Jordmor Ågot Takle i BAM svarer på spørsmål fra leserne

GBS

Jeg vil vite er det viktig a ta test om at jeg har GBS jeg har lest at det er veldig farlig for baby å få dette bakteriet. Jeg er na 36 uker pa vei. Jeg vil vare siker at jeg ikke har GBS? Hva skal jeg gjore? MVH TEA

Publisert Oppdatert

Svar:

Si til legen din at du vil ta GBS prøven. Les dette først:Testing for GBS under svangerskapetMange gravide og kvinner som nettopp har født kan bli engstelige når de hører om den økte dødeligheten av GBS infeksjon. Mange ønsker derfor å bli testet for GBS-bakterien. GBS er svært vanlige forekommende bakterier og vi regner med at opptil 30 % av alle kvinner har disse bakteriene. Selv om mor er bærer av GBS, er det svært sjeldent at sykdom  oppstår hos mor eller barn.  Dersom bakterien overføres til barnet kan ca 0,5-1 % av barna bli alvorlig syke. I Norge vil mindre enn 1 barn per 1000 levende fødte barn rammes av denne infeksjonen. Det betyr at dette er en svært sjelden tilstand. Når det gjelder testing er det viktig å huske på at vi i dag snakker om 2 ulike testesituasjoner:Testing av den enkelte gravide i dagens situasjon Generell testing av alle gravide i hele landet (screening) Testing av den enkelte gravide i dagens situasjonI eksisterende retningslinjer for svangerskapsomsorgen fra Sosial- og helsedirektoratet (2005), anbefales ikke testing av alle gravide, men man legger vekt på å identifisere og behandle dem som har størst risiko. Grunnen til dette er:Det har begrenset verdi å behandle kvinner for GBS i løpet av svangerskapet ettersom bakteriene raskt kan komme tilbake. Selv om en gravid kvinne får påvist GBS vil hun ikke nødvendigvis bli behandlet med antibiotika under fødsel dersom hun ikke har risikofaktorer for å overføre bakterien. Slike risikofaktorer er; tidligere GBS-sykdom hos mor eller barn, gjentatte urinveisinfeksjoner forårsaket av GBS, tidlig vannavgang og tegn til infeksjon under fødselen.  En positiv GBS-prøve under graviditeten vil kunne gi unødvendig engstelse, mens en negativ prøve vil kunne gi en falsk trygghet da den gravide kan få bakterien i skjeden senere i graviditeten. Folkehelseinstituttet følger Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer og baserer sin rådgivning til helsetjenesten på disse. Spørsmålet om den gravide skal ta testen, må avgjøres mellom den gravide selv og hennes jordmor eller lege. Generell testing av alle gravide i hele landet (screening) I USA og i noen få europeiske land testes alle gravide for GBS i uke 35-37 i svangerskapet. Alle som får en positiv prøve på GBS, vil da bli behandlet med antibiotika under fødselen. Sosial- og helsedirektoratet utreder nå om den endrete situasjonen med økt dødelighet hittil i år, tilsier at vi bør innføre samme ordning her i landet. Folkehelseinstituttet støtter Sosial- og helsedirektoratets initiativ til å se på retningslinjene på nytt. Noen av motforestillingene mot en innføring av generell screening, er at det ikke er uproblematisk å gi antibiotikabehandling intravenøst til alle gravide som får påvist GBS. Når moren får slik behandling under fødsel, går dette også over til barnet. Både mor og barn kan få bivirkninger av antibiotikabehandling. Ved utstrakt bruk av antibiotika til en stor befolkningsgruppe, er det også fare for utvikling av bakterier som blir motstandsdyktige mot slik behandling. Liberal bruk av antibiotika gitt i den hensikt å løse ett problem, kan samtidig bidra til at et annet oppstår - motstandsdyktighet (resistens). På sikt kan dette føre til høyere sykelighet og dødelighet. I Norge har vi dag en langt bedre situasjon enn i resten av verden når det gjelder motstandsdyktige bakterier, og dette gir i seg selv en helsegevinst vi ønsker å beholde.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen