittlig 11 leveår. NAV opplyser at en sykehjemsplass koster gjennomsnittlig 350 000 kroner årlig. Vi forutsetter at gjennomsnittlig sykehjemsopphold er tre år.

Røykere som dør før pensjonsalder sparer staten for pensjonsutbetalinger. En gjennomsnittlig norsk alderspensjon utgjør 156 000 kroner.

Sykehjemspenger spart: 350 000 x 3 x 6700 = 7035 millioner kroner

Pensjon spart: 156 000 x 6700X11 = 11 497 millioner kroner

Sum spart 18 532 millioner kroner

STATENS UTGIFTER

(millioner kroner)

Ikke så lett å anslå produktivitetstap ved for tidlig død. I fjor ble det i Sverige gjort anslag over dette: 6 milliarder i produktivitetstap og 18 milliarder i utbetalt sykelønn. Ettersom Norges innbyggertall er om lag halvparten av Sveriges, halverer vi tallene.

Årlige utgifter til sykehusbehandling som kan tilskrives tobakksrøyking - kreft, hjerte- og kar- og lungesykdommer ble i NOU 2000 nr. 16 beregnet til 1769 millioner kroner. I 2007-kroner: 2098 millioner

Utgifter til sykehusbehandling av tobakksskader (2007-kroner): 2098

Utgifter til sykepenger : 9000

Tapt produktivitet : 3000

Sum utgifter : 14 098

STATEN TJENER:

6821,8 + 18 532 - 14 659 = 10 694,8 millioner

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning