Er dette greit?

I spalten vår Fra kvinne til kvinne er det flere lesere som har reagert på innlegget fra en skuffet og sint bestemor. Hva tenker du?

GAVE: Er det greit å bruke pengegaver på tatoveringer?
GAVE: Er det greit å bruke pengegaver på tatoveringer? Foto: istockphoto
Publisert Oppdatert
MINNE FOR LIVET: Er det greit at en pengegave brukes til dette?
MINNE FOR LIVET: Er det greit at en pengegave brukes til dette? Foto: istockphoto

En for­plik­ten­de gave?

Jeg ga mitt bar­ne­barn en ­stør­re pen­ge­sum på 18-års­da­gen, men til min for­ar­gel­se og for­skrek­kel­se ta­to­ver­te han seg for pen­ge­ne. Ta­to­ve­ring er det styg­ges­te og hes­lig­ste jeg kan ten­ke meg. En ta­to­vert kropp er en øde­lagt kropp, etter mitt syn. Det­te har ført til at jeg kla­rer knapt sy­net av ham, noe jeg også har sagt til ham, og som han tok ille opp. For ma­ken til tan­ke­tomt slø­se­ri. Jeg kom­mer aldri til å gi ham pen­ger igjen, hvis jeg ikke vet hva han skal bru­ke dem til. Han har alltid tid­li­ge­re vært snill og hjelp­som, men etter jeg lek­set opp for ham, har han holdt seg unna meg. Får vir­ke­lig håpe han skam­mer seg.

Skuf­fet og sint bes­te­mor

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning