Meld fra om lakselus og rømt oppdrettsfisk:

Fiskealarmen

Fiskealarmen, www.fiskealarmen.no, er et samarbeidsprosjekt mellom NJFF, Veterinærinstituttet og Norske Lakseelver. Målet er at landets 100 000 lakse- og sjøørretfiskere i sommer skal være villfiskens vaktbikkjer ved å rapportere via sms antall lakselus på fisk og rømt oppdrettslaks tatt i fjord og elv. ”Et flott initiativ” uttrykte statssekretær Heidi Sørensen ved lanseringen av siden.

NAMSENLAKS: Ketil Skår med en flott Namsenlaks.
NAMSENLAKS: Ketil Skår med en flott Namsenlaks. Foto: NJFF
Publisert Oppdatert
Foto: NJFF

Slik gjør du

De som fanger fisk med lus (laks eller sjøørret) i sjøen eller i elva, oppfordres til å sende en sms/mms på 0FISK (03475). Likedan ønskes beskjed fra de som fisker en rømt oppdrettsfisk. Mer om fremgangsmåten: www.fiskealarmen.no

Det er tøft å være laks og sjøørret langs kysten. Lakselus truer ungfisken, og det er alt for mye rømt oppdrettsfisk som forurenser villaksstammene.

"Årets smoltutvandring blir svært spennende! Hvor hardt rammet blir villfisken? Kan noen beskrive hva som skjer når den unge smolten treffer lusebeltet?", heter det i en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Alle kan gjøre en innsats

Under parolen " Nå kan du gjøre en innsats!" har Norske Lakseelver og Veterinærinstituttet lansert www.fiskealarmen.no - en "First warning"-tjeneste langskysten, og er avhengige av innspill fra fiskerne. Tanken er at landets minst 100 000 lakse- og sjøørretfiskere skal være de ville laksefiskenes vaktbikkjer ved å rapportere via sms antall lakselus på fisk og rømt oppdrettslaks tatt i fjord og elv.

Opplysningene fra brukerne sendes via en sms eller mms til nummeret 0-FISK (03475), og vil gå rett inn i en karttjeneste som viser gjennomsnittstall på regionsnivå. Målsettingen er å kunne ta skrittet fra at det verserer rykter om observasjoner av store mengder lakselus eller rømt oppdrettsfisk, til faktisk å kunne beskrive situasjonen. Aktiv bruk av fiskealarmen.no vil bidra til at det bygges opp dokumentasjon, kompetanse og kunnskap, som igjen er nødvendig for å kunne iverksette målrettede tiltak.

Rask oppdatering

Fangst av oppdrettsfisk med påfølgende innrapportering til www.fiskealarmen.no via en sms til 0-FISK (03475), vil gi en rask oppdatering av situasjonen langs hele kysten. Dersom gitte grenser for antall oppdrettsfisk overskrides i en region vil det automatisk kunne gå en melding til forvaltningen. Tjenesten vil derfor gi verdifull informasjon som grunnlag for eventuell iverksettelse av tiltak eller nærmere undersøkelser fra myndighetens side.

Fornøyd statssekretær

FORNØYD: Fiskealarmen lansert, Ketil Skar fra Veterinærinstituttet og Heidi Sørensen Miljøverndepartementet er fornøyd med etableringen av Fiksealarmen.
FORNØYD: Fiskealarmen lansert, Ketil Skar fra Veterinærinstituttet og Heidi Sørensen Miljøverndepartementet er fornøyd med etableringen av Fiksealarmen.

Statssekretær Heidi Sørensen fra Miljøverndepartementet deltok under lanseringen av den nye ordningen. Hun uttrykte glede over det initiativ som grunneierne, fritidsfiskerne og Veterinærinstituttet har tatt. "Det er viktig at alle bidrar i arbeidet med å ivareta de ville laksefiskene, og gjennom dette initiativet har i alle fall dere vist at dere tar ansvar" uttalte en blid Sørensen.

I de nærmeste ukene vil det bli spredd informasjon og mobilisert til innsats. Målet er at Fiskealarmen.no skal være godt kjent blant alle som interesserer seg for våre ville laksefisker. Det er viktig å understreke at denne ordningen er ikke et forskningsprosjekt. Dataene som genereres vil derfor bli tolket forsiktig.

MELD FRA: Fanger du fisk med lakselus, så meld fra.
MELD FRA: Fanger du fisk med lakselus, så meld fra. Foto: NJFF

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning