Jeg vil gi Marcus et godt liv

– Det er utrolig hvilke krefter du får når du minst venter det, sier Trude Nyborg Arntsen fra Elverum. Bare 17 år gammel fødte hun tvillinger. Mathias døde, Marcus (4) ble sterkt funksjonshemmet.

Publisert Oppdatert

I oktober 2003 ligger en reddog fortvilet jente på Ullevålsykehus.Hun har nettopp født tvillingervia keisersnitt, mende er blitt tatt fra henne og lagt irespirator. Heldigvis er barnefarenmed, Trudes daværende kjæreste.I ham er det god støtte.Tvillingene er kommet til verdentre måneder for tidlig og haret sjeldent syndrom som gjør atden ene har stjålet næring fra denandre. Ved fødselen er Mathiasveldig liten, mens Marcus erganske stor. Men selv om Mathiaser friskest, får han en lungeblødning.Blødningen er ikketil å stoppe, og legene koblerham til slutt fra alle ledningene.To dager gammel sovner Mathiasinn i Trudes armer. Marcuser blitt hjerneskadet etter flerehjerneblødninger.

Les den gripende historien i Norsk Ukeblad nr. 43

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning