Psykologisk smerte

Publisert Oppdatert

av K.S.

I spalten din i Norsk Ukeblad nr. 52-07 har en leser skrevet om sitt raseri og bitterhet på grunn av sykdommen MS som hun har fått. Du sier at en slik reaksjon kalles psykologisk smerte. Fra januar 2004 til juli 2005 måtte jeg leve med gallesmerter, som legen min mente var psykiske. Hun nektet meg operasjon av en gallestein som var 22 millimeter, og som etter hvert vokste til den ble 30 millimeter stor. De enorme smertene økte fryktelig, så i desember 2004 sprakk jeg i raseri overfor min fastlege fordi hun ikke ville forstå mitt smertehelvete.

Siden har mitt raseri mot leger forfulgt meg. Tenk alt jeg er påført av prøver, undersøkelser og smerter døgnet rundt. Jeg har fått mange vonde ord slengt i fjeset på sykehus, på grunn av en forskrudd journal skrevet av min daværende fastlege. Og siden mitt raseri mot leger og sykehus bare øker burde vel emnet psykologisk smerte komme mer på banen. Det bør skrives mer om hva det kommer av og hvorfor. I stedet skrives det i journalene at pasientene er i psykisk ubalanse.

Ditt svar om psykologisk smerte passer perfekt som min diagnose, noe min nåværende fastlege kan bekrefte. Nå slipper jeg flere undersøkelser, og det er en lettelse for min lege som ikke har ant sin arme råd. Så mye frustrasjon siden jeg ikke ble trodd, men i stedet ble påført enda flere lidelser og smerte. At det er en psykologisk smerte som fester seg i kroppen, burde vel de fleste leger vite om.

Takk for din kommentar til tidligere innlegg. De fleste leger er klar over begrepet psykologisk smerte, og det er fint at du og din nåværende fastlege nå har kommet til en felles forståelse av plagene dine og at det er slutt på en lang rekke unødvendige utredninger og prøver.

Men det er også veldig viktig at smerter utredes ordentlig slik at man ikke overser alvorlig sykdom som kreft. Det finnes dessverre slike eksempler også. Det finnes eksempler på at pasienter er blitt henvist til psykiater for uforklarlige smertetilstander, og det har vist seg at de har hatt en alvorlig somatisk sykdom. Det er viktig å huske på at leger tross alt bare er mennesker. Vi er hverken synske eller allmektige.

Hva psykologiske smerter kommer av, er nok delvis ukjent. Ubehagelige følelser som bitterhet, sinne, urettferdighet, svik og depresjon vil noen mennesker oppleve som smerter i kroppen. Andre mennesker har dårlig evne til å kjenne og fortolke følelser, og de opplever det meste av følelsesmessig ubehag som kroppslige plager. I en del kulturer har man ikke språk for følelser, men man har derimot et rikt kroppslig smertespråk.

Det foregår omfattende forskning på dette feltet for tiden, og kanskje kan ekspertene gi klarere svar på gåten psykisk smerte om noen år.

Hilsen Synnøve.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning