Vil forby bruk av agnfisk

Hvis Direktoratet for naturforvaltning (DN) får gjennom sitt forslag, blir det ikke lenger tillatt å bruke fisk som agn til ferskvannsfisk. Ikke uventet stiller sportsfisker-Norge og NJFF seg kritiske til den foreslåtte regelendringen.

FORBUD MOT "EKTE SAKER"? Hvis DNs forslag går gjennom, vil sportsfiskere måtte nøye seg med kopien... (Foto: Tommy Egra/Scanout)
FORBUD MOT "EKTE SAKER"? Hvis DNs forslag går gjennom, vil sportsfiskere måtte nøye seg med kopien... (Foto: Tommy Egra/Scanout)
Publisert Oppdatert

Direktoratet for naturforvaltning (DN) foreslår endringer i lakse- og innlandsfiskeloven som kan få stor betydning for en rekke former for norsk sportsfiske. I korte trekk ønsker DN å forby bruk av fisk som agn når en fisker etter ferskvannsfisk. Dette gjelder naturligvis død agnfisk, da bruk av levende agnfisk allerede er forbudt.

Dersom de foreslåtte regelendringene går gjennom, kan du altså ikke lenger meite gjedde, abbor, sjøørret osv. med fisk som agn. Forbudet vil også gjelde krepsing. Planene omfatter dessuten anadrome laksefisker i saltvann, noe som dermed vil sette en stopper for meite etter sjøørret med brisling.

Det kanskje merkeligste - etter manges mening - er at det ikke engang skal være tillatt å bruke fiskeagn fra det samme vannet du fisker i!

Hindre spredning

Ifølge DN vil tiltaket ha en dobbel funksjon, nemlig å hindre spredning av innlandsfisk mellom vannforekomster, og å hindre spredning av fremmede organismer som lever på eller i fisken.

- Vi ser jo at dette er et strengt tiltak, og at det rammer mange sportsfiskere som ikke gjør noe galt. Når det er sagt, er vi naturligvis villige til å diskutere saken. Det er også derfor saker er ute på høring. Finner vi noe som kan fungere like bra, er vi naturligvis åpne for andre muligheter, sier seniorrådgiver Stig Johansson i DN, som legger til at de har fått inn mange fornuftige innspill.

Fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener intensjonen med forslaget er god, men synes DN går for langt.

- Tar du bort dette, vil det ødelegge for en stor gruppe fiskere, og dette er naturligvis noe vi er kritiske til, sier Fjeldseth.

- En sekundær løsning som NJFF er villige til å vurdere, er at det kun tillates bruk av lokalfisk som agn, sier Fjeldseth.

Dette er saken

I forslaget til ny § 37 i lov om laksefisk og innlandsfisk (som går på forbudte tiltak og fiske- og avlivningsmetoder), heter det blant annet at «spredning av arter er den største trusselen mot biologisk mangfold i ferskvann, og det er behov for å innføre strengere regulering på dette området. Et forbud mot bruk av død fisk som agn, og mot transport av levende fisk innen vassdrag, vil fokusere på problemet med spredning av arter og bidra til at det blir enklere å kontrollere ulovlig utsetting av fisk ... Når det gjelder forbudet mot bruk av fisk som agn, er dette ment å omfatte all fiske og fangst i vassdrag, også krepsing.»

Du kan lese mer om den foreslåtte regelendringen i Villmarksliv nr. 5 eller på www.dirnat.no

Høringsfristen går ut 15. mai.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning