Hjelpsomme, tålmodige og ansvarsbevisste:

Jegere er bedre enn folk flest!

Jegere framstilles ofte som blodtørstige, skytekåte og aggressive i mediene. Hvis vi inkluderer Disney-konsernet og andre underholdningsprodusenter i mediebegrepet, kan vi også legge til dumme og ondskapsfulle. Nå er det bevist at dette bildet er fullstendig feil!

FORNØYDE: Jegere er ikke fullt så åpne for nye impulser eller erfaringer som andre. Og det ligger i sakens natur: De er fornøyde med det livet de lever! (Foto: Dag H. Karlsen)
FORNØYDE: Jegere er ikke fullt så åpne for nye impulser eller erfaringer som andre. Og det ligger i sakens natur: De er fornøyde med det livet de lever! (Foto: Dag H. Karlsen)
Publisert Oppdatert

En bredt anlagt undersøkelse utført av en gruppe forskere ved institutt for rettspsykologi ved Universitetet i Bremen, viser at jegere er mer psykisk stabile og tilfredse med både seg sjøl og livet enn folk som ikke går på jakt.

De tyske psykologene har testet 200 tilfeldig utvalgte jegere av begge kjønn ved hjelp av anerkjente psykologiske personlighetstester. Jegerne er deretter sammenlignet med ikke-jegere for å finne ut om det er noen relevante forskjeller mellom de to gruppene i forhold til personlighetsstrukturen, som det så fint heter på psykologspråket.

De viktigste funnene i undersøkelsen er gjengitt i en artikkel i det tyske magasinet Wild und Hund (nr. 14/2006) med tittelen «Vi er bedre», og de er relativt entydige.

Mer ansvarsbevisste

Kort fortalt er vi jegere mer følelsesmessig stabile, har større impuls- og selvkontroll, langt bedre selvfølelse og har bedre evne til å sette oss inn i hvordan andre har det enn resten av befolkningen. Vi har også større rettferdighetssans enn andre, og vi er langt mer ansvarsbevisste og samvittighetsfulle.

img

Jegere - mer psykisk stabile enn folk som ikke går på jakt? Ja, mener tyske forskere. (Foto: Dag H. Karlsen)

Vi er heller ikke mer aggressive enn andre mennesker. Dessuten er vi flinkere til å kontrollere aggresjonen vår enn gjennomsnittet. Eller sagt med andre ord: Det er lite sannsynlig at mannen som gikk amok i drosjekøen forrige gang du var på byen, er en ivrig jeger. Det eneste negative som kan sies om oss, er at vi ikke er fullt så åpne for nye impulser eller erfaringer som andre. Men det ligger på en måte litt i sakens natur. Vi er fornøyde med det livet vi lever.

Positivt selvbilde

Jegere kjennetegnes dessuten ved sitt positive selvbilde. Selv om vi nyter ensomheten når vi er ute i naturen, viser undersøkelsen at vi også setter stor pris på andre menneskers selskap. Vi er følelsesmessig stabile, lite humørsyke og vennlige. Vi er også uavhengige, målrettede, ærgjerrige og ansvarsbevisste, ikke minst i forhold til jaktutøvelsen.

Når det gjelder forholdet til andre mennesker, blir vi ofte beskrevet som fortrolige, hjelpsomme og til å stole på. Og vi er slett ikke blodtørstige. Når vi blir bedt om å rangere verdier, setter vi fred i verden øverst på lista. Neste gang du leser en jobbannonse, bør du derfor ikke bli overrasket hvis det står «jegere oppfordres til å søke»...

- Ikke skapt til moderne liv

Nå er det riktignok forskjell på norske og tyske jakttradisjoner. I Norge jakter «alle», mens iallfall deler av jakta i Tyskland har et klart overklassepreg.

Når det er sagt, er jakt lett tilgjengelig og billig for blant andre skogfunksjonærer og bønder. Det er derfor ingen grunn til å tro at resultatene hadde blitt så veldig annerledes hvis en lignende test hadde blitt utført på norske jegere. Eller?

- Jeg er hundre prosent sikker på at resultatet ville blitt akkurat det samme hvis man hadde gjennomført en lignende undersøkelse blant norske jegere. Dette stemmer godt. Ja, det er nesten nødt til å være sånn. Og det skyldes kort og godt jaktas natur. Det er så enkelt som at hvis du ikke har de egenskapene denne undersøkelsen viser at jegere faktisk har, så får du heller ikke noe bytte. For å lykkes som jeger, er du for eksempel helt avhengig av å forholde deg rolig i stressende situasjoner, være fokusert og så videre, sier jeger og psykolog Jack Herlofsen.

img

Denne jegeren har ingen problemer med å forholde seg rolig... (Foto: Dag Kjelsaas)

Når det gjelder jegeres tilfredshet med både seg sjøl og livet, er Herlofsens teori som følger:

- Vi er ikke skapt til det livet moderne mennesker lever i dag. Vi har vært jegere i over to millioner år, og jeg tror rett og slett det er så enkelt som at vi mennesker blir lykkelige når vi kan gjøre det vi er skapt for.

- Dessuten er det jo bevist at det å være ute i naturen er positivt for folks psykiske helse. Det er ikke uten grunn at jeg ofte sier til pasientene mine at de hadde hatt mye bedre av å komme seg ut i naturen enn å sitte her og prate med meg, ler Herlofsen, som også legger til at kameratskapet og det sosiale rundt jakta også betyr mye for veldig mange.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning