Barnes MRX

Tungmetallkule

Nyeste kule fra Barnes er MRX – Maximum Range X-Bullet. X-kule for maksimale avstander!

Barnes MRX
Barnes MRX
Publisert Oppdatert

Hva er da forskjellen på Barnes MRX sammenlignet med nye Triple-Shock X? Jo, så enkelt - eller vanskelig - at Barnes MRX har fått innlagt ei tungmetallkjerne i bakkant, denne kjernen har det velklingende navnet Silvex. Den er tyngre enn kopper, dermed er metalldelen i Barnes MRX ikke fullt så lang som Triple-Shock X i samme vekt. Det bør være fordel trykkmessig. Men Barnes MRX har plasttupp og er omtrent like lang som Triple-Shock X i samme vekt. Dermed går Barnes MRX like langt inn i hylsa og tar opp like mye hylsevolum. Det er dessuten liten forskjell i lengde på bæreflate.

Ulempen er prisen

Barnes MRX er ubehagelig kostbar. Men det er kanskje greit nok dersom det er bedre enn gamle X og nyere Triple-Shock X. Noe ikke denne første testen kan syne klart og tydelig. Barnes MRX i to presise rifler ga heller gjennomsnittlig dårligere presisjon enn Triple-Shock X.

Hva som er grunnen til det? Forskjellen fra Barnes MRX til Triple-Shock X er at Barnes MRX har den evinnelige plasttuppen og kjerne. Litt plast fra eller til gjør vel ikke store utslag. Det er kanskje heller tungmetallet i bakre halvdel. Prinsippet ligner på Winchester Fail-Safe, ei kule jeg ikke har hatt de helt store presisjonsopplevelsene med.

Ekspansjonstest ble gjort i is. Våte kataloger er upraktisk i kuldegrader. Skyting på nytt - sammenlignet med Triple-Shock X, ga Barnes MRX mindre ekspansjonsdiameter. Inntrenging er vanskelig å måle i is, men Barnes MRX gikk nok litt lengre inn. På grunn av mindre diameter. Restvekt var svært nær 100 %.

Testskyting på 100 meters hold

280 Remington

Testvåpen var Remington 700 med 60 cm Shilen løp

Ammo

Ladning

Hastighet

Presisjon

140 grs Barnes MRX

55 grs N 160

889 m/s

50 mm

58 grs N 560

878 m/s

58 mm

58 grs Norma MRP

888 m/s

45 mm

300 Winchester Magnum

Testvåpen var Sauer 202 TD 65 cm løp

Ammo

Ladning

Hastighet

Presisjon

150 grs Barnes MRX

74 grs N 160

930 m/s

32 mm

76 grs N 160

980 m/s

28 mm

83 grs Norma MRP

1020 m/s

69 mm

165 grs Barnes MRX

74 grs N 165

874 m/s

61 mm

75 grs N 165

889 m/s

33 mm

74 grs Norma MRP

898 m/s

50 mm

78 grs MRP 2

890 m/s

25 mm

180 grs Barnes MRX

73 grs N 165

865 m/s

27 mm

71 grs Norma MRP

862 m/s

42 mm

72 grs MRP

872 m/s

46 mm

76 grs MRP 2

869 m/s

70 mm

img

Barnes MRX - med avlastningsriller og blå plasttupp.

Gjennomsnitt av alle serier

Dette er første Barnes MRX jeg har prøvd, hastighet og presisjon er bare fra en treskuddsserie med hver ladning der presisjonen er dårlig. Ladninger som ga god samling var ladd opp og prøvd på nytt. Slik at de beste er gjennomsnitt av to treskuddsserier. Grunnen var at jeg bare hadde ei pakke med 20 kuler av hver, og ville prøve så mange ladninger som mulig. Dermed er kanskje beste måten å finne forventa presisjon å ta gjennomsnitt av alle serier.

Barnes MRX er ny og dermed vil nok mange prøve den. For min egen del jakter jeg like godt med Triple-Shock X i normalkaliber. Men til stort vilt der man må ha masse gjennomslagskraft og har begrenset hylsevolum, ser jeg fordeler med Barnes MRX. 300 grs Barnes MRX i 375 H&H, eller 400 grs i 458 Winchester Magnum er sikkert god bøffelkule.

Til annet vilt vil prisen begrense salget. Kulene kommer i bokser på 20 og kostet 307 kroner for 140 grs 7 mm, 30 kal. 150 grs 296 kroner, 30 kal. 165 grs 312 kroner og 30 kaliber 180 grs koster 299 kroner. Ennå finnes bare Barnes MRX i 130 og 150 grs 270, 140 og 160 grs 7 mm, 150,165 og 180 30 kaliber og 185 og 225 grs 338 kaliber.

Maximum Range X-Bullet? Tja. Jeg kunne ikke lade Barnes MRX til høyere hastighet enn Triple-Shock X i testriflene. Jeg fikk heller ikke bedre presisjon med Barnes MRX enn med Triple-Shock X. Og presisjon er vel viktigste delen av gode treff på langt hold.

Importør: Midway Norge tlf. 37 16 9 100/ [email protected]

Les mer om jaktutstyr her

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning