Skiftetakst eller salgstakst

Publisert Oppdatert

Jeg skal flytte fra min samboer og lurer i den forbindelse på hva jeg har krav på ved deling av huset. Er det halve beløpet av taksten på huset, eller kan jeg forlange halvparten av salgsbeløpet? Her selges jo alle husene over takst, så hvis min samboer selger huset etter at jeg har flyttet, vil han tjene mye mer enn det jeg fikk. Eller kan jeg forlange at vi skal selge huset til høystbydende over takst, selv om min samboer sier at han vil ha det? Hva koster det å få en takst på huset? Håper på snarlig svar.

En samboer.

Dere er samboere og vanlige sameiere i boligen. En samboer som har særlig sterke grunner til å overta boligen, kan få overta denne til skiftetakst. Det skal svært mye til for at en samboer får rett til å overta boligen til skiftetakst, for eksempel sykdom, at det drives næring i boligen e.l. Skiftetakst skal tilsvare vanlig markedsverdi. Det skal også en vanlig takst. Verdiforskjellen mellom salg til høystbydende og taksten kan være at det dukker opp spesielt interesserte kjøper(e), at takstmannen ikke helt har klart å følge med på markedet på stedet eller at boligen er veldig spesiell og vanskelig å taksere.

En sameier har rett til å komme ut av sameiet ved å kreve tvangsoppløsning av sameiet. Dette gjøres via rettssystemet, og når retten har tatt en avgjørelse om salg, får en vanlig megler i oppdrag å selge boligen. Sameierne har forkjøpsrett og kan tre inn i høyeste bud. Ulempen ved et slikt tvangssalg er at kjøper ikke kan kreve erstatning og prisavslag fra selger hvis det skulle være noen skjulte mangler ved huset. Dette kan medføre en noe redusert pris.

Jeg tror ikke du har så mye å tape på at du aksepterer et salg til en verdi fastsatt av en takstmann du selv velger. Alternativt kan dere velge hver deres takstmann som takserer boligen i fellesskap, eventuelt at den ene av disse er en eiendomsmegler i området som ofte kjenner boligmarkedet bedre. Det koster ca. 2000-3000 kroner for en takst. Spør hva det koster før du bestiller taksering.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning