Mauser 03

Test av Mauser 03

Mauser 03 mangler de klassiske, tekniske finessane en finner på M 98. Derimot er Mauser 03 ei moderne rifle produsert med moderne tysk rifleteknikk.

Mauser 03 har rett klassisk stokk med tynn kolbekappe av gummi. (Foto: Jørund Lien)
Mauser 03 har rett klassisk stokk med tynn kolbekappe av gummi. (Foto: Jørund Lien)
Publisert Oppdatert
Mauser 03 har lett utskiftbare løp i diverse kalibre. (Foto: Jørund Lien)
Mauser 03 har lett utskiftbare løp i diverse kalibre. (Foto: Jørund Lien)

Mauser 03 har løst boksmagasin med plass til fem 30-06 patroner og kryssmating. Bolten er av moderne feit type, sluttstykkehodet har seks låseklakker, og er lett å skifte for å passe diverse patroner/kaliber. Moderne, halvstor utdrager og fjærbelasta pinneutkaster i sluttstykkebunnen. Fjernt fra M 98. Det er også spennmekanismen med oppspenner på enden av sluttstykket. Uvanlig liten oppspennerhendel som en spenner opp ved å trykke mot høyre. For å spenne ned trykker du inn nedspenningsknappen. Løpet er festa med to skruer, lik Blaser R 93, og står bare mot låskassehalsen.

Stokken er rett og god med kinnbakke, god handfylling i pistolgrepet og rundt, fyldig forskjefte. Spesialmontasjen til Mauser 03 er høy, og kolbekammen er litt lav i forhold til kikkertsiktet. Kolben passer perfekt til åpne sikter. Avtrekket er godt. Men presisjonen jeg fikk med testrifla var kun bra - ikke framragende. Alle testpatronene hadde temmelig likt treffpunkt. Fem skudd på 100 meter, en av hver patron - Norma Oryx 180 grs, Remington CLU 180 grs, Lapua Naturalis 180 grs, Winchester FailSafe 180 grs og Winchester Silvertip 180 grs samla på 63 mm.

Testskyting på 100 meter

Gjennomsnitt av treskuddsserier

Norma 180 grs Oryx

787 m/s

30 mm

Norma 150 grs FMJ Jaktmatch

783 m/s

35 mm

Remington 180 grs CLU

764 m/s

29 mm

Lapua Naturalis 180 grs

792 m/s

37 mm

Winchester Fail Safe 180 grs

820 m/s

36 mm

Winchester Silvertip 180 grs

792 m/s

35 mm

Mauser 03 standard

Pris: 19 300 kroner, links 23 550 kroner.

Vekt: 3,8 kg

Totallengde: 112 cm

Løpslengde: 60 cm

Anmerkning: 16 mm munningsdiameter. Jernsikte. Utskiftbare løp i diverse kaliber. Sluttstykke med seks låseklakkar og oppspenner bak på bolt. Fem skudds boksmagasin. Egen kikkertmontasje, kjapp og enkel. Rett klassisk stokk med tynn kolbekappe av gummi. Kinnbakke, håndfylling på pistolgrep, rundt fyldig forskjefte.

Importør: Norma AS, tlf: 22 07 13 00

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning