Fang dem – og slipp dem

Foto: Dag Kjelsaas
Foto: Dag Kjelsaas
Publisert Oppdatert

Morten Minde er opptatt av fang og slipp, men er ikke fanatisk.

- Alle synes det er gøy å få stor fisk. Hvis vi slår dem i hjel etter å ha fanget dem, blir det fort tomt. Når vi i tillegg vet at det er "mellomfisken" som er best å spise, mener jeg vi er tjent med å nøye oss med å ta bilde av de virkelig store ruggene, sier Morten.

Mortens observasjoner og utsettingsforsøk viser at en ørret i et lite vann bruker 7-10 år på å nå en vekt på 2-2 ,5 kilo Hans praktisering av fang og slipp viser også at ørret av en viss størrelse er svært stasjonær.

- Jeg har fanget samme fisk på samme sted gang etter gang, år etter år. Slås fisken i hjel, går det mange år før en ny stor ørret tar i bruk den samme plassen, sier Morten.

- Hvorfor er det så stor fisk på Kola og New Zealand? spør Morten. Svaret kommer i samme åndedrag:

- På grunn av regelverket. Der er det ikke lov å slå i hjel de største fiskene.

I store innsjøer mener han fang og slipp har mindre for seg, både fordi et stort økosystem "fyller på selv", og fordi storørret i slike vann ikke er stasjonær på den samme måten.

Sportsfiskere må ta spesielle hensyn når fisken skal settes tilbake:

- Kjør fisken pent, slik at den har krefter igjen.

- Fukt hendene før du tar på fisken, slik at soppangrep unngås.

- Flue og slukfiske er eneste forsvarlige metoder. Meitefiske skader fisken fordi den sluker agnet. Trippelkroken på sluk kan byttes ut med enkeltkrok. Det holder med ett kroksett på wobblere og andre agn. Behold kroken bak.

Trykk her for å tilbake til «Stor ørret fra land»!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning