Ettersøk

Godkjent ettersøkshund

Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund.

Godkjent ettersøkshund etter endt arbeid. (Foto: Dag Kjelsaas)
Godkjent ettersøkshund etter endt arbeid. (Foto: Dag Kjelsaas)
Publisert Oppdatert

Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Hovedmålet med bestemmelsen er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avlivning av skadde dyr, samt gi jegeren en reell mulighet til å gjenfinne døde dyr som hun eller han ikke klarer å finne uten hjelp av hund.

For å kunne brukes til ettersøk av såret vilt under jakt på elg, hjort ogrådyr, skal hund og hundefører avlegge en praktisk prøve. Prøven arrangeres hovedsakelig av NJFF og Norsk KennelKlub, men også andre organisasjoner kan godkjennes. Hunden kan ikke prøves før den er ni måneder.

Blodspor

Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore et utlagt kunstig spor med blod som markering på ca. 600 meter. Utgangspunktet skal være et markert skuddsted med markering av blod. Fra skuddstedet skal fluktretningen være markert. Sporet skal jevnt markeres med ca. 0,3 liter blod og legges med naturlig forløp i terreng med normal tetthet av hjortevilt og slik at det danner fire vinkler. På minst to steder skal markeringen med blod opphøre minst 10 meter. Minst ett av disse skal være i vinkel der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Det skal også markeres et sårleie i sporet. Ved enden av sporet skal det legges ut en del av viltet som er merket med samme blod som ble brukt i sporet. Slikt utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt.

Friske spor

Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore sammenhengende i minst en halv time på friske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på barmark, og sporet må være minst en time gammelt. Bestemmelsen er i samsvar med eksisterende ordninger for sporing på friske spor. Det er viktig at hunden prøves i evne og vilje til å følge friske spor, så vel som gamle spor.

Bedømmelse og godkjenning

Ved bedømmelsen av de praktiske prøvene skal dommeren vurdere følgende:

- vilje og evne til å ta sporet og følge dette

- tempo og arbeidsmåte på sporet

- vilje til å arbeide ved tap av sporet

- arbeidsmåten ved tap av sporet

- interesse for annet vilt og tamdyr

- helhetsinntrykket av hunden.

Dersom hunden har vist tilfredsstillende egenskaper etter denne vurdering skal den godkjennes som ettersøkshund for jakt på hjortevilt. Godkjenning som ettersøkshund på blodspor og ferskspor, oppnås når hunden og dens fører går til minimum 2.premie på terminfestet blodsporprøve og minimum 7.poeng på terminfestet fersksporprove.

Jaktpremierte hunder

Foruten hunder som prøves på blodspor og ferske viltspor, er også jaktpremierte hunder av noen raser godkjent til bruk i eget jaktlag og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt. For de som inngår avtale med etterøksekvipasjer, gjelder imidlertid en bestemmelse om at ettersøksekvipasjen må kunne tilkalles og være på plass innen 4 timer.

Jeger eller jaktlag som har lavbeint, drivende og jaktpremierte hunder av rasene dachshund, basset, drever og beagle kan få hundene godkjent som ettersøkshund på hjort og rådyr på eget jaktfelt og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt. For lavbente drivende hunder må prøven være avlagt med hjort eller rådyr som drevdyr, og hunden må i tillegg ha bestått fersksporprøve etter instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

Likeledes kan jeger eller jaktlag som har jaktpremierte hunder av rasene som tilhører Norske Elghundklubbers Forbund kan få hundene godkjent som ettersøkshund på elg og hjort til bruk i eget jaktfelt, og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt.

Jeger eller jaktlag som har hund av rasene bayersk viltsporhund, hannoveransk viltsporhund og alpin dachsbracke som tilhører Schweisshundrasene kan få hunden godkjent som ettersøkshund på elg, hjort og rådyr til bruk i eget jaktfelt, og etter skriftlig avtale i tilstøtende nabojaktfelt. Vilkåret for slik bruk er at hund som tilhører Schweisshundrasene har bestått bruksprøven til Norsk Schweisshund Klubb.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning