Arv etter barnløs

Publisert Oppdatert

Jeg har ikke egne barn som skal arve meg. Min bror har tre barn og i skrivende stund fire barnebarn. Bør jeg sette opp testamente? Hvis jeg faller fra før min bror, har han da automatisk arverett? Hvis ikke, ønsker jeg å fordele ting på mine grandtantebarn, altså hans barnebarn. Mange synes det er for tidlig å sette opp testamente når man, som jeg, er 57 år, men det er kanskje lurt å gjøre det?

Hilsen tante og grandtante.

Hvis du ikke har egne barn, ikke flere søsken eller ektefelle, vil din bror arve alt du etterlater deg, med mindre du tilgodeser noen andre i testamentet. Hvis du vil at din bror og hans barn skal arve alt du etterlater deg, trenger du ikke å skrive noe testamente. Hvis din bror dør før deg, vil også hans barn arve deg etter loven. Annerledes er det for din brors barnebarn. De er for langt ut i slekten til å arve deg. Dør din bror og ett av hans barn før deg, vil dette barnets barn ikke arve noe etter deg. Ønsker du å sikre at alle dine grandtantebarn får arve deg, må du skrive testamente. Arv til din bror og hans barn er "automatisk". Det er også nødvendig med testamente hvis du ønsker at noen av dine arvinger skal ha rett til å overta bestemte eiendeler. Det er aldri for tidlig å skrive testamente. Det er videre viktig å være klar over at et testamente ikke er endelig. Så lenge man er ved sine fulle fem, kan man erstatte tidligere testamente med et nytt.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning