Flergifte

Publisert Oppdatert

Mitt navn er Petter og jeg lurer på noe som kanskje juristen kan svare på. Som tilhenger av polygamiet har jeg saumfart Norges lover om hva den sier om emnet. Jeg fant ingenting om polygami eller "synonymet" bigami. Det nærmeste jeg fant var i ekteskapsloven:

§ 4. Forbud mot ekteskap når tidligere ekteskap består. Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består.

Jeg har to situasjoner som jeg mener ikke strider mot paragrafen:

1. Adolfsen, Bertelsen og Caspersen vil gifte seg med hverandre. Alle tre inngår ett ekteskap. Et år senere dukker Dithelsen opp og vil gifte seg med dem. De har allerede inngått et ekteskap og kan ikke inngå et nytt så lenge det gamle består. De inkorporerer Dithelsen i det allerede eksisterende ekteskapet, en seremoni og litt papirordning, men strengt tatt ikke noe nytt ekteskap, kun forandring av det gamle.

2. Adolfsen vil gifte seg med Bertelsen, Caspersen og Dithelsen, men de tre sistnevnte ønsker ikke å inngå i ekteskap med hverandre, bare med Adolfsen. De gifter seg samtidig, så ingen av ekteskapene er først, og ingen av de andre ekteskapene ble inngått mens det første besto.

Man kan i dette tilfellet også tenke seg et slags stjerneformet ekteskap, med Adolfsen i midten slik at Bertelsen, Caspersen og Dithelsen er i samme ekteskap, men ikke direkte gift med hverandre. (Jeg er ikke helt sikker på om vi fortsatt henger igjen i det at personer av likt kjønn ikke kan gifte seg med hverandre, men i denne siste løsningen, skulle altså selv ikke det være noe problem.) Rent logisk betyr det jo det, men jeg lurer på om Lovens bokstav skal forstås like bokstavelig slik at polygami med denne begrensningen, faktisk er lovlig og juridisk gyldig? Jeg kan ikke tro at jeg har funnet et smutthull som ingen andre noensinne har sett, så jeg lurer på om det finnes noen paragrafer eller noe som sier imot det jeg har foreslått her?

Petter

Du har rett i at det ikke finnes noe i lovverket som definerer at ekteskap er et forhold mellom en kvinne og en mann. Lovgiver har ikke funnet grunn til å ta dette inn i loven. Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Denne prøvingen foretas av folkeregistermyndighetene eller av norsk utenrikstjeneste. Denne prøving vil hindre at ekteskap inngås mellom flere personer. Polygame ekteskap er ikke uten videre ugyldige i Norge. De kan inngås i utlandet, og Norge vil ikke foreta seg noe for å oppløse dette. Derimot vil Norge vanligvis ikke gi f.eks. oppholdstillatelse til kone nr. 2, men utelukkende forholde seg til kone nr. 1 i familiegjenforeningssaker. Tilsvarende gjelder andre rettigheter etter loven der bare f.eks. kone nr. 1 anses som ektefelle etter norsk rett.

Nå ligger det en ny ekteskapslov til høring, og begrepet ekteskap vil da bli endret til også å kunne gjelde to personer av samme kjønn. Dette lovarbeidet inkluderer dessverre ikke polygamiekteskap, så Adolfsen, Bertelsen og Caspersen og etter hvert Dithelsen må nok reise til et annet land hvis de vil inngå ett ekteskap.

Hilsen Line

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning