Språkutvikling

Publisert Oppdatert

Spørsmål til helsesøster:

Min sønn på 2,5 år har et dårlig utviklet språk. Han har endel fullt forståelige ord, men det meste han sier må tolkes med stor godvilje. Han setter sammen noen ord som f.eks "sitte mamma", men dette skjer foreløbig ikke så mye ennå. Han hører godt og viser etter mors oppfatning normal forståelse. Mor er bekymret!Bør vi gjøre noe?

SVAR:


Ordforrådet hos det 2 år gamle barnet varierer enormt, men nesten alle barna kan sette sammen minst to ord,slik du forteller. De klarer ofte også å peke på navngitte kroppsdeler.Ikke legg for stor vekt på uttalen av ordene nå. Språkforståelsen kommer før den aktive tale. Hvis barnet ikke snakker bedre til det er 3 år, bør barnet evt. henvises til logoped.Jeg regner med at helsestasjonen eller barnehagen hjelper dere med å følge opp dette. Lykke til.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning