Blodpropp i lungene

Publisert Oppdatert

Jeg har hatt lungeemboli (blodpropp i lungene) to ganger. Derfor bruker jeg Marevan daglig for å forebygge emboli. Mitt spørsmål er om Plavix kan være et bedre middel å benytte? Hva med bivirkninger på disse medisinene?

Hilsen bekymret.

Plavix og Marevan brukes på forskjellige områder. Plavix hindrer at blodplater klumper seg sammen og brukes ved ustabil hjertekrampe, hjerneslag og etter hjerteinfarkt. Det har samme effekt som acetylsalisylsyre og er i en del tilfeller også mer effektivt enn det. Når det gjelder lungeemboli, er det ikke blodplateaktivitet som er hovedproblemet, men det er viktig å redusere aktiviteten til andre koagulasjonsfaktorer i blodet. (Dette er meget kompliserte prosesser og ikke så lett å skjønne, heller ikke for en landsens doktor som meg.) Marevan påvirker disse koagulasjonsfaktorene. Når det gjelder bivirkninger, er det blødningsfare som er hovedproblemet for begge medikamentene. Det kan imidlertid være vanskeligere å stille inn riktig dose når det gjelder Marevan. Koagulasjonsfaktorene påvirkes av mange ting, noe som også påvirker mengden av nødvendig Marevan til enhver tid. Alkohol er en viktig faktor som påvirker blodets evne til koagulering. For eksempel kan en ferie der man drikker mer vin enn vanlig, gi økt blødningstendens ved uforandret dose Marevan. Det er derfor viktig med hyppige kontroller når man bruker Marevan. Blodprøven INR sier noe om koagulasjonsfaktorene. Plavix kan ikke sjekkes med INR, da INR ikke sier noe om plateaktiviteten. Det er derfor ikke nødvendig med så hyppige kontroller. Hvis det har vist seg vanskelig å «stille deg inn», kan du diskutere med en indremedisiner, som jeg går ut fra at du konsulterer av og til, om det er noen annen løsning på ditt problem. Det finnes nå en rekke medikamenter med lignende effekt som Marevan, men så vidt jeg vet, blir de brukt bare i akuttfasen. For øvrig må du nok stå på livslang behandling siden du har hatt emboli to ganger. Håper dette ga noen svar på ditt spørsmål.

Hilsen Beate.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning