Ryggproblemer

Publisert Oppdatert

av oppgitt 53-åring.

Jeg er en 53 år gammel mann som har hatt ryggproblemer i 30 år, ofte har dette vært med utstråling til venstre ben. Diagnosene som jeg fikk i 20-30-årsalderen, var ofte lumbago og isjias. Men fra passerte 40 år ble diagnosen i tillegg slitasjeforandringer. Det siste året har smertene til venstre fot opphørt, men til gjengjeld har jeg fått murrende, til tider pulserende smerter til høyre testikkel.

CT som ble utført i oktober i fjor, viser følgende: Det er ujevne dekkplater i virvelkorpora L3/L4 og L4/L5. Det ses store erosjoner, mest uttalt nivå L3/L4. Funn passer med erosiv osteochondrose. Kraftig progresjon siden siste MR i 2000. Spondyloseforandringer på nivå L3/L4. Det ses generelt bukende skiver på nivå L3/L4, L4/L5 og L5/S1. Ingen tegn til rotaffeksjon. Jeg har også fått utført MR i februar 2008 som viser tilsvarende forhold.

Jeg har hatt 100 prosent sykmelding fra oktober 2007. Å sitte er det største problemet. Jeg går turer hver dag, inntil en mil, men det blir mye hvile i liggende stilling. Jeg sover maks fire timer hver natt. Før jul hadde jeg problemer med vannlatingen (jeg sitter for det meste og tisser), men det ble bedre etter nyttår. Fastlegen har rekvirert Nobligan Retard 100 mg x 2, som har liten effekt - bortsett fra svimmelhet som bivirkning. Den siste måneden har jeg gått til en fysioterapeut som tilbyr akupunktur, og for å måle effekten av akupunkturen har jeg sluttet med Nobligan. Jeg synes det har litt lindrende effekt på smertene, og jeg føler meg litt mykere i hoftepartiet.

Fysioterapeuten har sett på CT/MR på CD og mener operasjon er eneste utvei, men fastlegen anbefaler at jeg venter og ser noen år til. Selv føler jeg at tiden er inne for å gjøre et operativt inngrep. Jeg kan legge til at når jeg skal reise meg fra liggende til stående, får jeg av og til anfall hvor føttene svikter. Det svartner for meg, og smertene er som krampe i låret. Anfallet varer i ca. ti sekunder. Dette kan medføre at jeg faller tilbake i sengen, over et bord eller på gulvet. Har jeg forstått det riktig, er løsningen å sette inn en reservedel i korsbenet. Hva består dette i, og hvor i landet utføres denne typen operasjon?

Du har åpenbart betydelige problemer av kronisk art. CT og MR er spesial- røntgenundersøkelser. Røntgenfunnene viser, oversatt til norske betegnelser, at du har betydelige slitasjeforandringer i de nederste tre virvlene, mellomvirvelskivene buker, og to virvler er forskjøvet i forhold til hverandre.

Rotkanalene der nervene forlater spinalkanalen, er imidlertid ikke affisert. Har du avklemming av nervene i spinalkanalen eller i rotkanalene, vil du få utstrålende smerter slik du beskriver. Du kan også få vannlatingsproblemer, siden nervene til blæren også befinner seg i spinalkanalen. Det at du ikke klarer å sitte, men bare stå, gå og ligge, tyder også på avklemming av nerver. Bukende mellomvirvelskiver og forskyvning av virvler kan begge gi press på nervene inne i spinalkanalen og være årsaken til dine problemer.

Men spørsmålet om operasjon er komplisert. Har du en ødelagt skive som klemmer på en nerverot, som ved en del ordinære isjiastilstander, er operasjonsresultatene relativt gode. Ved så store slitasjeforandringer i tillegg er det mer usikkert. Jeg foreslår at du vurderes for operasjon hos nevrokirurg. Det er de som gjør slike operasjoner. Metoden vil også måtte vurderes. Først når en slik vurdering er gjort, kan man veie for og imot operasjon.

Det er uklart for meg hvor mye konservativ behandling du har fått. Da tenker jeg på opphold på rehabiliteringsinstitusjon eller omfattende opptrening hos fysioterapeut. I de aller fleste tilfeller av slike omfattende problemer er det helt vesentlig at bløtdeler som senebetennelser og redusert muskelkraft, er maksimalt behandlet. Smertene ved din tilstand vil alltid være en kombinasjon av nervesmerter og bløtdelssmerter.

Til slutt bør du utrede smertestillende behandling, kanskje ved en smerteklinikk. Nobligan er et syntetisk opiat. Svimmelhet er en vanlig bivirkning, og det gir noe tilvenning. Ved din tilstand bør man bruke kombinasjoner med et betennelsesdempende middel kombinert med kanskje svakere smertestillende som Paracet i litt høye doser, samt kanskje lav dose av gammeldags antidepressiva om kvelden. Det forsterker den smertestillende effekten og gir bedre søvn. Ingen av disse gir avhengighet.

Til slutt bør du få tilrettelagt arbeidsplass og hjemmet med stoler av typen balans, der du kan sitte med åpen vinkel i hoftene, eventuelt stå. Dette kombineres med et såkalt heve/senkebord. Slikt utstyr får du fra hjelpemiddelsentralen for bruk hjemme, og gjennom arbeidsgiver for å bruke på jobb.

Hilsen Beate.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning