Frikjent for IQ-juks

Han påsto at menn har høyere IQ enn kvinner, og ble hudflettet av forskere og feminister. Nå er professor Helmut Nyborg frikjent for "useriøs forskning".

Publisert Oppdatert

Å antyde at mannen er smartere enn kvinnen er fali`det - særlig hvis det er til mannens fordel.

Det erfarte professor Helmuth Nyborg (69) ved Århus Universitet da påstanden hans ble brettet ut i den danske avisen Politiken i 2002.

Nyborg hevdet at menneskets gjennomsnitts-IQ ligger på 100, og forkjellen mellom kjønnene er 3-8 prosent, i mennenes favør. Spredningen er større hos gutta. Blant menn er det flere som er særlig høyt begavede eller tilsvarende lavt begavede.

- Uaktsomt og villedende
Mediene stemplet han som fascist, rasist og gal - og ledelsen ved Aarhus Universitet anklaget han for "vitenskaplig uredelighet", "villeding" og "uaktsom atferd". I 2006 ble professoren fritatt for tjeneste og bedt om å forlate universitetet.

Siden ble han skarpt irettesatt av rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Han beskyldte Nyborg for "å ikke leve opp til grunnleggende krav for vitenskapelig redelighet og god forskningsskikk" og "grovt uaktsom atferd, som innebærer uakseptabel villeding".

Utkastelsen ble opphevet, siden 69-åringen likevel snart skulle pensjoneres.

Nyborg klaget inn saken for UVVU (Utvalget Vedrørende Vitenskapelig Uredelighet), og fikk i juli medhold i de fleste punkt.

- Professoren kan ikke anklages for uredelighet fordi han har et annet syn enn kritikerne, sier utvalgets formann, Poul Lodberg.

Det finnes heller ikke spor av fusk i forskning hans. Derimot nekter utvalget å kommentere om menn i gjennomsnitt er smartere enn kvinner.

- Rettferdigheten seiret
Nyborg håper nå at universitets-ledelsen vil omgjøre beslutningen om å frita han for tjenesten.

Fakultetsutvalget som bedømte professorens forskning, hadde kritisert ham for at undersøkelsen bygde på utilgjengelige data. Andre forskere kunne dermed ikke etterprøve resultatene.

De innrømmet at professorens resultater er korrekt når man bruker hans egen metode, men at denne metoden ikke duger til å bedømme menns og kvinners intelligens generelt.

Rapporten hevdet også at Nyborgs forskningsresultater innholdt feil og manglet data.

Hva sier Nyborg selv?
- Nå seiret endelig rettferdigheten etter fem vanskelige år. Ledelsen må innse at den har tatt feil og omgjøre beslutningene sine.

Han håper å få tilbake statusen som professor emeritus, slik at han kan fortsette som ulønnet , pensjonert forsker - selv om han neppe blir helt blant feministene.

Vår konklusjon? Menn trenger kvinner, kvinner trenger menn - så er det så nøye da?

Nyborg yppet for øvrig til ny strid da han i 2005 påpekte at ungdom med innvandrerbakgrunn dumper oftere i IQ-testen ved sesjon enn ungdom med svensk bakgrunn.

Hjernefakta

  • En gjennomsnittlig mannshjerne veier 1450 gram.
  • En gjennomsnittlig kvinnehjerne veier 1300 gram.
  • Menn har i gjennomsnitt 23 milliarder hjerneceller.
  • Kvinner har i gjennomsnitt 19 milliarder hjerneceller.
  • Nervetettheten i frontallappen er høyere hos kvinner enn hos menn. Det forbindes med bedre evne til planlegging og språk.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning