Størørreten i Mjøsa

Trollingguide til Mjøsa

I samarbeid med Per Olav Kristiansen, leder i Norges trollingforbund og Mjøsa-kjenner, har vi laget en trollingguide til Norges største innsjø, der fisket kanskje er bedre enn noen gang.

GUIDEN VÅR: Trolling-general Per Olav Kristiansen med en brukbar mjøsørret tatt under det første norgesmesterskapet i 2004.
GUIDEN VÅR: Trolling-general Per Olav Kristiansen med en brukbar mjøsørret tatt under det første norgesmesterskapet i 2004. Foto: Foto: Chris Appleby
Publisert Oppdatert

Fiskeforskrifter

  • Du har lov til å dorge med fire stenger - eller fire sluker per båt
  • Fri presentasjon
  • Planerboard/sideparavan/dyprigg er tillatt
  • Minstemålet for ørret er 50 cm, målt fra snutespiss til ytterste haleflik (merk at minstemålet under NM gjerne er noen cm høyere)
  • Dorgefiske er forbudt fra og med 1. januar til og med 30. april, og fra og med 1. september til og med 30. september. Det gjelder imidlertid spesielle regler i Furnesfjorden, der det kun er tillatt å dorge fra 1. mai og ut august
  • Fullstendige fiskeforskrifter for Mjøsa finner du her

Stadig mer populære NM i trolling, foregår i Mjøsa, som blant annet er oppvekstområde for den hurtigvoksende hunderørreten og et trettitall andre storørretstammer. Denne guiden er myntet på alle som har lyst til å ta del i det historisk gode ørretfisket i vår største innsjø.

Mulighet for ti kilo

Selv om det er mye vann mellom de virkelig store, er mulighetene for fisk over ti kilo absolutt til stede. Det er imidlertid mengden kvalitetsfisk som imponerer mest med Mjøsa, og som gjør det til et naturlig valg når landets beste dorgefiskere skal gjøre opp. I Tyrifjorden, oppvekstområde for blant andre den storvokste randselvaørreten, er det heller regelen enn unntaket å blanke. I Mjøsa er det motsatte tilfellet. Setter du av et par dager, skal du gjøre mye gæernt for å ende opp som fiskedritt - iallfall hvis du har lest denne artikkelen.

Ingen selvfølge

Det er imidlertid ingen selvfølge at det er sånn. Situasjonen kunne ha vært like dyster her som den er mange andre steder. Men siden slutten av 1980-tallet har det blitt jobbet systematisk og godt på mange hold i mjøsregionen for å endre den negative, menneskeskapte utviklingen. De omfattende forurensningsproblemene er nå dyster industrihistorie, og mange viktige gyteelver og gytebekker er blitt opprustet. Resultatet er høy produksjon av fisk til en innsjø der matmengden ikke er noen begrensende faktor - og ikke minst et historisk godt sportsfiske.

Selv om det er blitt forholdsvis enkelt å få fisk i Mjøsa, noe ikke minst Alt om Fiskes 35. plass under fjorårets NM i trolling viser med all mulig tydelighet, er det ingen tvil om at noen som regel lykkes bedre enn andre. I sistnevnte kategori finner vi for eksempel lederen i Norges trollingforbund, Per Olav Kristiansen, som har Mjøsa som hjemmearena. Vi har fått ham til å gå igjennom dorgesesongen måned for måned, og anbefale plasser som jevnlig leverer fisk, velprøvde agn, anbefalt dorgefart og så videre.

Mai

Dorgefiskerne i mjøsregionen går sjelden i 1. mai-tog.

Båt på henger?

Mjøsa er godt tilrettelagt for deg som har båt på henger, og utsettingsrampene ligger strategisk plassert fra Lillehammer i nord til Eidsvoll i sør. I tillegg til de nevnte mulighetene kan du blant annet sette ut båt her: Biri, Moelv, Brumunddal, Gjøvik, Kapp, Hamar, Tingnes og Totenvika.

Grunnen er selvfølgelig at arbeidernes dag faller sammen med startskuddet for dorgesesongen. Og de første ukene er det Furnesfjorden som gjelder. Det er nemlig her krøkla, som kanskje er den aller viktigste byttefisken for storørreten, leker, og det gjør den gjerne fram til rundt 17. mai. Området fra Gjøvik og opp til mjøsbrua kan også være giftig på denne tida. Mot slutten av måneden kan det også være vel verdt å prøve på strekningen Vingrom-Biri. Lillehammer-området kan også være bra på denne tida.

Fisketips: Devon-sluk, Rapala Husky Jerk og Tomic blir foretrukket av de lokale dreggefiskerne, som de kalles i mjøsregionen. Men krøkelignende wobblere av minnow-typen som går bra i forholdsvis lav fart, bør også prøves. Ellers er blått og grønt gode farger i Mjøsa hele året. I all hovedsak overflatefiske. Kveld og tidlig morgen er beste fisketid. Dorgefart: Rundt 2 knop - eller hakket saktere hvis du kjører med agnfisk, som også bør forsøkes.

Juni

Dette er selve "grom-måneden" i Mjøsa.

FELLESFERIEFENOMEN: Juli er den store dyprigg-måneden. Når overflatevannet blir varmt, søker ørreten nemlig ned på dypet, der vanntemperaturen er lavere og mer behagelig.
FELLESFERIEFENOMEN: Juli er den store dyprigg-måneden. Når overflatevannet blir varmt, søker ørreten nemlig ned på dypet, der vanntemperaturen er lavere og mer behagelig. Foto: Foto: Krister Ottesen

NM-måneden. I prinsippet er hele fjorden fiskbar, men Per Olav anbefaler å konsentrere innsatsen til følgende områder: Området rundt Helgøya er som regel bra. Tangen og området sørover og nordover likeså. Dessuten kan det være verdt å forsøke fra sørspissen av Nes og helt opp til mjøsbrua ved Moelv.

NM i trolling

I juni arrangeres NM i trolling i Mjøsa, med fellesstart fra Gjøvik havn. tillegg til heder og ære, kjempes det om premier til en samlet verdi av over 300 000 kr. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Norges trollingforbund

Fisketips: I tillegg til ovennevnte agntyper, er dette måneden mange plukker fram Tasmanian Devil-skrinet. Denne rare plastsluken, som har mange tilhengere blant mjøsfiskerne, er egentlig laget for langsomt dorgefiske, men monterer du den bak fram, tåler den forholdsvis høy dorgefart. I juni bør den for øvrig ligge rundt 2,5 knop.

I juni er det også på tide å montere dypriggen. Riggstengene fisker du på mellom 5 og 25 meter. Som et eksempel kan vi røpe Kristiansens mest sannsynlige "startoppsett" under NM: To stenger med Tomic i overflata og to stenger på riggen. Den nederste på 15 meter, med en "bakvendt" Tasmanian, og den øverste på 10 meter, mest sannsynlig med en dorgeskje bak en såkalt flasher. Så vet du det. Natta er for øvrig den beste fisketida denne måneden.

Juli

I fellesferiemåneden er området rundt Helgøya (i en vid sirkel) et hett tips.

Det samme er strekningen fra Stange og sørover til Gjøvika, og fra Gjøvik og opp til Dalsjordet.

TO BRUKBARE: Krøkla er kanskje den viktigste byttefisken for storørreten i Mjøsa, og Bomber-wobbleren til venstre er en god imitasjon. Tomic til høyre er like populære i Mjøsa som i andre store innsjøer med grov ørret, og dette er en god fargekombinasjon.
TO BRUKBARE: Krøkla er kanskje den viktigste byttefisken for storørreten i Mjøsa, og Bomber-wobbleren til venstre er en god imitasjon. Tomic til høyre er like populære i Mjøsa som i andre store innsjøer med grov ørret, og dette er en god fargekombinasjon. Foto: Foto: Chris Appleby

Fisketips: Når overflatevannet varmes opp utover sommeren, søker fisken ned på dypere og kaldere vann. Den økte vanntemperaturen gjør at du kan øke farten på agnene ytterligere. Mellom 2,5 og 3 knop er passe. I juli er dypriggen enda viktigere enn i måneden før, og i perioder kjører Kristiansen med alle fire stenger på dypet. Dybder fra 5-30 meter bør avfiskes. Tomic og Tasmanian Devil er Per Olavs foretrukne agn. Nattfiske pluss enkelte gode perioder midt på dagen.

August

I august er det området fra mjøsbrua og nordover som er giftigst.

Når vi nærmer oss høsten, endrer bildet seg en del fra månedene før. Nå er det området fra mjøsbrua og nordover som er giftigst. Både gytefisken og byttefisken flytter seg nemlig nordover på denne tida av året. Det samme bør du gjøre.

Fisketips: Fisk omtrent som i juli, men med mindre bruk av dyprigg enn foregående måned. To stenger i overflata og to på rigg er et greit utgangspunkt.

Seinhøstfisket

GJØVIK: Den kommunale båtutsettingsrampa i Gjøvik er et greit utgangspunkt for fiske i Mjøsa med egen båt.
GJØVIK: Den kommunale båtutsettingsrampa i Gjøvik er et greit utgangspunkt for fiske i Mjøsa med egen båt. Foto: Foto: Krister Ottesen

I oktober braker det løs igjen.

Mjøsa

<br/> <small> <a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;t=p&amp;ll=60.697384,10.925903&amp;spn=0.672128,1.098633&amp;z=8&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Vis større kart</a> </small> </p> </div>

I september får både fisk og fiskere en velfortjent pause, men i oktober braker det løs igjen (ikke i Furnesfjorden vel å merke). I begynnelsen av andreperioden bør du søke etter fisken nord i fjorden. En grei tommelfingerregel: Jo nærmere sesongavslutning, desto lenger sør bør du fiske.

Fisketips: I oktober bør du nok en gang bruke riggen flittig, og ikke sjelden finner du fisken på pluss/minus 20 meter. Dorgefarten bør ligge på 2-2,5 knop. Jo lenger ut i sesongen du kommer (nyttårsaften er absolutt siste mulighet), desto større vekt bør du legge på overflatefisket. Best fiske tidlig morgen/dag.

Sunn og frisk med fang og slipp

  • Er du gravid eller ammende, anbefaler mathelsemyndighetene at du ikke spiser ørret over én kilo fra Mjøsa
  • Kvinner i fruktbar alder og barn bør ikke spise slik fisk oftere enn fire ganger i året
  • For andre er kostholdsrådet ikke å ha slik fisk på menyen oftere enn én gang i måneden. Årsaken er fisken inneholder store mengder miljøgifter som kvikksølv, polyklorerte bifenyler (PCB) og brommerte flammehemmere
  • På hjemmesiden til Statens forurensningstilsyn (SFT) finner du mer informasjon om overvåkingen av miljøgifter i Mjøsa
NÅR NATTA NO HAR SENKA SEG: I mai er kveld og tidlig morgen beste fisketid, mens nattfiske er det som gir best uttelling måneden etter.
NÅR NATTA NO HAR SENKA SEG: I mai er kveld og tidlig morgen beste fisketid, mens nattfiske er det som gir best uttelling måneden etter. Foto: Foto: Chris Appleby

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning