Regulering av leieavtalen

Publisert Oppdatert

For tre år siden pusset vi grundig opp en leilighet i huset vårt, til høy standard. Vi leide ut til 7000 kroner pr. md. og synes vi var rådyre. I april flyttet vår leieboer ut, og 1. mai fikk vi ny beboer som vil ha langtidsleie.

Nå ser jeg at husleie har steget kraftig på andre leiligheter, og vi har ikke fulgt med. Jeg tenker at etter hvert blir dette svært galt fordi renten stiger og vi kommer i minus på lånet.

Hvordan er det med heving av husleie? Den kan vel i det minste indeksreguleres? Hvor mye kan 7000 kroner heves dette året og neste år? Skal denne hevingen skje fra 1. juli eller 1. mai? Skal varsel om heving av husleie skje skriftlig og hvilke regler kan jeg vise til?

Jeg blir svært glad for redegjørelse om dette emnet, for jeg vil ikke ha ufred i huset.

Else.

Hvis leieavtalen ikke gir deg som utleier rett å øke leien, fremgår det av husleieloven §4-2 at leien kan endres tilsvarende konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsettelse. Så lenge det er gått minst ett år fra leien sist var regulert. En leieregulering må varsles skriftlig med minst én måneds frist.

Dersom leieforholdet har vart i minst 2 ½ år uten heving av leien, kan begge parter kreve at leien blir fastsatt til såkalt gjengs leie. Gjengs leie er ikke den leien man kan få ved ny utleie, men et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår. Har leietageren foretatt forbedringer i boligen, skal det gjøre fradrag for denne innsatsen. Endring til gjengs leie kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er fremsatt krav om det og tidligst ett år etter siste leieregulering. Blir dere ikke enig om hva som er gjengs leie, kan hver av dere få denne fastsatt av en takstnemnd.

Takstnemnda skal bestå av tre medlemmer og oppnevnes av tingretten i den rettskrets hvor eiendommen ligger. Det kan, som du skjønner, koste en del å få en takstnemnd til å fastsette leien. Jeg vil foreslå at du tar en samtale med leietager og foreslår at dere forsøker å bli enige om en ny leie, alternativt at du betaler for en vurdering fra en takstmann. Blir dere enige om en økning av leien, bør dere inngå avtale om dette skriftlig. Blir dere ikke enige, kan du bruke indeksregulering av leien.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning