Førerkort

Vil la 17-åringer ta lappen

- Kan gi færre ulykker, mener Transportøkonomisk Institutt. Statens Vegvesen er kritiske.

UNGE FØRERE: Trygg Trafikk mener at 17-åringer bør få muligheten til å kjøre alene - med en rekke restriksjoner.
UNGE FØRERE: Trygg Trafikk mener at 17-åringer bør få muligheten til å kjøre alene - med en rekke restriksjoner. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

De første årene med førerkort er de mest risikofylte. De siste fem årene har 241 bilførere i alderen 18 og 19 år omkommet eller blitt hardt skadde på veiene, melder Trygg Trafikk. Ungdom utgjør en liten del av trafikken, men en uforholdsmessig stor del av de skadde og drepte.

- I dag får ikke ungdommer nok erfaring bak rattet, før de slippes ut på veien med ferskt førerkort. Vi foreslår en gradvis utvidelse av førerretten der 17-åringene kan kjøre alene, med visse restriksjoner, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Det er trafikksikkerhetsorganisasjonen som har kommet med forslaget, og Transportøkonomisk Institutt (TØI) har vurdert ulike scenarioer knyttet til dette. Disse viser at man kan få en potensiell nedgang i ulykker dersom 17-åringer får lov til å kjøre alene.

Strenge restriksjoner

Det er imidlertid ikke bare snakk om å endre alderen for når man får ta førerkort. I Trygg Trafikks forslag er det lagt opp til flere restriksjoner for det som eventuelt vil bli de yngste førerne.

Ingen kjøring mellom klokken 23 og 06, forbud mot passasjerer under 25 år i bilen og totalforbud mot mobilbruk i bilen er restriksjonene Trygg Trafikk og TØI legger til grunn. I tillegg vil de at ungdommene skal gjennomføre minst 100 timer øvelseskjøring med ledsager før de slippes ut på egenhånd.

INGEN MOBILBRUK: Mens de over 18 kan bruke fastmontert mobiltelefon med handsfree, foreslår Trygg Trafikk totalforbud for eventuelle 17-åringer på veien.
INGEN MOBILBRUK: Mens de over 18 kan bruke fastmontert mobiltelefon med handsfree, foreslår Trygg Trafikk totalforbud for eventuelle 17-åringer på veien. Foto: FOTO: Newspress

Rapporten fra TØI viser at dette kan redusere antallet ulykker blant unge med 0,28 per 100 førere. Disse tallene legger imidlertid også til grunn at de som begynner å kjøre ved fylte 17 også parkerer mopeden. Dette er dersom 75 prosent av førerne overholder restriksjonene som blir lagt til grunn. Reduksjonen ville naturlig nok vært høyere dersom alle overholdt restriksjonene, men TØI ser ikke på dette som et realistisk alternativ.

- Vi kan ikke leve med at hundrevis av unge dør eller skades alvorlig i trafikken, sier direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg.

Skeptisk direktorat

Vegdirektoratet er imidlertid skeptiske til forslaget. - Vår kunnskap tilsier at dette ikke er et godt forslag, sier Bente Skjetne i seksjon for trafikkopplæring i Vegdirektoratet. - Ungdomsulykkene har endelig begynt å følge den positive nedgangen vi har hatt på trafikkulykker generelt. Det er derfor ikke tidspunktet for å eksperimentere med å åpne for at ungdom under 18 år får førerrett.

Vegdirektoratet mener at dette blir å bruke unge mennesker som forsøkskaniner. For å finne ut om det fungerer må man telle opp antallet drepte før og etter 18 år etter forsøket.

- Et slikt forsøk med unge føreres liv som innsats oppleves umoralsk, sier Skjetne.

Les også:

Kan du denne vikepliktsregelen?

Dette trikset gir renere frontrute

Her er de beste sommerdekkene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen