Elvefiske

Foto: Bjørn M. Pettersen
Foto: Bjørn M. Pettersen
Publisert Oppdatert

Fiske etter stor ørret i store og middels store elver er ganske likt fiske i store vann.

- Vi tar utgangspunkt i at vi skal fiske etter ørret som står fast i elva, ikke gytevandrende fisk. Også i elva er fisken avhengig av å følge maten og beite der den får mest igjen i forhold til innsatsen. De store fiskene har ofte sine egne høler. Her står fisken og beiter når den føler seg trygg. Stor fisk står ikke i sterke strømområder. Den har også en hvileplass, som den søker til på dagen. Heller ikke denne plassen er i stryk. Det er vanskelig å få ørreten til å bite hvis den oppholder seg der. Skremmes fisken når den står i hølen vil den raskt flykte til gjemmestedet sitt. Den går ut igjen når den er rolig og trygg.

- De store ørretene kommer fram i lysbrekket, sier Morten. - Da blir det rolig i elva, og man kan se fisken begynne å vake. Er det mange fiskere ute, kan fisken uroes og stå stille. Derfor kan det være lurt å bli igjen i elva når de andre går hjem. Om natta beiter storørreten på brekket eller bankene, hvor insektene samles. Samtidig som det er mye mat, er retrettmulighetene til den dype kulpen gode.

Trykk her for å tilbake til «Stor ørret fra land»!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning