Lysfekting kan bli realitet

En gruppe forskere fra Harvard og MIT har skapt en materietilstand som inntil nå kun har vært å finne i science fiction-sfæren. Funnet kan kanskje føre til at lyssabelen fra “Star Wars” blir en realitet.

Publisert Oppdatert

Et team fra de to prestisjeuniversitetene Harvard og MIT har utforsket egenskapene til fotoner - elementærpartikler som danner lys. Tidligere har man trodd at disse var masseløse, og ute av stand til å samhandle. I et eksperiment har dog forskere vært i stand til å binde dem sammen og danne molekyler, slik at de oppfører seg som om de hadde masse.

Harvard-professor i fysikk, Mikhail Lukin, konstaterer at «det er ikke en helt passende analogi å sammenligne disse med lyssabler. Når disse fotonene samhandler med hverandre, presser de seg mot og avleder hverandre. Fysikken i hva som skjer i disse molekylene er også illustrert i det vi ser i filmene.»

For å få fotonene til å samhandle med hverandre, har teamet fra Harvard-MIT Center for Ultracold Atoms (en gruppe ledet av MIT-professor i fysikk, Vladan Vuletic), nedkjølt rubidiumatomer i et vakuumkammer til bare noen få grader over absolutt nullpunkt - den kaldeste mulige temperaturen, der partikler ikke beveger seg.

Når to fotoner ble skutt inn i en sky, passerte de ikke gjennom og forlot skyen individuelt som de var forventet å gjøre, men kom ut på den andre siden som ett enkelt molekyl.

Av fysikerne involvert, har oppdagelsen blitt beskrevet som å «presse grensene i vitenskap», og de mener dette kan være nyttig i kvantevitenskapen.

«Nøyaktig hva det vil være nyttig for, vet vi ikke ennå», sier Lukin, «men det er en ny materietilstand, og vi håper at nye applikasjoner kan oppstå etter hvert som vi fortsetter å undersøke disse fotonmolekylenes egenskaper.»

Seriøst, gutta: Drit i nye applikasjoner og sett i gang med lyssabelen!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning