Vinn reise verdt kr 20 000

Ta med deg kjæresten på solferie

Drømmer du om varme dager på Gran Canaria, Marbella, Tenerife eller Madeira? Nå kan du vinne reise for to med Solias Premiumreiser til et av disse stedene. Turene inkluderer fly, kvalitetshotell, de fleste måltider og spennende utflukter.

LANGSOMME DAGER: Hvem har vel noe imot at tiden går langsomt når man slapper av og koser seg i omgivelser som dette?
LANGSOMME DAGER: Hvem har vel noe imot at tiden går langsomt når man slapper av og koser seg i omgivelser som dette? Foto: Svein Brimi
Publisert Oppdatert
SKYFRI HIMMEL: Hvem lengter ikke etter forutsigbare, solfylte dager.
SKYFRI HIMMEL: Hvem lengter ikke etter forutsigbare, solfylte dager. Foto: Solia

Nå har du som Hjem­met-le­ser mu­lig­he­ten til å vin­ne en valg­fri Pre­mi­um­rei­se for to per­so­ner med So­lia. Had­de ikke det vært noe å over­ras­ke din ek­te­fel­le eller en ven­nin­ne med?

Hva med å si far­vel til høst­mør­ket i Norge og bli øns­ket vel­kom­men til en her­lig uke på vak­re Ma­dei­ra? Her vil du opp­le­ve en na­tur så fro­dig at du fort skjøn­ner hvorfor øya også blir kalt Pa­ra­dis­øya. I vår ble Ma­dei­ra kå­ret til ver­dens sjette vak­res­te øy, i kon­kur­ran­se med skjønn­he­ter som Sey­chel­le­ne og Mal­di­ve­ne, og den lig­ger ikke lan­ge fly­tu­ren unna.

På Te­ne­ri­fes nord­vest­kyst fin­ner du hyg­ge­li­ge Puer­to de la Cruz. Un­der opp­hol­det her får du blant annet opp­le­ve vul­ka­nen Teides vak­re na­sjo­nal­park. Vi be­sø­ker også ho­ved­sta­den St. Cruz, og tar oss tid til shop­ping. St. Cruz lig­ger på Te­ne­ri­fes nord­øst­kyst, og er ikke så kjent blant tu­ris­te­ne. Men byen er de­fi­ni­tivt verdt et be­søk.

So­lia lan­ser­te Mar­bel­la som nytt Pre­mi­um-rei­se­mål i vår, og tu­re­ne hit har på kort tid blitt svært po­pu­læ­re. Du bor bra i for­nem­me Por­to Bañus, og blant ut­fluk­te­ne som er in­klu­dert, er en me­get opp­le­vel­ses­rik tur til det mau­ris­ke slot­tet Al­ham­bra. Vi tar deg også med til Gi­bral­tar og den kjen­te byen Ron­da.

Gran Ca­na­ria er en vin­ter­klas­si­ker for sol­sult­ne nord­menn. Hit har So­lia tatt med tu­ris­ter på fe­rie i mange år. Til vin­te­ren kan du være med til Puer­to de Mogán og bo på det po­pu­læ­re ho­tel­let Cordial Mó­gan Playa. Med fle­re dei­li­ge mål­ti­der in­klu­dert og flot­te fel­les­ut­fluk­ter blir det både hyg­ge­lig og so­si­alt!

Må­let for alle tu­re­ne er at du som gjest vir­ke­lig får opp­le­ve ste­det du har reist til, sam­ti­dig som du har tid til å kose deg mas­se ved bas­seng­kan­ten.◆

Konkurransereglene finner du i denne ukens Hjemmet (uke 33). Svarfrist: 17. august 2017.

 

 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning