Forstår du skilt med infotavle?

Publisert Oppdatert

Kr (antall pers)

AutoPASS (antall pers)

Ingen forståelse

255

69

Lav forståelse

564

663

Høy forståelse

162

260

Totalt

981

992

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning