Adopsjon og arv

Publisert Oppdatert

Norsk Ukeblad er et flott blad som jeg holder. Sjefredaktørens "hverdagsbetraktninger" leser jeg først - deilig med kloke ord fra en voksen dame. Jusspalten leser jeg også med glede, og jeg håper du kan hjelpe meg med følgende problemstilling. Jeg ville være takknemlig hvis du kan fortelle meg om det i gitte tilfelle kan foreligge arv.
Situasjonen er denne: Mor og far er ikke gift. Mor dør mens barnet er svært lite. Faren overtar omsorgen og gifter seg så etter noen år. Farens nye kone adopterer barnet mens det ennå er umyndig.
Har barnet krav på arv etter sine kjødelige besteforeldre på morssiden? De døde etter at moren var død. Eventuelt når blir et slikt krav foreldet?

Med vennlig hilsen Tone J.

Barnets rette mor etter adopsjonen er adopsjonsmoren, og alle lovregulerte bånd med den biologiske familien er brutt, deriblant arveretten. Barnet har altså ikke noe krav på arv etter sine kjødelige besteforeldre på morssiden, med mindre de tilgodeser barnet i et testamente. Barnet får samme rettsstilling til adoptivmoren og dennes familie som om barnet var adoptivmorens egenfødte barn.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning