Velkommen til Hjemmets strikketorg

Er du glad i hjemmestrikkede plagg?

Er du på jakt etter noen som kan strikke for deg? Eller ønsker du å selge eller kjøpe et hjemmestrikket plagg?

STRIKKEFORMIDLING: I Hjemmets påskenummer kan du selge eller kjøpe hjemmestrikkede plagg.
STRIKKEFORMIDLING: I Hjemmets påskenummer kan du selge eller kjøpe hjemmestrikkede plagg. Foto: Petter Berg
Publisert Oppdatert

Da må du skrive inn til Hjemmet! Vi planlegger et strikketorg i det sto­re pås­ke­num­me­ret vårt i uke 12. In­vi­ta­sjo­nen går til:

• dere som har strik­ke­plagg å sel­ge

• dere som øns­ker å kjø­pe noe hjem­me­strik­ket

• dere som øns­ker å fin­ne en som kan strik­ke drøm­me­plag­get for dere

 

Der­som vi får man­ge nok bi­drag, skal vi alt­så lage et stort strik­ke­marked i pås­ke­ut­ga­ven med gra­tis for­mid­ling av strik­ke­tje­nes­ter. Så ikke nøl, det er bare be­gyn­ne å sen­de inn, el­ler be­gyn­ne å strik­ke. Vi hå­per vi får inn vir­ke­lig man­ge mail og brev!

 

Slik gjør du:

Send en kort be­skri­vel­se og bil­de av hva du skal sel­ge eller ønsker å kjøpe eventuelt bestille (hvis du øns­ker en strik­ke­tje­nes­te). Husk navn og telefonnummer. Send bi­dra­get til: Hjemmet, Postboks 4980 Nydalen, 0441 Oslo, eller på epost til [email protected] Merk kon­vo­lut­ten el­ler mai­len med «Hjemmet-­tor­get».

 

BESTILLING: Er du ikke så glad i å strikke selv, kan du få noen til å gjøre det for deg.
BESTILLING: Er du ikke så glad i å strikke selv, kan du få noen til å gjøre det for deg. Foto: Petter Berg

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning