Nye kneledd av egen brusk

Publisert Oppdatert

Jeg har lest et sted at man nå kan få nye kneledd laget av egen brusk, dvs. at man får tatt ut litt brusk fra et sted på kroppen, og at den blir dyrket slik at den vokser og deretter formet som et kneledd. Dette skal være bedre enn å bruke kneledd av kunstig materiale. Nå har jeg fått slitasjegikt i knærne, og det ser ut til at jeg må opereres snart og få nye kneledd. Vet du noe om hvilke steder jeg kan få utført denne type operasjon?

Hilsen 55-åring.

Når man har slitasjegikt i knærne, blir brusken slitt ned, og leddet fungerer ikke. Ordinær behandling er, som du, sier protese. Da sages benet av, og leddet erstattes med en metallprotese. Den metoden du beskriver, heter brusktransplantasjon. Metoden går ut på at man tar frisk brusk fra pasienten, dyrker den utenfor kroppen og erstatter den ødelagte brusken med den nye som er dyrket frem i et laboratorium. Det forutsetter at ben ikke er ødelagt av gikt. Metoden har vært prøvd ut i Tromsø på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) siden midten av 90-tallet i mindre omfang. I starten ble brusken dyrket i laboratorium i USA, og det var svært begrenset hvor mange pasienter som fikk prøve denne behandlingen. Etter at sykehuset fikk eget laboratorium der de nå dyrker brusk selv, har de operert 100 stykker. Fortsatt er det laboratoriekapasiteten som er begrensningen. Behandlingen regnes fortsatt som eksperimentell. Det som er bra med den, er at man utsetter en eventuell innsetting av protese. Brusktransplantasjon gjør ingen ting med bensubstansen, så man har fortsatt alle muligheter åpne. Dette gjøres flere steder i landet nå, men jeg har ikke klart å finne ut hvor utover Tromsø. Der er de imidlertid gode på dette. Fritt sykehusvalg gir deg muligheten til å velge dem. Lykke til.

Hilsen Beate.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning