Dårlige lærere

Publisert Oppdatert

Jeg er helt sjokkert. Datteren vår (13 år) har flere lærere som jeg synes ikke holder mål. Brev som sendes med hjem, er fulle av skrivefeil. Selv elevene reagerer, og mattekunnskapene til den ene må sies å være svært mangelfulle. Hvordan skal så inkompetente folk undervise våre barn? Snakkes det ikke om "kunnskapsløft" fra politisk hold? Vi har klaget til skolens ledelse flere ganger. Vi er ikke de eneste som har sagt fra, og skolen klager over mangel på kvalifisert arbeidskraft. Men disse lærerne som jeg sikter til, har faktisk lærerhøyskole, så de har papirene i orden, men altså ikke kunnskapene. Finnes det andre foreldre der ute som har merket det samme?

Hilsen sinna mor.

Jeg sender spørsmålet videre. Er det noen som har lyst til å dele sine erfaringer med "Sinna mor" og leserne?

Hilsen Bjørg.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning