SMART+

Retningslinjer for personvern

Publisert

Ved å delta i våre konkurranser innebærer det også aksept for at vi lagrer navn og telefonnummer en begrenset periode. Deltagelsen innebærer også en aksept om å bli kontaktet med et tilbud på SMART+. Den innsamlede informasjonen vil bli slettet kort tid etter at konkurransen er avsluttet og et tilbud er sendt ut. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte overført til andre aktører.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning